KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘŹBA to:

konstrukcja nośna dachów, której podstawowymi elementami są wiązary (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIĘŹBA

WIĘŹBA to:

w wiertnictwie: urządzenie do szczelnego zamknięcia wylotu powierzchni pierścieniowej pomiędzy poszczególnymi kolumnami rur okładzinowych (na 6 lit.)WIĘŹBA to:

część dachu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.731

WODOROSIARCZEK, SPORT ZIMOWY, FAB LAB, POLICJA SĄDOWA, D, DYSRAFIA, NADZIEWKA, KOMEDIA KRYMINALNA, ROŚLINA KORZENIOWA, POWŁOKA KONWERSYJNA, BOŻYSZCZE, KRĘTARZ WIĘKSZY, CONCEPT ART, BEZŻUCHWOWCE, WIĄD RDZENIA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, LOTERIA FANTOWA, GRUPA CYKLICZNA, RÓG, DŁAWICA PRINZMETALA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DRABINA, SAMOGŁOSKA NISKA, TRASANT, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, WIDŁOZĘBOWCE, ZORZYNEK, POLISYNDETON, SZEREG, SEGMENT, DETERMINIZM, LEGAR, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, ZOBOJĘTNIANIE, KISZKA, KABAŁA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ZAZDROŚĆ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, SKAŁA PLUTONICZNA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, HOMEOPATIA, TURBINA OSIOWA, PROTEKTORAT, TOLERASTIA, FONDUE MIĘSNE, GRANICA CIĄGU, WARZYWNIK, WSTRZĄS SEPTYCZNY, ŻALE, DIPLODOKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, GADY, WALENTYNKA, SZPIEG GOSPODARCZY, MARKETING POLITYCZNY, DATARIA, SHIMMY, BIEG PŁOTKARSKI, HUF, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, NOC ASTRONOMICZNA, KANAPKA, MEDYCYNA PRACY, SZNUR HACZYKOWY, TOR, RADCA, TRĄDZIK, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, LORNETA NOŻYCOWA, SPRZĘŻNICE, MSZA PONTYFIKALNA, KONKURENCJA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, KILLER, TAMBURYN, BEZPLANOWOŚĆ, ZBROJA KRYTA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, RURA WYDECHOWA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SETKA, SURF, SIEĆ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, GIPSORYT, HALLOWEEN, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ŻUŻEL, SSAK ŁOŻYSKOWY, SILNIK INDUKCYJNY, MONOCHROMATYZM, PRASA, KORONA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KOŃ LIPICAŃSKI, PAKA, KONTRAKT MENADŻERSKI, STOPIEŃ WARSTWICOWY, STOPNICA, FUNKCJA CELOWA, KLAUZULA HORNA, STYL KOLONIALNY, AREKA KATECHU, MINISIATKÓWKA, POLIANDRIA, ŚWIETLÓWKA, PSEUDOARTYSTA, ZBROJA NIEMIECKA, GRAAL, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, OWCZA WEŁNA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, KOMÓRKA MATECZNA, LEGAT, SEKURYTYZACJA, HIPOSTYL, NIEWYGODA, IZBA ADWOKACKA, DEIKSA, KROKODYLOWATE, DOŻYWOCIE, NIĆ KODUJĄCA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KONDENSACJA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, HORROR, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, POMOC SPOŁECZNA, SZYK PRZESTAWNY, KOŁNIERZ, EPICYKL, PIEC MUFLOWY, ROZPRAWKA, RIGAUDON, NÓW, NACIĄG, DZIEWICA KONSYSTORSKA, GROMADA, BELLOTTO, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, INKA, LINIA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, ROZBIERANKA, OPCJA BARIEROWA, LUDZKIE ZOO, TERAPIA STRUKTURALNA, WĘDKA, GRAFITYZACJA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, REAKCJA SPRAWCZA, LOTNICTWO WOJSKOWE, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, GONDOLA SILNIKOWA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, BEZUCZUCIOWOŚĆ, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, PROSCENIUM, LAMPA BENZYNOWA, POLĘDWICA SOPOCKA, GRUPA IMIENNA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PROGRAM, DISNEY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ŚLUB, SAMOCHODÓWKA, PODKŁADKA, FREMENI, BALLADA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, PODBRÓDEK, BOASZKOWATE, ARSENIN, WOREK TRZEWIOWY, PSZENICA DURUM, OPŁUCNA ŚCIENNA, TWARDE PORNO, KONTO DEPOZYTOWE, NEGATYWNA SELEKCJA, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, BROŃ ATOMOWA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, BEZDUSZNOŚĆ, DOM DZIECKA, BRONIOZNAWSTWO, CHOROBA DEVICA, BORECZNIK, MAGNES, KIEROWNICTWO DUCHOWE, ZIELONA NOC, ARABESKA, NIEDOPASOWANIE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TURBINA PROMIENIOWA, ŁOKIEĆ TENISISTY, PAPA, PRINCESSA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, SWATKA, BALANSJER, OBROTNICA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SAMOGŁOSKA TYLNA, GŁÓWKA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, OWCA CZTEROROGA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, PACHISI, REZYGNACJA, CAŁKA OZNACZONA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, UTLENIANIE, ZAWIKŁANIE, SKRYTKA POSELSKA, MAJEUTYKA, NIHILIZM, ZWIĄZEK RZĄDU, FUNKCJA BORELOWSKA, MASA KRYTYCZNA, CZERNINA, CHŁOPAK DO BICIA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, TURBINA PROMIENIOWA, KMINEK INDYJSKI, DIAMAGNETYK, WYZNANIE MOJŻESZOWE, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ZAKŁADKA, SSAKI NIŻSZE, INFLACJA PŁACOWA, INTERMEZZO, LIPICAN, PHISHING, PIEZOMAGNETYK, BIURO SPISOWE, BLITZ, BABIA DUPA, PRASA, DRABKA, UMOWA ADHEZYJNA, POLE BITOWE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, KANKAN, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, ŻŁÓB POLODOWCOWY, PLATFORMA WIERTNICZA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, EKOSFERA, KLEJNOT HERBOWY, BRAZYLIJSKI, SHORT-TRACK, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, KWAS PRÓCHNICOWY, KONSTRUKCJA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, TEMPERATURA MROZU, WŁADYSŁAW REYMONT, NAUKA HUMANISTYCZNA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, SHOJO-AI, IZBA DEPUTOWANYCH, TAMA, BIDŁO, SŁOWO MASZYNOWE, CENA ZAMKNIĘCIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, MŁOT, KOLBA, PISZCZAŁKA, CHOROBA OLLIERA, S.Y, MACIERZ RZECZYWISTA, MATERIAŁ, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, BOHATER LIRYCZNY, ZDRADA, PUENTA PŁASKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, AWIZO, SPEKTROMETRIA MAS, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, GŁOS WARGOWY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, NAUSZNIK, REALIZM, KROATYSTYKA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ?KOCIE OKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.731 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘŹBA konstrukcja nośna dachów, której podstawowymi elementami są wiązary (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘŹBA
konstrukcja nośna dachów, której podstawowymi elementami są wiązary (na 6 lit.).

Oprócz KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - KONSTRUKCJA NOŚNA DACHÓW, KTÓREJ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SĄ WIĄZARY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast