ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOJNA to:

zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOJNA

WOJNA to:

przenośnie: spór, kłótnia, konflikt (na 5 lit.)WOJNA to:

gra karciana pomiędzy dwoma zawodnikami rozgrywana talią o dowolnej ilości kart do gry (na 5 lit.)WOJNA to:

walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.107

FLIGELADIUTANT, NIEWYDAJNOŚĆ, OPAD, AMFITEATR, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PEDERASTKA, KARZEŁEK, EBOLA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, KONTROLER, GEN SPRZĘŻONY, TRYCYKL, SINICE, WAMPIREK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MIECZ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, LUNACJA, AURA, OBRAZ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, NICI, SCHADOW, SEMAFOR, GWINT, SŁODYCZ, FAZA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, STAND-UP, KASA, DŁUGIE RĘCE, TEST PŁATKOWY, RÓŻA SKALNA, ŁĄCZYNA, ANTROPOCENTRYZM, KRÓLIK FLORYDZKI, MINUCJA, LICZKO, CZARNY FILM, PODATEK, WYŁAWIACZ, KAZAMATA, NAWÓZ MINERALNY, WARSTWA ABLACYJNA, BIS, TINGEL, FASOLKA PO BRETOŃSKU, LIBRA, ŚLIWA WĘGIERKA, SCENARIUSZ, TANIEC, SWÓJ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, TRÓJKĄT, WSPARCIE FINANSOWE, PIEZOMETR, REAKCJA SPRAWCZA, PIÓRKO, HOT DOG, OWALNICA, ROŚLINA PASTEWNA, IRENIZM, CHARAKTERYSTYKA, PREFEKT, PINGWIN ANTARKTYCZNY, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DOMEK DLA LALEK, WIGONIA, ZMOTORYZOWANY, ZWARCIE, SUCHORYT, NAWIS, RATYSZCZ, KATAFOREZA, ŚCIĘCIE, AKADEMIA, JAŚMIN, KÓŁECZKO, RONDEL, MROŻONKA, KOŚCIÓŁ FARNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SPRZĘT, ŻUREK, BROKER UBEZPIECZENIOWY, SZTAKSEL, FARMAKOKINETYKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, STREFA PRZYGRANICZNA, BATYST, ZIELSKO, PODPIS CYFROWY, KOSZULKA, ŻONA LOTA, KISZKA ZIEMNIACZANA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, MIMOZA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, AUTOMOBILKLUB, WĘZEŁ DROGOWY, ROZŁUPKA, MARTWIAK, WELUR, PASEK, POSZKODOWANY, WIELKOŚĆ SKALARNA, PASAŻ, BATALIA, ŚWIECA, SKUN, KOMOSA, WIELOKROTNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, REPREZENTACJA, ROZPIĘTOŚĆ, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, TRESA, LICENCJA PRAWNICZA, CHLOROFIL, KONWERSJA, ŁUSKA, PŁOMYCZEK, MIGRACJA, HALLOWEEN, KOS, WIRUS POLIO, KAPER, CELKA, JĘZOR LODOWCOWY, DIETA ASPIRYNOWA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, MIKSER, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PIESZCZOCH, TARADAJKA, DUCHOWY OJCIEC, PRZYSTOSOWANIE, DACH ŁAMANY, TYK, S.Y, SĘDZIA, ZIARNECZKO, SONG, HASZTAG, TUŁACZ, SENTYMENT, ROPNICA, DŻET, PIETROW, KONTROLA DOSTĘPU, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ÓSEMKA, DWUDZIESTY DRUGI, TANTALIT, IMPRESJA, ALKEN, WYRAŻENIE, MAKAK, MARKIZA, CZUWANIE, TERMAJSKA, KOZACZKA, RUTENIZACJA, ZIEMIA, ODDZIAŁYWANIE, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KUNA, KOP, SKROMNOŚĆ, LOKACJA ATELIEROWA, WITAMINKA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, GOUDA, PIŁA CZOPOWA, DRACHMA, KANWA, KALETA, DZIEWIĄTKA, WODODZIAŁ, NORWESKI, NIEPOKALANEK MNISI, BIAŁE NOCE, BARIERA, STRATYFIKACJA, ALIDADA, BEKA, STROP KLEINA, RAKSOLOTY, BRODZĄCE, DYBUK, PICOWNIK, KRÓCIEC, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, WELWET, BARONIĄTKO, FESTON, SPADOCHRONIARZ, PRZEWIDYWANIE, IMAGE, KANAPA, OPENER, ORNAMENT, SER, ROZKAZ PERSONALNY, OKTAWA, PASTWA, CIAŁO OBCE, NÓŻKA, ŁOTEWSKOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KOGNITYWIZM, TYCZKA, SĄD POLOWY, OBRAZ, AFILIACJA, CHAŁTURA, TACZKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SZAMPAN, KOMIK, KWAŚNICA, JOTA, WIZA, DROMOS, AUTOMAT, PRZEPRÓCH, PAS DROGI GRANICZNEJ, TROPIK, KRÓLEWIĘTA, RADIO, PRZEDMECZ, OSADA, LODOWIEC NORWESKI, ZAKOPCENIE, WIELOKULTUROWOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, METODA FEULGENA, SATYRYCZNOŚĆ, PUSTELNIA, BATORÓWKA, OSKÓREK, ALKIN, KARZEŁ, ARTEFAKT, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KWARTET, MIĘDZYPOKŁADZIE, DEPTAK, REPETYTYWNOŚĆ, MŁOTECZEK, STYMULATOR, INTELEKTUALIZM, NIEZDARSTWO, BERŻERA, UŻYTEK ZIELONY, KANTAR, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PLOMBOWIEC, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ROZPUSZCZALNIK, SKAŁA WAPIENNA, TORII, CZARNINA, WPRAWKA, WIDELEC, PRZODOWNIK, NAROŻNIK, MIESZACZ, TOPŻAGIEL, SIŁA, DRELICH, MURRINA, TEKA, KOLORYSTYKA, PADYSZACH, LURA, TECHNIKA GRAFICZNA, PORTRET, ROY, TABULA RASA, BARWA, KOMISANT, CZYSTKA ETNICZNA, KOMBATANTKA, CYNGLE, GRUPA ETNICZNA, RAMIENISKO, WAŁ MORENOWY, ETERY, KURACJA WSTRZĄSOWA, WYSEPKA, EMISJA WTÓRNA, SZCZELINA BRZEŻNA, KRATER WULKANICZNY, MARUDER, DERP, HRABINI, ?STEROWANIE BEZPOŚREDNIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.107 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOJNA zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOJNA
zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi (na 5 lit.).

Oprócz ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZORGANIZOWANY KONFLIKT ZBROJNY MIĘDZY PAŃSTWAMI, NARODAMI LUB GRUPAMI ETNICZNYMI I SPOŁECZNYMI. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x