WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRWIOPIJCA to:

wyzyskiwacz, osoba nadmiernie eksploatująca innych, taka, której jest obojętny los tych osób i która ma korzyści z tego, że na kimś żeruje (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRWIOPIJCA

KRWIOPIJCA to:

ktoś (rzadziej coś), kto wysysa krew (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.747

ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, AFTERPARTY, DOSTĘP, WARSTWA JASNA, CZARNA KSIĘGA, ECHIDNA OGNIWOWA, JON KARBONIOWY, AUTSAJDERKA, WŁÓCZYKIJ, DYSK ELASTYCZNY, SŁOBODA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, AKCJONARIAT, KWADRAT MAGICZNY, JELEŃ, BENEFIS, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, SKRYBA, MACIERZ JACOBIEGO, EKOLOGIA POPULACYJNA, NAKTUZ, REŻYSER, WYDERKA, NAOS, NOCEK WĄSATEK, NIEOKREŚLONOŚĆ, TYNIEC, PSYCHOTERAPEUTA, ŚCIANA SZKIELETOWA, OSKARŻYCIEL, LINIA PIERWIASTKOWA, DZIECINNOŚĆ, DOKSOLOGIA, MIESZANKA, MOMENT MAGNETYCZNY, DASHI, RELACJA ZWROTNA, ANTYK, ŁYSA PAŁA, PIRAMIDA, HYPOSTYL, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KLIN, FORUM, PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY, CZARNA MAGIA, ANALIZA SEKTOROWA, REGUŁA TINBERGENA, WYKONAWCA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NIEGODZIWOŚĆ, UTYLITARYZM, KRYTYCZKA, CHŁOPSKI FILOZOF, DZIELNICA, ELIMINACJA, ŚLEDZICIEL, OKRES, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, WŁASNOŚĆ, BIAŁY TYDZIEŃ, DZIAŁ OSOBOWY, EKSPREZYDENT, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, OGNIWO MOKRE, MEZOMORFIA, ADRES, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MEKSYKAŃSKA FALA, WYRÓB HUTNICZY, KOŚĆ OGONOWA, WŚCIK DUPY, POLE BEZWIROWE, KRAKÓW, KLASYFIKACJA ABC, EMISJA PIENIĄDZA, NASTROSZ, CIAMAJDA, PODTYBINKA, TROCINIARKOWATE, LIST KREDYTOWY, KOMPANIA, TANDEM, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, BIEGUS, BEBOP, DZIERŻYCIEL, PODŁUŻNIK, NUMER KIERUNKOWY, ZAPRAWA, FALA PRZYBOJOWA, ROŚLINA KWASOLUBNA, MASA RELATYWISTYCZNA, SKOK, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, SINUS HIPERBOLICZNY, SŁUGUS, SPRAY, WYŚMIENITOŚĆ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZTERDZIESTKA, SIECZKA, PANTEON, WIEŻA ZEGAROWA, WEGETARIANIZM, PARASOL, ODDZIAŁ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, BRATNIA DUSZA, UPRAWIACZ, MASŁO, OTWARTA GŁOWA, ZIELONA WRÓŻKA, WIDŁOWOŚĆ, BUDYNEK, SPORT KWALIFIKOWANY, JESIOTR, NORMA OBSZAROWA, NAZWA POZORNA, STAROINDYJSKI, ŚWIECZKA, HARPAGON, HIPOTEZA PERMANENCJI, PION, NIEDOSTATECZNY, GRUNT, OWCA CZTEROROGA, ZAIMEK, DJ, LINIA PODSTAWOWA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, DAMA KAMELIOWA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MIESZAK, KWADRATNIKOWATE, KREW, DOSKONAŁOŚĆ, MAMA, ELDAR, JĘZYK POLSKI, NIEKORZYSTNOŚĆ, ZASIADKA, KATEGORIA OPEN, ANESTETYSTA, WARZELNICTWO, POWSZECHNOŚĆ, MIMBAR, CHAOS, UPOJNOŚĆ, OKRĄG WPISANY, BURŻUJSTWO, TELEWIZJA REPERTUAROWA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, NOZDRZE, BOCIAN SIODLASTY, MAMUT STEPOWY, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, SNIFFER, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, SUTENER, ROMANS, PROCES POLITROPOWY, MALARSTWO KATAKUMBOWE, SPRAWOWANIE, EKRAN LUMINESCENCYJNY, STANOWCZOŚĆ, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ANGIOLOGIA, ADVOCATUS DIABOLI, POGODNOŚĆ, ŁUG, MEDIANA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, CHORĄŻY, KRET, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, KOMPENSATOR CIEPLNY, OPTIMUM EKONOMICZNE, SUPERNOWA TYPU II, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, GASTRONOM, LAPAROSKOPIA, NEANDERTAL, WSTRZĄS SEPTYCZNY, POPRZEDNICZKA, KONAJĄCY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, TRÓJCA ŚWIĘTA, PIKIETA, DONOŚNIK, INWERT, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, NIEPRZYJEMNOŚĆ, MSZA PONTYFIKALNA, WIZJER, GONIEC, INKOHERENCJA, SPORT WODNY, NAPASTNICZKA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, KSYLOGRAFIA, TRYUMFATOR, OSIOWCE, FUNKCJA ADDYTYWNA, MAKROPLATA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, EMIGRACYJNOŚĆ, KSENOFIL, FLIRCIARA, NIEOBROTNOŚĆ, LOTOKOT, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SKARANIE BOSKIE, REAKCJA BEZWARUNKOWA, TEMPERATURA CURIE, RZECZY OSTATECZNE, WIATRÓWKA, WSZECHWIEDZĄCA, FORMA PRZESTRZENNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, HYBRYD, ZBROJA KRYTA, WSZECHSTWORZENIE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, MYSZOWATE, PODDAŃCZOŚĆ, TŁUMACZ, JUDASZOWE SREBRNIKI, MACIUPA, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, JAWAJSKI, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, CIĘŻKOŚĆ, SUPERPOZYTYW, ZAPOZNANIE, CZAJ, ASYMILACJA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, AEDICULA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, STWÓRCA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, JĘZYK MARTWY, WIETLICOWATE, AKCENT PRZECIĄGŁY, BIOLOG MOLEKULARNY, MISIACZEK, IKSIŃSKI, TARCZA, REGULACJA CEN, PORODÓWKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, NIEMRAWOŚĆ, WIERNY, UMOWA KONTRAKTACJI, MONOGAMIA, USTNIK, MIKROOTOCZENIE, CHORY NA GŁOWĘ, POZOSTAŁOŚĆ, LEPSZOŚĆ, PALENISKO RETORTOWE, DIAGONAL, NIEOSTROŻNOŚĆ, STOPOTONA, POLATUCHA, DROGA ZBIORCZA, PARTER, PIECHUR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KOBIERZEC, PODKŁAD, ŁÓDŹ PODWODNA, WYDMIKUFEL, MACARENA, ALFABET PUNKTOWY, REGENERATOR, ROKPOL, IZBA ADWOKACKA, ZEROWOŚĆ, EWANGELIZATORKA, DÓŁ, WSPÓŁKIEROWNIK, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, RATOWNICTWO GÓRSKIE, SZOWINIZM, DOSTĘPNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, BALERON, REZYGNACJA, SPRAWNOŚĆ, OBŁUDNIK, OKREŚLONOŚĆ, ?GRUCZOŁ MLEKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRWIOPIJCA wyzyskiwacz, osoba nadmiernie eksploatująca innych, taka, której jest obojętny los tych osób i która ma korzyści z tego, że na kimś żeruje (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRWIOPIJCA
wyzyskiwacz, osoba nadmiernie eksploatująca innych, taka, której jest obojętny los tych osób i która ma korzyści z tego, że na kimś żeruje (na 10 lit.).

Oprócz WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WYZYSKIWACZ, OSOBA NADMIERNIE EKSPLOATUJĄCA INNYCH, TAKA, KTÓREJ JEST OBOJĘTNY LOS TYCH OSÓB I KTÓRA MA KORZYŚCI Z TEGO, ŻE NA KIMŚ ŻERUJE. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x