RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMEBA to:

rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 5 lit.)PEŁZAK to:

rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMEBA

AMEBA to:

pełzak - jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 5 lit.)AMEBA to:

rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak z nibynóżkami (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak jednokomórkowy (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzający pierwotniak (na 5 lit.)AMEBA to:

inaczej o pełzaku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.437

FLET PROSTY, PIERŚCIEŃ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, WIELOKĄT, AMUR, POPIELICA, OFFSET, PRAWO GŁOSOWE, WIATR, IZOLATORIUM, PŁAT, TOCHIZAUR, ŻYWIEC, MELON, KRA, DAGA, SPRZĘŻNICA, PRZEJŚCIÓWKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PŁAWA, AMBASADOR, GRZECHOTKA, NAJEM OKAZJONALNY, FETYSZYZM, DIUGOŃ, LUBASZKA, PRZEŚMIEWKA, BEZLIST OKRYWOWY, TREPANG, APOLOGIA, GODZINA, PALLASYT, SERDECZNIK, ZAWIKŁANIE, PRZEJAZD KOLEJOWY, STANCJA, DRAMAT GANGSTERSKI, PIEKARNIK, TRÓJKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, ŚCIĘCIE, WYSOKOŚCIOMIERZ, KONWOLUCJA, PROMIENIOWANIE, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ANYŻ GWIAŹDZISTY, BOCZNOTRZONOWIEC, JARZENIÓWKA, SYGNATURKA, DRĄG, HUTNIK, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, BEWIK, STACJA, PĘTELKA, CERAMIKA SANITARNA, PRZETWÓR, SZMER, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SERWETKA, TRANSPORTER, INIEKCJA, DYSTRYBUTOR, SOCZEWIAK, TAPER, AKADEMIK, ROZPAD, KURS, WAFEL, MATRYLINEARNOŚĆ, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, PISTACJA, NUKLEOZYD, PALINGENEZA, UGRUPOWANIE, REZERWA WALUTOWA, OFERTA WARIANTOWA, BUSZÓWKA ZMIENNA, GORYL NIZINNY WSCHODNI, PYŁ, PACHWINA, ASTRAGAL, PARASOLNIK, OLEJOWIEC, GABINECIK, ODNALAZCA, KARABINIER, WARAN GŁUCHY, OŚLE UCHO, HUCZEK ZIEMNY, KASZUBSKI, ŻÓŁW OZDOBNY, WANIENKA, SICHRAWA, SOJA, SĄD, GETRY, OSTRZAŁ, WARZYWO, ESZEWERIA, TELESKOP, KACZAN, KUWETA, PLEŚNIAK, DERKA, KURCZĘ, CELEBRACJA, WURŚCIK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PĘCHERZYK, SAMOODNOWA, FIKUS, SZLAUF, OFICER, WZORNIK, ENDOSKOP, ŻABA ROGATA, BONŻURKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, LOG, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, STEREOTYPIA, UŻĄDLENIE, PALTO, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ANAGRAM, GWAREK, OBRONA, SIATKA, AKROBACJA LOTNICZA, PRZEKIEROWANIE, UDERZENIE, GAJA, GAD, BARANEK, GORĄCZKA PONTIAC, PLINTA, MUSZLA KONCERTOWA, INIA, CYK, CUG, TĘPICIEL, C, ASTER, SEKSTET, ŁUPACZKA, MILANEZ, ADWEKCJA, ALTISPINAKS, ĆWICZENIA, UŁANKA, EUTANAZJA, STROP, INTERNACJONAŁ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SKRZYNIEC, WIDŁAK, KUMAK WŁOSKI, BRZEMIĘ, ZAUROPLIT, BORYS, CENZUS MAJĄTKOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, OLIWKOWATE, BYDLĘ, PÓŁCIEŃ, CHWYTNIK, KLIENT, IGLAK, SPRZĘŻNICA, CIECZ WYCZERPANA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PTASIE MLECZKO, MODRZACZEK, ZAKOLE, CHALUMEAU, BOCIAN, BRZYDAL, TAPIR, POWSTRZYMANIE, CIASTO FRANCUSKIE, ZEWŁOK, TAWUŁA ŁĄKOWA, CIĄGOTY, CHORÓBKA, BROŃ PNEUMATYCZNA, PAROWCZYK, HOMESPUN, FILECIK, TRANSGRESJA, GAZA, TAROK, DERYWAT, CZTEROETYLEK OŁOWIU, BANDOLIER, KOŁNIERZ, KRĄGŁOŚĆ, PŁYWAK, ŁOŻE, MUR OPOROWY, PROTETYKA, TENIS, OSOBA, ŁOPATONOS, OGNIE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, IKT, KATATONIA, KREOLKA, MATOWOŚĆ, DROŻDŻE, REWERENCJA, KINO, KOSMATKA GAJOWA, TULEJA, MASZT ANTENOWY, PŁASKORZEŹBA, SKOK, SKÓRZAK, NOSICIEL, GNAT, SAKRAMENT, TORT, SUWAK, KUBEŁ, GRIPPIA, KRĄG KULTUROWY, GOLONKA, EFEKT SNOBIZMU, TERYTORIUM POWIERNICZE, ANTENA YAGI-UDA, CANZONA, OJCZYC, MIESZEK, PÓŁKOLONIE, DŹWIGACZ DACHOWY, TEST KOMPLEMENTACJI, PŁOMIEŃ, KANAŁ ENERGETYCZNY, POJEDYNKA, PARK MASZYNOWY, ANTABA, KASZTANEK, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, UNDERGROUND, GRABINA, SKRYCIK, MIŃSZCZANIN, ACETYLOKOENZYM, WŁOSKOWATOŚĆ, SONDA, MEDALION, BOHATER POZYTYWNY, RĘKAWEK, SORGO, GROŹBA BEZPRAWNA, ZAKŁADZINY, PRACA DOMOWA, WERANDA, TALENKAUEN, ANTYPKA, TRANSPOZYCJA, PIKA, HOKEJ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, JĘZOR LODOWCOWY, KISZKA PASZTETOWA, DRZEWO CHLEBOWE, LECZENIE CHIRURGICZNE, SZYNA, BADYL, PUSTKOWIK, PIŻMOSZCZUR, KARONGAZAUR, MOLESKIN, HELIOLATRIA, OPCJA WALUTOWA, DOK, ŁBISKO, ZWÓJEK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, MINIWAN, OLEJ SOJOWY, KAWON, REWERSAŁ, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, TANIEC BRZUCHA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ZŁAZ, ŻUREK, BUŁKA PARYSKA, STYL, ANAKONDA POŁUDNIOWA, POZIOMKA, PANCERZ KOLCZY, KORSARZ, KORYTO RZEKI, SPODECZEK, ?SŁONECZNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMEBA rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 5 lit.)
PEŁZAK rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMEBA
rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 5 lit.).
PEŁZAK
rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ PIERWOTNIAKA Z TAKSONU KORZENIONÓŻEK; PIERWOTNIAK ŻYJĄCY W ŚRODOWISKU WODNYM LUB JAKO PASOŻYT, WYSTĘPUJĄCY W ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, JEZIORACH, STAWACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x