MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE to:

maksymalne napięcie prądu elektrycznego jakie może być podane w sposób trwały na element lub urządzenie elektrotechniczne, np. rezystor czy transformator (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.851

DEMENTI, TANK, BOMBARDON, SPLOT, KĄT ROZWARTY, BAROSKOP, PARCIAKI, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, RESPONDENTKA, GABARYT, PICUŚ, HOMOFONIA, KOMISJA, MIECH, HANDEL ZAGRANICZNY, WITAMINA, SWĘDZENIE, PARÓWKA, DERP, OGNIWO CLARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PLURALIZM, KASZA GRYCZANA, WYDZIELINA, TYNKTURA, BROSZURKA, PRIORYTET, IDEALIZACJA, PRZYKRYWKA, ANTENA, OPASŁOŚĆ, PRACA INTERWENCYJNA, FORTUNA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ZNAK, DEALER, SPRZĘG, ZIELENICE, BELWEDER, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, AZOLLA KAROLIŃSKA, ZAPPER, GICZ, SENSYBILIZATOR, KOŁO, CZARKA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, RAGOUT, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, RÓW IRYGACYJNY, GUMA, POLER, BEFSZTYK, ALBUM, ODSIEW, RZECZ, ZABURZENIE UROJENIOWE, MIEJSCE, WZGLĄD, TSUNAMI, KOMISJA SKRUTACYJNA, KOSMITA, PRZYLŻEŃCE, TROGLOKSEN, DZIAŁ WÓD, TRZYKROTNOŚĆ, MECENAT, AMFITEATR, ŚWIATŁO ZIELONE, MOST PONTONOWY, BŁĘKITNY OLBRZYM, ASTRAGAL, PRZĘSŁO, KULA, PUNKT ODNIESIENIA, PIGMALIONIZM, WYPŁYW, WYŚWIETLACZ, WIR PIASKOWY, AGREGATOR, RABAT, NIECHLUJA, PÓŁKULA, KASETON, GNIAZDO, ZATWARDZENIE, ŚMIERĆ KLINICZNA, GRUSZKA, PRYMUS, NEURON, LIGA, BARWY NARODOWE, ŚCIĘCIE, SZMER, KLOCEK, MANDORLA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, MIKSER, WNĘKA, ELKI, KSIĘŻULO, REWERSAŁ, NERCZYŁUSK, CZARNUCH, SKUP, DODATEK AKTYWIZACYJNY, BĄK, DRĄGAL, ARTEFAKT, DELUWIUM, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KÓŁKO, METODA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, TYTUŁ PRASOWY, DYSPENSA, BAGNIAK ZDROJOWY, GĄSKA, ABERRACJA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, TESTOWANIE WZORCOWE, KŁAKI, KATEGORIA OPEN, KOREKTOR, PĘTLICA, GIMBAZA, LOKACJA, SY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, GRZYB, SZKŁA, KAMERALNOŚĆ, DRUT, ANTYPERSPIRANT, AGNOSTYCYZM, EKRAN AKUSTYCZNY, INTERFEJS SIECIOWY, CIASNOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PONCZ, OLEJ ROŚLINNY, HUBA ŻÓŁTA, OGNIWO, INKA, DIAK, PASTA, DYSOCJANT, SKŁAD PODATKOWY, MONARCHISTA, KRAKOWIAK, MUSZNIK, BŁĄD LITEROWY, SZPONA, FARMERKI, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ANGIELCZYK, MARKETING INWAZYJNY, TEST NASKÓRKOWY, MIKROSILNIK, KONWERGENCJA, WYRĘBA, PIGULARZ, ABFARAD, OBWIĄZKA, DWUDZIESTY CZWARTY, BRANIE POD WŁOS, PRAWO CURIE-WEISSA, SŁUŻALCZOŚĆ, WZÓR, AKT, SENES, CIEPLARKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, WYPALENISKO, WARUNEK LOKALOWY, WARTOŚĆ DODANA, TENDENCJA, BĘBEN, WIBRATOR, WAŻNIK, PRAWO MATERIALNE, SZACHT, RUMUNKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, GENEZA, ZAŁOŻENIE, SZYSZKA, BAGGALA, DZIEWICTWO, RETENCJA, NERWICA WEGETATYWNA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, WODNIAK, DEKALKOMANIA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, WEISS, BELKA, RURKA, KATALIZA, PION ŻYROSKOPOWY, KWINTET, NADAJNIK RADIOWY, SINFONIA, HISTORYZM, GRAF PODSTAWOWY, DZIELNOŚĆ, BARWA, PERŁOWIEC, POPRZECZKA, PRZEWÓD KOMINOWY, NIEBOŻĘ, SUCHA IGŁA, RYBA ŁAWICOWA, DZIEWIĄTY, ZAWŁOKI, FIGURA RETORYCZNA, GROWL, BADYL, ŻARÓWKA, BALKON, ŻYWY TRUP, FRANCUSKI, DOBIEG, KABINA, TAKT, KOMBINATORYKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, KOREAŃSKI, SONIFIKACJA, AKTORKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, CHOMĄTO, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RÓŻA BARYTOWA, KOLEC, BAZIA, PAMIĘTNIK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ŚCISKACZ, MONARCHIA ELEKCYJNA, KARIN, FLOTA, DYCHOTOMIA, IRAŃSKI, POJEDYNEK, BRAMA TRIUMFALNA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, PALEORHINUS, NASTAWNICA, INDEKS, SCREENSHOT, POMPA OBIEGOWA, NIECZUŁOŚĆ, SZYFON, RURA GŁOSOWA, TINA, JAPOŃSKOŚĆ, CHOLEWKA, GRYLAŻ, KOMISUROTOMIA, NORMALIZACJA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, USTAWKA, ABAJA, SCHADOW, MRÓWKA, ROBUSTA, CIŚNIENIE STATYCZNE, NIEREZYDENT, WIDŁY, KALIKO, ŻAKARD, OMAM, CZARODZIEJKA, SKRZYDLATE SŁOWO, WOLUNTARYSTA, OŚCIEŻE, PASZTETOWA, CHAŁTURNIK, TROLLKONTO, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MUFA, CHOINKA, OŚ PORTALOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, LOŻA, NOTKA, SENTYMENT, TEMPERATURA ZAPŁONU, LUBASZKA, WKRĘTKA, KUMA, CZERPAK, GNIEW, ?PUNKT OKOSTNOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE maksymalne napięcie prądu elektrycznego jakie może być podane w sposób trwały na element lub urządzenie elektrotechniczne, np. rezystor czy transformator (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
maksymalne napięcie prądu elektrycznego jakie może być podane w sposób trwały na element lub urządzenie elektrotechniczne, np. rezystor czy transformator (na 18 lit.).

Oprócz MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO JAKIE MOŻE BYĆ PODANE W SPOSÓB TRWAŁY NA ELEMENT LUB URZĄDZENIE ELEKTROTECHNICZNE, NP. REZYSTOR CZY TRANSFORMATOR. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x