RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOMBA KOBALTOWA to:

rodzaj bomby jądrowej, w której substancją aktywną jest promieniotwórczy izotop kobaltu, charakteryzuje się ona najdłuższym (ze znanych) okresem rozpadu, jej użycie jest określane jako nieprawdopodobne (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOMBA KOBALTOWA

BOMBA KOBALTOWA to:

urządzenie do teleterapii, stosowana w lecznictwie do zwalczania chorób nowotworowych, w defektoskopii, do sterylizacji żywności oraz w chemii radiacyjnej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.149

NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, KASZA PERŁOWA, DRZEWOSTAN NASIENNY, OBIEG PIENIĄDZA, ZMAGANIA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, BIEG ROZSTAWNY, ORFIKA, INDŻERA, PRZYPŁYW, PŁYTA, WKRĘT, KRASNAL, MYDELNICZKA, KACZKA, CHRONOMETR, PORYWCZOŚĆ, SUKIENKO, CASUS, JĘZYK NATURALNY, ELIPSA ROZSIANIA, SYLWETKA, PENDYNKA, TEATR MUZYCZNY, REKLAMIARZ, ŁONO, TORBA, MIŁOŚĆ, PREPERS, UROJENIE KSOBNE, ROSTBEF, ASYMILOWANIE SIĘ, PAPROTKA, OGNIK SZKARŁATNY, POKÓJ LEKCYJNY, SZPIGAT, BEZCZUCIE, AWIZO, ŻURAWINA, ANKSJOGENIK, JUMPER, LICZBA POJEDYNCZA, STAROŻYTNICTWO, POKRZYWDZONY, DAKTYL, BUTNOŚĆ, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, PIEPRZNIK, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KRATER BOCZNY, MACZANKA KRAKOWSKA, TROFOBLAST, PROSCENIUM, AMEBA, PÓŁWOLEJ, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, WIELOMIESZEK, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SILNIK SKOKOWY, MROK, MUSLIM, PILARZE, STACJA, MAK NIEBIESKI, OBRONA, TOŻSAMOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZACHOWAWCZOŚĆ, EUFONIA, LOGIZACJA, ANTECEDENCJA, ZGORZELINA, ZĄB TRZONOWY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PRZYBŁĘDA, PODWÓJNY AGENT, WARIAT, JER TYLNY, STWÓRCA, STYL KOLONIALNY, RYNKOWOŚĆ, RACHUNEK BIEŻĄCY, ORZECH KOKOSOWY, DAANOZAUR, BĘCNIĘCIE, WAŁ, ASTRACHAN, BERLINGER, ANTAŁECZEK, HAZENA, GLINIASTOŚĆ, CHŁOPAK DO BICIA, CZEKOLADA, PRZEBITKA, JEDWAB OCTANOWY, SANSEWIERA, PŁASZKA, WAPITI, ATORWASTATYNA, IMPULS, IZOCHRONA, SOLARIUM, KOLENDRA, NIEOKRZESANIEC, ONA, MARTWICA, GNOJOWNIK, ZASADZKA, PIEC WAPIENNY, BIOLA, AMORFICZNOŚĆ, SZAL, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, GŁĘBIK, KORZEŃ, CYGANEK, WYTWÓRCZOŚĆ, SENAT, APACZ, NAKO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MARGINALNOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, OSŁONOWOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, ULICA, SILNIK KWADRATOWY, GOŁĘBIĄTKO, SZEREG ROZBIEŻNY, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, SŁUGA BOŻY, RZUT OSZCZEPEM, MELISA, KOMÓRKA, PRZYTULIA, PASMO PRZENOSZENIA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, EMULSJA, FRANCISZKANIZM, WOLANT, ZIEMIA, DIDINIUM, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ARTYSTA, LIMONKA KAFFIR, NERWICOWOŚĆ, GNOZA, POLICJA OBYCZAJOWA, EDAFOZAUR, BULANŻERIA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, MINIWAN, METYCYLINA, KARTANA, SUFFOLK, EKONOMIA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SAMOUCZEK, DOGI, WYNAJEM, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NATURYSTKA, GŁUPKOWATOŚĆ, NOCEK KOSMATY, NAKŁADKA, MIKSER, BUŁGARYSTYKA, WYROBNIK, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, SZARABAN, CHOROBA PLUMMERA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, MARYJNOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKOWY, BAJCA, REDUKCJA, STACJA TRANSFORMATOROWA, BERLINKA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, KABUL, JELENIOWATE, CIASNOŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, OSTRE KOŁO, TRZPIEŃ, KARCZMA PIWNA, ZASADA D'ALEMBERTA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KONWOLUCJA, ŻYWOTNOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, POKŁAD, SINUSONAZ, PRZEWROTKA, ELEKTROKORUND, WSZECHWŁADNOŚĆ, ULEMOZAUR, KARTA, ATAK, HARD ROCK, PAWPAWZAUR, OBIEG PIERWOTNY, ANTYSZACHY, ETAT, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, OPPERT, CHARTER, JĘZYK DUŃSKI, PŁASKOMERZYK, TEREN ZIELONY, SYSTEMATYKA, ZBROJA KOLCZA, SINGIEL, KARMNIK, PODROZJAZDNICA, ROSZCZENIE, OTOLOGIA, KONIEC, PERYPATETYK, TOCHIZAUR, WAPIEŃ MUSZLOWY, GIGLI, NIEKOMPETENTNOŚĆ, AEROLOGIA, LECZENIE CHIRURGICZNE, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, KARETKA REANIMACYJNA, INDUKCJA WŁASNA, ZADUPIE, DALEKOPIS, PRZEBIEG, GRUPA WERBALNA, BOMBA WODOROWA, ZAŚLAZ, MODEL AKTANCJELOWY, SYJAMSKI, LODÓWKA, CZARNA MOWA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BYSTROŚĆ, CIENIAS, LUDZKIE ZOO, MADZIARSKI, POMPA STRUMIENIOWA, PSZCZOŁA MIODNA, REPUBLIKA BANANOWA, NADBUDOWA, DRYBLING, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, CYNAMON MAGELLAŃSKI, PROTEROZUCHIDY, RYNEK PODSTAWOWY, REAKCJA KATALITYCZNA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, USTĘP, PRZYKRYCIE, ABSURDALNOŚĆ, SARAFAN, WANIENKA, UDAR SŁONECZNY, HISZPANKA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, PRAWO PUBLICZNE, NAPARZANKA, SILNIK REPULSYJNY, ROZMEMŁANIE, PRAWOMOCNOŚĆ, KŁUSAK ORŁOWSKI, KINEZJOLOGIA, PILCH, ŁYSA PAŁA, IZBA, ROZBRATEL, BORAZON, LEMUR WARI, LODOWIEC SZELFOWY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ESTER, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, INSIMBI, ŁUSZCZAK, SZCZUR PACYFICZNY, METATEZA, ROMBOŚCIAN, OSKARD, CLEARING, MUTUALIZM, ZADŁAWIENIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, MATE, GAJNIK LŚNIĄCY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, CZTEROTAKT, ?HOMOZYGOTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOMBA KOBALTOWA rodzaj bomby jądrowej, w której substancją aktywną jest promieniotwórczy izotop kobaltu, charakteryzuje się ona najdłuższym (ze znanych) okresem rozpadu, jej użycie jest określane jako nieprawdopodobne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOMBA KOBALTOWA
rodzaj bomby jądrowej, w której substancją aktywną jest promieniotwórczy izotop kobaltu, charakteryzuje się ona najdłuższym (ze znanych) okresem rozpadu, jej użycie jest określane jako nieprawdopodobne (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ BOMBY JĄDROWEJ, W KTÓREJ SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ JEST PROMIENIOTWÓRCZY IZOTOP KOBALTU, CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA NAJDŁUŻSZYM (ZE ZNANYCH) OKRESEM ROZPADU, JEJ UŻYCIE JEST OKREŚLANE JAKO NIEPRAWDOPODOBNE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast