MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYBYTEK to:

miejsce, w którym jest dużo ludzi, w którym dzieje się coś (pozornie) ważnego lub atrakcyjnego; słowo używane przenośnie, często ironicznie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYBYTEK

PRZYBYTEK to:

miejsce, gdzie dzieją się (lub mieszczą) rzeczy szczególnie ważne, wartościowe; słowo używane przenośnie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

miejsce składania kultu, siedziba bóstwa; jakieś pomieszczenie, niekoniecznie budynek (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

ubikacja - pomieszczenie, w którym załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne; słowo używane żartobliwie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

to, że czegoś przybyło (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

przenośna świątynia starożytnych Izraelitów, zastąpiona potem świątynią Salomona; słowo pojawia się bez określenia, o czyj przybytek chodzi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.924

TECZKA PERSONALNA, WYNAGRODZENIE, DIUCZEK, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, PEIRESKIA, ZDROWOTNOŚĆ, MAGIERKA, TREND HORYZONTALNY, PRZEWRÓT, OPAD, PODATNY GRUNT, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, KONIK DULMEŃSKI, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, BURŻUJ, GOLIAT, EMBLEMAT, KASZTANEK, WORECZEK, PORZĄDEK JOŃSKI, CHOCHOŁEK, BUDDA, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, DZIESIĄTKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, PAMIĘĆ, START, TUNBERGIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, OOLIT, UROCZYSKO, SŁUPISKO, IMMUNOGENETYKA, CLERK, KORNIJSKI, ODCIEŃ, HAK, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, FONDUE SEROWE, KAPUŚNISKO, POMOCNIK, MAŁOWODZIE, NAWIS, EKRANOPLAN, FAJKA, KUPCZYK, PIKA, BĄK, POWRÓT, KOLOKACJA, POLE BEZWIROWE, LINIA KOLEJOWA, SMĘTARZ, PAKOWACZ, AUTODESTRUKCJA, WYTRAWERSOWANIE, WINIETA, PIEROŻEK, PRYSZNIC, CIASNOŚĆ, OMAM, RZYGOWINY, SZATAN, TYBINKA MAŁA, PRZENOŚNIK, PRYMUS, NAGRANIE WIDEO, SPIEK, WSKRZESICIEL, OSTOJA, RACJONALIZACJA, NIEWYPARZONA BUZIA, PŁOMIEŃ, SKURCZ, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MARMUR, ŁATWIZNA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, FREESTYLE, JEDENASTKA, IMPOST, BYSTROŚĆ, CUKIER WANILIOWY, SSAK WYMARŁY, PRZECIWIEŃSTWO, KOLEŃ, KATEDRA, NIEŚMIAŁOŚĆ, RARYTAS, MIASTO, STRZELNICA SPORTOWA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KRYZYS KATATYMICZNY, HORMON LOKOMOCYJNY, TERRANIE, ŚRUBA POCIĄGOWA, JAZ ZASTAWKOWY, PRZEZROCZE, JESIOTRY, GALICJA, KAMERTON, DUPA, POŁOŻENIE, WIDOWNIA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, NIEWIDKA, POLĘDWICA SOPOCKA, WYZWISKO, TWARDY OŁÓWEK, BREZYLKA, ELOPSOPODOBNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, SPOT, ODKŁAD, POUFNOŚĆ, KALIMBA, PŁYTKI TALERZ, STRONA TYTUŁOWA, FRANCA, UCZUCIE, PRZEGRYZKA, WIRUSY ONKOGENNE, DRAMATURGIA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, STROBILANT, HEAD HUNTER, DOJŚCIE, PODKŁAD, KIŚĆ, BROSZURKA, CHŁOPIEC, CYBORIUM, WŚCIEKLICE, ALEUCKI, SPARRING, OKRES LITERACKI, CYMELIUM, CZYSTOŚĆ, KOMPARATYSTYKA, PŁASZCZ DOLNY, POLSKI-SLOWNIK.PL, LAWA PODUSZKOWA, SZCZUPŁOŚĆ, RODZINA ZASTĘPCZA, PIASZCZYSTOŚĆ, ARC TG, ŻAGIEW MODRA, DZIEWIĄTY, PROGRAM TELEWIZYJNY, BAGNIK ZDROJOWY, POZWANY, POMOST, CIĄG GŁÓWNY, ZNANOŚĆ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, KANGUR OLBRZYMI, REALISTYCZNOŚĆ, RAK, EKWIPARTYCJA, B, RELISH, ŁAPADŁO, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, BATERIA ANODOWA, KAWA ZBOŻOWA, PALENISKO RETORTOWE, WYKONAWCA, IBISOWATE, REJESTRANT, ADAPTACYJNOŚĆ, LAMPAS, TRUMNA, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, TWARZOWIEC, RYKSZARZ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, WSZETECZNOŚĆ, ŻABA KRZYKLIWA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, RONDO, SŁUŻEBNIK, COKÓŁ, OŚWIETLENIOWIEC, HYDROFON, EKSPATRIANTKA, ODBITKA, AKCENCIK, CZART, BEZGRZESZNOŚĆ, POLE MAGNETYCZNE, SŁUŻKA, SZKOCKOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, OPPERT, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, FIGURA, MOCZ, KURS, TYKA, RUBASZNOŚĆ, ŚWIADEK KORONNY, PŁOMYK, POLE BITOWE, FORMACJA, ANTYFAN, FORTECA, TRZEPACZ, WŁÓKNO, ANTYNOMIA, KRYZA, GRUPA WSPARCIA, INTROIT, UPOŚLEDZONY, RYNEK KONKURENCYJNY, MOTYW, AEROFOBIA, BROMOLEJ, AKT, BRZĘKACZ, HIEROTOPOGRAFIA, NALEGANIE, SPAWALNIK, SZTUCER, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, OGIEŃ, OSADNIK, FOWIZM, CZAROWNICA, AC, JĘZYK SZTUCZNY, NEUROBLASTOMA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KOLUMBARIUM, LISOWCZYK, AUTOGIEŁDA, ŚWIT CYWILNY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, DRZEWCE, KRYTYCZNOŚĆ, INSTRUMENT KLAWISZOWY, WYBORY PROPORCJONALNE, KODYFIKATORKA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PRZEGRANA, MULTIKULTURALIZM, POWIETRZNIA, KANOE, PIESZEK, EWANGELIA, GRZYB NIEJADALNY, CANZONA, PRÓBNIK, BURDA, NIEBIESKIE KOŁNIERZYKI, UKROP, KLAWISZ NUMERYCZNY, ATRAKCYJNOŚĆ, MÓŻDŻEK, WICEHRABIA, ZABYTEK NIERUCHOMY, JELEŃ MILU, ELF, CHŁODNIK, GĘŚ, DZIAŁKA, REWALIDACJA, KONWERTOR, SZCZAW, CYKL GOSPODARCZY, DEOKSYNUKLEOTYD, GLINIANE RĘCE, DWUDZIESTY ÓSMY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TURZYCA, MUTACJA PUNKTOWA, LEKTURA, ŚLUZAK, KREOL, ŁOŻYSKO KULKOWE, NIEWYDOLNOŚĆ, IZBICA, PROTOROZAUR, FUTURYSTYCZNOŚĆ, JADOWITOŚĆ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ZBIÓRKA, SĄD OSTATECZNY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, SZCZYT SZCZYTÓW, POCIĄG EKSPRESOWY, TARCZA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, CZARNA REAKCJA, WŁÓKIENNICTWO, ?GARBARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYBYTEK miejsce, w którym jest dużo ludzi, w którym dzieje się coś (pozornie) ważnego lub atrakcyjnego; słowo używane przenośnie, często ironicznie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYBYTEK
miejsce, w którym jest dużo ludzi, w którym dzieje się coś (pozornie) ważnego lub atrakcyjnego; słowo używane przenośnie, często ironicznie (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DUŻO LUDZI, W KTÓRYM DZIEJE SIĘ COŚ (POZORNIE) WAŻNEGO LUB ATRAKCYJNEGO; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE, CZĘSTO IRONICZNIE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x