CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEZOMAGNETYK to:

ciało, substancja, która wykazuje właściwości piezomagnetyczne, czyli taka, w której występują zmiany kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.657

BRUDNA BOMBA, WYWABIACZ, ALMA, SZKLISTKA, MCV, NIMFAJON, TOR, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, BARYŁKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, WIECH, BAJEREK, JON KOMPLEKSOWY, MECHOWCE, METALOWIEC, SEJSZE, CYGANKA, NAPARZANKA, BLOKADA POLICYJNA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, STANOWISKO, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, AS WYWIADU, TOKARKA KŁOWA, AJGOSPOTAMOJ, ESY, SUBSTYTUCJA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, SPADKOBIERCA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, MONOTERPEN, SZKARADNIK, SŁOŃCE, METAL, KUCANY, POŻAR, ANTENA KIERUNKOWA, BIOMARKER, AKANTOWATE, GLACE, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, GÓRKI, MRÓWKA PNIAKOWA, DENOTACJA, WYBIJACZ, KORYTO, TRACZKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, SKRZYDŁO, WĘGIEL DRZEWNY, PISMO TECHNICZNE, ATLAS DIALEKTALNY, RUCH PRECESYJNY, LICHWIARZ, OSŁONKA NABYTA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, MACIERZ RZADKA, HOBBISTA, SPEKTROMETRIA, ABSOLUT, ANIOŁOKSZTAŁTNE, KONTRDEMONSTRACJA, KOKOSZ, SKUTOZAUR, MŁOTECZEK, GAŁĄŹ SKÓRNA, OBROTNICA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, MESJASZ, NADBUDÓWKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ODLEGŁOŚĆ, JASNOŚĆ WIZUALNA, ZAZDROŚĆ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, BANKRUCTWO, CYKL PRECESYJNY, WOLTAMPEROMETRIA, CZARNE, STACJA HYDROLOKACYJNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CNOTLIWOŚĆ, CIAŁO SZARE, PROCES EGZOGENICZNY, KOMÓRKA MATECZNA, ANTENA DOOKÓLNA, MONOLOG LIRYCZNY, CHAOS, ANARCHOSYNDYKALIZM, WIATRÓWKA, SONAR, PAJĄK, MERYTORYKA, PASTWA, BĘCKI, PĘCHERZYK, D, KOZŁOWATE, FUNKCJA UNIMODALNA, PRZEWÓD, RADIOGRAFIA, JAŚNIA, NIEDOTYKALSKI, OPŁATA PRODUKTOWA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, CASH BACK, RÓWNOŚĆ, ZROŚLAK, POZWANY, WIELKA PŁYTA, POWSZELATKOWATE, IZOTROPOWOŚĆ, SUBLIMAT, ORLEANIZM, POLEGŁA, OPRAWCA, FARBA PROSZKOWA, MAŚLACZEK, CHLAPA, GNIOTOWNIK, BRAT, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, ODPRAWA CZASOWA, PLECHOWIEC, CEROWACZKA, HORROR, SPIRALA LOGARYTMICZNA, MINIA, AWANTURNICA, GEHENNA, BAŁAGUŁA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ABISOBENTAL, KARBIDÓWKA, MARNOTRAWCA, PROFESJONALISTA, NAZWA OGÓLNA, PIECHOTA WYBRANIECKA, WIDMO ROTACYJNE, REDAKTORSTWO, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, TAKSIARA, MUR, LOTNE PIASKI, MOTYLOWCOWATE, PRYMITYWIZM, CYGARO, ŻARŁOK, CZTERDZIESTKA, ASYMPTOTA, KUKURYDZIANKA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, PRZODOMÓŻDŻE, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, WSPÓŁZAWODNICA, KUTIKULA, ZBÓJNIKOWATE, CZUJNIK MAGNETYCZNY, SIŁY POWIETRZNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, SZAFIARKA, POSTĘPACTWO, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, POTRZEBUJĄCA, PŁYWACZKA, GRZYBIARZ, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, SZTAJEREK, LIRYKA POŚREDNIA, UCHO WEWNĘTRZNE, UŁAMEK PROSTY, PODKŁAD, MACIERZ KOWARIANCJI, LICZBA PIERWSZA, CHOROBA DUCHENNE'A, CHOROBA PICKA, ZWIERCIADŁO, SPONTANICZNOŚĆ, INKLINACJA MAGNETYCZNA, STRZAŁECZKA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, PRĄŻEK, FILOLOGIA SERBSKA, ELIMINACJE, KOMUNIA, WYCHOWANICA, SUPERPOZYTYW, BEL, NIĆ WIODĄCA, SUBSTANCJA CZYNNA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, CIAŁO SZTYWNE, FORMALISTKA, POWTARZALNOŚĆ, PASTA, MIEDZIORYT, ZACIĘCIE, ŁOWCA GŁÓW, MAPA SZTABOWA, MAGNES, COKÓŁ, RACHUNEK FINANSOWY, TUJA, TAG, KAPSUŁA POWROTNA, GRZYB MIKORYZOWY, SIŁA ROBOCZA, ALBULOKSZTAŁTNE, ŁUSKA, KRACH, ZARAŻONA, KUMAKOWATE, NOKS, KWAZIKRYSZTAŁ, SYFON, ŚRUTA SOJOWA, PAS DROGOWY, PODOFILINA, PRODUKCJA WTÓRNA, KONCEPT, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, FUNDATOR, TELEROBOTYKA, GRUNCIK, JIVE, WIEK NIEMOBILNY, TEORIA DOWA, MORUS, MAŁGORZATKA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, DODAJNA, CHOROBA KUFSA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, LEJ POLARNY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, BIBLIOTEKA RUCHOMA, FORMA PRENEKSOWA, PRZEPRAWA, OWCE, PRZESIEWACZ, TRAMPOLINA, KLIENT, AWANGARDA, USTERZENIE MOTYLKOWE, ŚWIADEK, WIĆ, PARGAMIN, POWIĘŹ, WYBIEG, HISTORYZM, CZESALNIA, EDYTORKA, DŁUŻNIK, KAFEJKARZ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, OSPA WIETRZNA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, CIEPŁA WDÓWKA, REALIZM, FRENOLOGIA, SULFOMETAZYNA, BECZKA, STOPIEŃ TURBINY, GRONKOWIEC, DZIESIĄTKA, SUPERKONTO, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, DRAPIEŻCA, CIAŁO SZKLISTE, CZUBEK, KOLOGARYTM, WDÓWKA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ÓSEMKA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TEŚCIK, CZEPIEC, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SPREJ, ELASTYK, KOCIOŁ WIROWY, TARANTELLA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, KATEGORIA URZĘDNICZA, GŁODOMÓR, GORĄCZKA DUM-DUM, BRAMKA LOGICZNA, NASYP, NASIERDZIE, KARŁOWATOŚĆ, NIEZGRABA, ?ALPRAZOLAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEZOMAGNETYK ciało, substancja, która wykazuje właściwości piezomagnetyczne, czyli taka, w której występują zmiany kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEZOMAGNETYK
ciało, substancja, która wykazuje właściwości piezomagnetyczne, czyli taka, w której występują zmiany kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi (na 13 lit.).

Oprócz CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CIAŁO, SUBSTANCJA, KTÓRA WYKAZUJE WŁAŚCIWOŚCI PIEZOMAGNETYCZNE, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ ZMIANY KIERUNKU I NATĘŻENIA NAMAGNESOWANIA POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH SIŁAMI ZEWNĘTRZNYMI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x