Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SŁOWO LUB GRUPA SŁÓW POTOCZNYCH, NIEPASUJĄCYCH DO DANEJ SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYRAŻENIE to:

słowo lub grupa słów potocznych, niepasujących do danej sytuacji komunikacyjnej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYRAŻENIE

WYRAŻENIE to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą zgodnie z regułami językowymi i coś opisujących, określających, wyrażających (na 9 lit.)WYRAŻENIE to:

związek wyrazowy, którego ośrodkiem jest rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy czy (rzadziej) przysłówek (na 9 lit.)WYRAŻENIE to:

w językach programowania kombinacja wyrażeń stałych (literałów, stałych itp.), zmiennych, operatorów, funkcji i nawiasów, której przypisywana jest wartość zgodnie z regułami danego języka (na 9 lit.)WYRAŻENIE to:

związek frazeologiczny o postaci grupy imiennej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁOWO LUB GRUPA SŁÓW POTOCZNYCH, NIEPASUJĄCYCH DO DANEJ SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.858

KET, ADVOCATUS DIABOLI, JARZYNA, PŁETWA STEROWA, WYPEŁNIENIE, CARAT, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ODDZIAŁ, FRAZEOLOGIZM, DOROSŁOŚĆ, BASEN, WOLUTA, WYRAŻENIE, GLORIETTA, ASYMETRIA KIERUNKOWA, KRZYŻYK, KRYTERIUM SYLVESTERA, MAPA POZNAWCZA, OPINIA, OSTATNIE PODRYGI, PĘCHERZYK, SINFONIA, TEORIA INFORMACJI, LAVABO, WYWOŁYWACZ, CHORWACKOŚĆ, TRANSFER BUDŻETOWY, ANGLIK, JON CENTRALNY, MANTY, LISICZKA, NIEPOSPOLITOŚĆ, DNI OTWARTE, PRYMARIUSZ, KURZA STOPKA, POLITYCZNY, KALKA, SKOK WARSTWIC, JEDNOSTKA MIARY, CIŚNIENIE, BYDLAK, MONITORING, CHARAKTERYSTYKA, BEAN, ŁUPIEŻ PSTRY, ZASKARŻENIE, KADRA, LUK ŁADUNKOWY, TYK, ATRYBUCJA STABILNA, FRAZA, PISMO, KRATER METEORYTOWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, WYROSTEK FILTRACYJNY, BAT, WAFELEK, LUK, KRUSZYNA, PRACE KONSERWACYJNE, BŁOTNIAK, USTĘP, ANTAGONISTA, EFEKT, STOPIEŃ, CHOROBA ALPERSA, SEKS, ODDZIAŁYWANIE, JINFENGOPTERYKS, TRANSFERAZA, KIJEK NARCIARSKI, KAWAŁEK, ADRESAT, PAUTSCH, RANGA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PANTOFELNIK, GADY SSAKOZĘBNE, WISKOZA, DRUŻYNA SPORTOWA, SAMOOKALECZENIE, TŁUK PIĘŚCIOWY, LUKA STRATYGRAFICZNA, ZNAK FIRMOWY, LUJEK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, REKOMENDACJA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CIAŁO OBCE, BZYGI, SESJA, ŚRODEK KARNY, JAGODÓWKA, MAKATA, LINIA, PODATEK GRUNTOWY, WOLNOBIEG, PRZEJAW, HEKSAMETR, PĘCHERZ, WIDZOWNIA, ARENDARZ, PAROBEK, SAMOOBRONA, SUKA, WĘGLIK SPIEKANY, ALBUM, BADANIE JAKOŚCIOWE, KRAKWA, TERMOPLASTYKA, PIEŚŃ, GRZBIET, BOM, LUFKA, ATREZJA ODBYTU, GLORYFIKATOR, DOMINANTA, WOLE OKO, HIPNOTERAPIA, BEKHEND, OŁADKA, KAPLICZKA, HUCULSKI, LODOŁAM, APOKATASTAZA, DRAM, CZAS PÓŁTRWANIA, ABANDON, STARA MALUTKA, KWIATUSZEK, CHOROBA PLUMMERA, KRA LODOWCOWA, ICHTIOFAUNA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, RACA, MŁOT, PASKUDA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ALBARELLO, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, DEKLARACJA, OPLOT, LUSTRO TEKTONICZNE, LIMETA, ZIMNE NÓŻKI, IMPREZA TURYSTYCZNA, SKUNKS, SZTUCIEC, ZIARENKOWIEC, SYTUACYJNOŚĆ, LINON, CZYSTA ALEKSJA, KOREK, DŁUGOSZOWE, DRIVER, ASTRAGAL, STEK, NABIERKA, PYZA, DODATEK STOPOWY, PODWOIK, WERYFIKACJA, NALEWAK, BARWNOŚĆ, KUWETA, PALTO, ENOL, TON, GRAFOSKOP, MATURZYSTA, POZYCJONOWANIE, KOTERYJNOŚĆ, TELEWANGELIZM, ZAWARTOŚĆ, AFRYKANIZOWANIE, SPEKTROSKOPIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, DWUDZIESTKA, POLIGYNANDRIA, TRAGIZM, KARTA WIZYTOWA, WIĆ ROŚLINNA, KONFEDERACJA, CZARCIK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WYŻYNY, JĘZYK ALEUCKI, AMBASADOR, DWUZŁOTÓWKA, PLEWA, STRACCIATELLA, KORDONEK, LIBELLA, PASKUDNIK, PERIOD, POTENTAT, PICUŚ, KOSZ, BASEN, MIEJSCE KULTU, BRYZOL, PRAWDA, MUŚLIN, KIJEK, PRZEWROTKA, ŚWIECA, OBRĘCZ, PARTYJKA, KRYTYCZNOŚĆ, ANTYKWARK, PODTYP, SŁODKA BUŁKA, BACIK, LEKSYKON, BOBIK, DRYBLING, REFREN, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PUNK ROCK, PINCZER, TROPIK, PERKALIK, ZNAK PISARSKI, OŚWIADCZENIE, NADZIENIE, SONG, USZAK, KAMIEŃ OZDOBNY, GODZINA WYCHOWAWCZA, PRZEWÓD, JAZDA, DWÓJKA, SĘK OTWARTY, PAŃSTWO, BLANK, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, NAPPA, KASZKIET, PEAN, KOMPOZYCJA, HEJNAŁ, PROFESOR, UKRYCIE, SPADEK, EGZONUKLEAZA, DEWALUACJA, FLIGELADIUTANT, KRATA ROZDZIELNA, ZAJĄCZEK, GWINT, ÓSEMKA, ANTENA YAGI, BEZUCZUCIOWOŚĆ, RYZYKO KURSOWE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, LUMBALIZACJA, ŚLIZGAWKA, PUSZCZA, ACEFALIA, POWIEŚĆ SCI-FI, NACZYNIE WIEŃCOWE, IMPLEMENTACJA, MASZT, DRUK ULOTNY, WANIENECZKA, ZJAWISKO, TRANSFLUENCJA LODOWCA, MARUDER, FUNKCJONAŁ, WSPÓŁŻYCIE, PLIK GRAFICZNY, KĄT WYPUKŁY, POLIKRYSZTAŁ, LIGAND, INTERWENCJA PROCESOWA, DOKUMENT, DYSPENSER, NIEPRZYJACIEL, ARMARIA, GLORIA, MANIERA, NAROST, BADACZ POLARNY, MASCARPONE, MECHANIZM, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, BYSTRZE, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ALARM, LASKA, RUSKI, BEKON, TRANSPORT AKTYWNY, MARSKOŚĆ, HIEROGAMIA, ZĄB, KABEL, WELIN, MIERNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: słowo lub grupa słów potocznych, niepasujących do danej sytuacji komunikacyjnej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁOWO LUB GRUPA SŁÓW POTOCZNYCH, NIEPASUJĄCYCH DO DANEJ SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wyrażenie, słowo lub grupa słów potocznych, niepasujących do danej sytuacji komunikacyjnej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYRAŻENIE
słowo lub grupa słów potocznych, niepasujących do danej sytuacji komunikacyjnej (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x