POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AEROZOL to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 7 lit.)SPRAY to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)SPREJ to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AEROZOL

AEROZOL to:

odmiana gazozolu, układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest powietrze, a cząstkami koloidalnymi są substancje ciekłe lub stałe (na 7 lit.)AEROZOL to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 7 lit.)AEROZOL to:

postać dezodorantu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.144

UKŁAD DARLINGTONA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KWADRATURA KOŁA, WANIENKA, WNIEBOWZIĘTA, INSTRUMENT DĘTY, NEKROFILIA, KOPULACJA, WYŚCIG KONNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CZASZA, GOŁĘBICA, PRZYROSTEK, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, OKRĘT ESKORTOWY, FOLKSDOJCZ, KORPORACYJNOŚĆ, AKT PŁCIOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, PIEZOELEKTRYK, EDESTYDY, BIEGŁOŚĆ, KANAŁ BURZOWY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, NIEODZOWNOŚĆ, PÓŁPIĘTRO, PODKŁAD, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ENANCJOMER, WZNIOS, KATEGORYCZNOŚĆ, KODOWANIE SIECIOWE, HAFLINGER, LIMO, SAMOGRAJ, EMIGRACYJNOŚĆ, URLOP NA ŻĄDANIE, OPIS, NERW UDOWO-GOLENIOWY, TYLCZAK ŁUKOWY, TOWARZYSTWO, JEZIORO ENDOREICZNE, NISZA, PIŁKA NOŻNA, CENTRALNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NITROBAKTERIA, PIWO, BEZPRZEWODOWOŚĆ, OLIMPIADA, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, BECZKA Z PROCHEM, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ELIKSIR, CYWIL, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KANAŁ, AUTOCAMPING, SŁABIZNA, DROBNIACZKOWCE, BOROWODOREK LITU, PROKURATOR, ZAŚLEPIENIE, ORCZYK, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PRZYCZYNA FORMALNA, KASZTELAN, ALKALOID, TOY, CHORDOFON, KETEN, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DZIWNY ATRAKTOR, BAŻANT, KREMOWOŚĆ, ZACHOWAWCA, FOTEL ROZKŁADANY, WELLINGTON, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PROCES KARNY, GENIALNOŚĆ, DZIURA, KRATER WULKANICZNY, METODA NAWIASÓW LIEGO, WŁAŚCIWOŚĆ, TUALETA, OSTATNI, ŚRODEK, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WYZIEW, PORYWCZOŚĆ, ROZNOSICIEL, OPÓR DROGOWY, KAJMAK, PRÓŻNIA, NIEGOTOWOŚĆ, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, NIEGODZIWOŚĆ, ORTALION, PRYMITYWNOŚĆ, PIES OZDOBNY, KIESZEŃ, PEPINIERA, MINIVAN, SYSTEM DZIESIĘTNY, ŻÓŁW OLIWKOWY, AGATIS MOCNY, PATRON, SPŁYW BŁOTNY, SER PODPUSZCZKOWY, ŁĄCZE ABONENCKIE, DZIWOŻONA, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, PREFEKTURA MIEJSKA, GŁUPKOWATOŚĆ, ZLEWNIA, CZAPKA NIEWIDKA, CISZA WYBORCZA, LEGITYMISTA, CHLUBNOŚĆ, WIZA WYJAZDOWA, KLAUZULA HORNA, ŁOPATA, OSTROŚĆ, SZYNOBUS, WYŁADOWANIE, ALBUM, PLAMKA FORDYCE'A, KWAS, PASZTETOWA, STYPENDIUM SOCJALNE, ZARAZA MOROWA, BÓR SOSNOWY, MARTWY PRZEPIS, ELEMENT ROZDZIELCZY, MANGANIAN, RENCISTA, ŚWINIA WISAJSKA, WIZA WJAZDOWA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, SZACHULEC, BAURU, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ZŁOŻE KOPALINY, ŚWIATŁO, MIECZ DŁUGI, CZEK PODRÓŻNICZY, ZABAWA, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, CZAS, ŻUŻLOBETON, ŁOMOTANIE, ROZKAZ PERSONALNY, WROŚNIAK PACHNĄCY, INTENSJA, CIOS SIERPOWY, KAPERKA, PRODUKCJA, GWAŁTOWNOŚĆ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, NERWICA WEGETATYWNA, ŁEBEK, TURECCZYZNA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, PIEŃ TRZEWNY, RUCHY TEKTONICZNE, GOLAS, TETRAMER, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, EKSYKATOR, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SKINNY, OCZYSZCZANIE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, OBRZYD, GEREZA BIAŁOBRODA, FLAKONIK, DYPTYK, LUDEK, KUROPATWA, SOŁTYSTWO, NIEOKREŚLONOŚĆ, DRABIK DRZEWKOWATY, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, WOSK, TURBINA PELTONA, LISTEK, KREDYT KONSUMPCYJNY, AWERROIZM, CZUB, PĘCHERZYK, CZUWAK AKTYWNY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, STOŁEK BAROWY, ŁAPCZYWIEC, STRZAŁECZKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, NÓŻ DO CHLEBA, RĘKA BOSKA, DRYBLER, OBJĘTOŚĆ, ZACHÓD, SUTEK, GOETEL, COŚ NIECOŚ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WĘZEŁ ZWYKŁY, STORYTELLING, TAUTOCHRONA, WIRUS, ŚWIADKOWIE JEHOWY, DODAJNA, BEZPŁCIOWIEC, GOŁĘBIĄTKO, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, MIKSTURA, TURNIURA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, HEDONIZM ETYCZNY, CIĄGUTEK, PIORUN, KECZ, MLECZNIK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KAFEJKARZ, HERMETYCZNOŚĆ, SYNTEZATOR, SREBRNA PAPROĆ, WARTOŚĆ GODZIWA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, LIST ZASTAWNY, ŻARÓWKA, PODODDZIAŁ, TWEED, OBOZOWISKO, PALLAS, CYWIL, TEŚCIK, RYNEK NIEFORMALNY, KARŁOWICZ, ŚLĄSKOŚĆ, KOMISJA, ROZDZIELCZOŚĆ, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PODSTAWA, GIEMZA, DÓŁ GNILNY, PIŻMÓWKI, PACAN, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, LITOŚCIWOŚĆ, NAGOŚĆ, RÓWNIA POCHYŁA, REGUŁA RAMSEYA, BROŃ, INSTRUMENT DREWNIANY, TILAPIA WIELKOGŁOWA, MISKA, ODKURZACZ CENTRALNY, ZŁY GONIEC, ZAPRZĘG, DRZAZGA, JEŻYNA POPIELICOWA, ANALOGICZNOŚĆ, PATERA, BIHAR, WYTWÓRNIA, KARAFUŁKA, KWASOTA, MOLTON, CYCUŚ, STANOWCZOŚĆ, STRZAŁKA, WĄŻ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, TORTOWNICA, WADA, HAMBURGER, OMIEG KOZŁOWIEC, ZUPA NA GWOŹDZIU, BEZNADZIEJA, OPĘTANY, PREPERS, OLDBOY, INDETERMINIZM, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, BATERIA WODOCIĄGOWA, DWUTLENEK, CIAŁO STAŁE, CIASNOŚĆ, SIECZKA, JĄDRO, HÄNDEL, KAPISZON, AUTOPREZENTACJA, ?SUPERSAMOCHÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AEROZOL pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 7 lit.)
SPRAY pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)
SPREJ pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AEROZOL
pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 7 lit.).
SPRAY
pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.).
SPREJ
pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.).

Oprócz POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POJEMNIK, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ (ZWYKLE PŁYNNA, RZADZIEJ W STANIE STAŁYM) JEST POD CIŚNINIEM I MOŻE BYĆ ROZPYLANA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x