ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALARETA to:

zastygła, półstała masa powstała przez wygotowanie kości, ryb lub owoców (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALARETA

GALARETA to:

półstała masa, powstała przez zastygnięcie wywaru z kości, ryb lub owoców (na 8 lit.)GALARETA to:

danie powstałe po zalaniu ugotowanych lub surowych składników wywarem z mięsa albo ryby lub innym (czasem z dodatkiem żelatyny), zastygającym po jakimś czasie; najczęściej określa się tym mianem dania mięsne (na 8 lit.)GALARETA to:

pół stała, pół miękka masa, śliska i uginająca się pod naciskiem (na 8 lit.)GALARETA to:

żel z dużą zawartością fazy ciekłej, łatwo przechodzący w zol (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.115

BUT, POKRZYWDZONA, TOKSYNA SINICOWA, CIĘGNO NAPĘDOWE, TOFFI, CELESTYN, DZIEŁO SZTUKI, CIOTECZNY DZIADEK, ROŚLINA OZDOBNA, PERKAL, ZAPOJKA, BENEFICJENT, NIEDORÓBKA, WYWOŁYWACZ, LATARNIA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, DZIADEK DO ORZECHÓW, KANAŁ ENERGETYCZNY, MONILIOZA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KAPITAN, STANCA, RYCERZYK, POMOST, ZWINNOŚĆ, OTW, WYDZIELINA, TARCZA, KORIACKI, MÓRG, PROWANSALSKI, FRAMUGA, ELDAR, MLECZAN, GHI, KALWARIA, ROPUCHA BLOMBERGA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KIERAT, KRĘTKOWICA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BACIK, SPÓDNICZKA, KANOPA, PRZECIWNIK, MOPS, SZYDEŁKO, TRINIA, ZABURZENIE UROJENIOWE, RAMIENICA POSPOLITA, CYSTOSTOMIA, MĄKA, REGION WĘZŁOWY, DEMOT, SECESJONISTA, RYBA KOSTNA, KĘSISKO, SERBSKI, BIEG ZJAZDOWY, DOBRA KONSUMPCYJNE, OPARCIE, JUFER, IKRZAK, ROZGRZEWACZ, KOMITET, KATAFALK, DACIA, PRZEŻYCIE, WIETRZENIE ORGANICZNE, ADHEZJA, SPADEK, GREJ, MOŁODYCA, MASA PAPIEROWA, NEOPOGAŃSTWO, WAGON, KRYTERIUM SAVAGE'A, SKUNKS, HABANERA, OKOSTNA, NORICUM, NUMER TAKTYCZNY, NIEGOSPODARNOŚĆ, WACŁAW, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, BLUSZCZ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KISZONKA, KAWOWIEC, MOLESKIN, NUKLEOZYD, HELIKAZA, FAZA, ŻEGLUGA, PÓŁGOLF, SUWNICA BRAMOWA, SZCZOTECZKA, KARTKA, KROPIELNICA, PRZESTRZEŃ BANACHA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, CELOWNIK, ŁACINNIK, ZĄB, BASKINA, PUŁAP, URSZULA, GAD, NIEZBĘDNOŚĆ, MARK, SZEŚCIAN, JERZY, GAMA, KRANÓWKA, DAEWOO, TECZKA, LIPODYSTROFIA, RENOMA, MANIERKA, KUR, TERAPIA WSTRZĄSOWA, AŻUR, SZPIC, KOBULETI, SZACHT, KORYTKO, MATOWOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SŁUŻKA, IMMUNOGLOBINA M, GLISSANDO, OŚCIEŻNICA, RÓW, TŁUSZCZ, DRUŻYNA, PRZEDJĄDRZE, ABERRACJA, METRYKA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, BIRMAŃSKI, MAJÓWKA, OSTNICA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KONWENANS, FANTOM, ŚWIERSZCZYK, GANC EGAL, NADZORCA SĄDOWY, KRYNOLINA, OSTRUŻYNY, RELIKWIE, KOŁO MAŁE, BAWOLE OKO, CHAŁWA, RUCH, KAMIZELKA, ZASKARŻENIE, DRAPIEŻNIK, LAPARENTOZAUR, BIEGUNKA, PARODIA, WNIOSEK, PTASZYCA, RYLEC, DELTA, PRASSAKI, BEATA, SAMOISTNOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, FETYSZYSTA, ZBIORKOM, ORZECH, ENDOCENTRYZM, KNEL, PAROWCZYK, PODZIEMIE, ÚLAIRE, WENTYLACJA MECHANICZNA, ZESTAWIK, LIDER, FASETA, WARTOŚĆ DODANA, WIEK, TYMPANON, TEMPERA, PODGLĄD, INICJATYWA OBYWATELSKA, KATANA, BRODAWKA STÓP, ODRUCH, BAŃKA MYDLANA, KASZA GRYCZANA, OKAP, AWIZO, MIESZANIEC, ZABORY, VIOLA BASTARDA, PODKAST, BOCZNIAK, CHRANCUSKI, PAJĄCZEK, TERMOGRAM, MADAPOLAM, ELANA, SZTUCIEC, PANIKA BANKOWA, PREMIERA, OMEN, MAIŻ, MOL, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, PRZERZUT, SAMOODNOWA, ARTEFAKT, KOPNIAK, WIELOKROTNOŚĆ, MRÓWKA, JASKÓŁKA, OWOCNIA, MASAJSKI, STOŁP, OPĘTANIE, CANON, ŻYDOSTWO, ZAPRASKA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, TARNOWIANKA, PIRAMIDA ZIEMNA, EKOLOGISTYKA, WYSTARCZALNOŚĆ, SZYLDKRET, DZIEWIĘCIU, PYTANIE, WYRAZ BLISKOZNACZNY, OFICER PRASOWY, RYKSIARZ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KRÓL ZWIERZĄT, STRINDBERG, WIELOKROTNOŚĆ, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, KWATERUNEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PARATYFUS, CUDACZEK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, WESTERN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, HACZYK, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, TARCICA, EŁK, FALC, KAPTUR, ANKSJOLITYK, BANDOLIER, SZABAŚNIK, ZGNIŁOŚĆ, DWURURKA, CHŁODNIK LITEWSKI, KOMPLET, OLEJ SOJOWY, BUZIA, BARIERA TECHNICZNA, MOLESTACJA, GRAFIKA RASTROWA, RURA OGNIOWA, STAŁOŚĆ, EGZORTA, ULGA REMONTOWA, PLAMA, ULOT, SUW, ELKI, LINA, PORA, MACH, GRUBOŚĆ, SERW, FRATER, GRUPA ETYLOWA, OCZKO, GLIPTYKA, STARZEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MACZUGOWIEC, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KOMÓRECZKA, POCHŁANIACZ, SOLANKA, KOLABORACJONISTA, WĘGAREK, WYKOTY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ŻYŁA PROMIENIOWA, MIĘKKOPŁETWE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, EPOKA LITERACKA, ?MURENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.115 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALARETA zastygła, półstała masa powstała przez wygotowanie kości, ryb lub owoców (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALARETA
zastygła, półstała masa powstała przez wygotowanie kości, ryb lub owoców (na 8 lit.).

Oprócz ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZASTYGŁA, PÓŁSTAŁA MASA POWSTAŁA PRZEZ WYGOTOWANIE KOŚCI, RYB LUB OWOCÓW. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x