ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM to:

zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 6 lit.)SYSTEMIK to:

zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYSTEM

SYSTEM to:

układ elementów, które są ze sobą w określony sposób połączone, powiązane (na 6 lit.)SYSTEM to:

struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)SYSTEM to:

zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 6 lit.)SYSTEM to:

zaplanowany, ustalony sposób postępowania, który jest realizowany świadomie, by otrzymać jakiś rezultat (na 6 lit.)SYSTEM to:

system operacyjny, oprogramowanie służące do kontroli zadań komputera i komunikacji maszyny z jej użytkownikiem (na 6 lit.)SYSTEM to:

w wędkarstwie: sposób uzbrojenia przynęty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.657

ZASADA POMOCNICZOŚCI, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ŚCIANA, LOGIKA INTUICJONISTYCZNA, LICZBA PRZESTĘPNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ŁAWRA, CINGULUM, KASA, KRZEŚLISKO, SUMIK, ZAWIESZKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KOLUMNA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, CÓRKA ŚMIECIARZA, RETUSZ, ZASADA PODCZEPIENIA, MISIO, USŁUGODAWCA, DERMOKOSMETYK, OCZKO, TYP GOSPODARKI, BĄK, SIEKANKA, DEKLARACJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, OKUCIE, KRAŃCÓWKA, WĄSONÓG, DOK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŁÓŻKO POLOWE, CZYREŃ, PRYMITYW, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, LEBERKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KOSZÓWKOWATE, PARK MASZYNOWY, SEQUEL, FILTR RODZINNY, DYSKRECJONALNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, OCHRONA, RÓŻANKA, CAR, SZMUGIEL, BRUK, ROTARIANIN, SZACHY TRZYOSOBOWE, MIKROKLIMAT, SREBRO, LEGENDA, ROSZCZENIE REGRESOWE, KONIUSZCZEK, BEZŁADNOŚĆ, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZWOLNIENIE, DETEKTORYSTA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, BATERIA WODOCIĄGOWA, ZAPALENIEC, PRYWACJA, SYSTEM NICEJSKI, PRÓBKA, CALYPSO, ASD, PRAWO GŁOSOWE, CHŁODNIK, MODERNA, TRANSKRYPCJA, SZMATA, REGULACJA CEN, KIERAT, TEKSASY, ŁASZT, DEWALUACJA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, RATYSZCZ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, GŁOWA PAŃSTWA, STRAŻNIK, KASKADA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, LAPILLI, DYSONANS, UDRĘCZENIE, PISTACJA, DĄŻNOŚĆ, HALO, HADŻ, STARZENIE MORALNE, SCENKA RODZAJOWA, CIĘŻKI SPRZĘT, ŚLĄSKI, ROZDZIELCA, ŁUNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PARÓWKA, PREIMPLANTACJA, WILCZE STADO, PRZENIKLIWOŚĆ, KARA GŁÓWNA, TRYB, SKAŁA OSADOWA, EMERYTURA POMOSTOWA, KOLUMNA, GROMADA ZUCHOWA, MUZYK, WINDA, JASTRYCH, KAZACZOK, CZYN, BZYGI, BINDA, MYŚL, LITERA, ANTEPEDIUM, DYSONANS, RYBA PO GRECKU, TRANSPOZYCJA, MŁOTOWNIA, BBS, ZAŁOŻENIE, JAMA, SÓL ORGANICZNA, OBROŻA, PREDYSPOZYCJA, INDYK, TARAN, OKA, OKO, ŁAGIEW, AMERYKAŃSKOŚĆ, SYMPOZJON, FRANCUSKI, PETRYFIKACJA, IDIOMATYZM, OMEN, TURMA, SECESJONISTA, WSPARCIE FINANSOWE, KINO DROGI, WYROŚLE, TAMBUR, FLACHA, ZUCH, JEHOLOPTER, OPTIMUM EKONOMICZNE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, CHOŁODEĆ, FANTOM, TOPIELISKO, WIERNOŚĆ, MOŁDAWSKI, SATYNA, PRASOWANIE, RONDELA, MIŚ, OCHRONA KATODOWA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, BĘBEN, CIEMNE CHMURY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, M, PAPROĆ WODNA, MORDOKLEJKA, ANTYMONARCHISTA, CHOROBA WRZODOWA, METALICZNOŚĆ, KAJMAKAM, COSPAS, WYCHÓD, DRZWI, FASETA, SYGNAŁEK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, ZAWAŁ BLADY, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, TRĄBKA, WIZJONER, DYWIZ, LAPICIDA, KONWENANSE, FIOLET GENCJANY, POSADZKA, MANIPULATOR KULKOWY, NARKOTYK MIĘKKI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KALIBER, SERYJNY MORDERCA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, WYPUST, BEKON, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, RAGLAN, UBRANIE OCHRONNE, OBRZĘK, NAROST, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ATŁAS, ODCINEK, KOPROWINA, WYKRZTUSZANIE, STRONNOŚĆ, KEYBORD, BATALIA, DROGA, ŁĄCZYNA, KOMBAJN ŚCIANOWY, DYPTYCH, PRÓBA, BROŃ MIOTAJĄCA, WYTWÓRCA, WKŁADKA, SUPERKOMBINACJA, POSTERUNEK, PODWÓJNOŚĆ, OBYWATELKA, OCENIACZ, CIĘŻAREK, INSTYTUCJA PRAWNA, HIMALAJE, SALA, RACJA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KROKIET WIOSENNY, STRUDEL, PÓŁPLASTEREK, KOŹLAREK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DZIESIĄTY, LAS, DYSPROPORCJA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, BĄBELKI, KRZYŻAKOWATE, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, POSZKODOWANA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BONANZA, PRZEGLĄD, KOTLET POŻARSKI, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, OPERATOR, DRGNIENIE, WIDEO, KAMUFLAŻ, RĘKA, FINAŁ, HYDROFON, WOS, BLISKOZNACZNIK, DIWA, CUDOTWÓRCZYNI, TERMOS, HUBA, CIĄGNIK SIODŁOWY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, DANIO, SPINKA, DOSTĘPNOŚĆ, RODZICIELSKOŚĆ, POLE, BUTLA GAZOWA, UCHWYT, FAŁ, ASTRONOMIA, PASOŻYT, LOBOTOMIA, WYSEPKA, LABORATORIUM, MASCARPONE, PRZYWÓZ, SAMOCHÓD OPANCERZONY, AŁUN, MODRASZKOWATE, WIDMO ATOMOWE, CZUBATOŚĆ, AZOLLA DROBNA, GANC EGAL, KOŻUSZYSKO, WYMIANA, WINDA, ROZWOLNIENIE, PLANETA SKALISTA, GEORGE, NADLOTKA, ŚRODEK MASY, ZASTÓJ, CZŁOWIEK, DROGA, WYDATKI, BIDULA, SYSTEM POMIAROWY, CHOROBA ZAWODOWA, ?KLUCZ ELEKTROLITYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 6 lit.)
SYSTEMIK zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM
zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 6 lit.).
SYSTEMIK
zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 8 lit.).

Oprócz ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZASADA ORGANIZACJI CZEGOŚ, PODSTAWA FUNKCJONOWANIA LUB KONSTRUKCJI CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x