JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RATOWNICTWO to:

jedna z usług społecznych, której zadania związane są z udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.722

BEZDNIA, OBIEG OKRĘŻNY, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, ZAPAŁECZKA, BIOENERGOTERAPIA, TEOKRACJA, DWA OGNIE, KAWA ZBOŻOWA, LAS OCHRONNY, ALFABET SEMAFOROWY, OTRUPKA WESTWOODA, KASZANKA, WICIOWCE, CIASTO, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, JURYDYKA, PIERWSZA POMOC, BROŃ MASZYNOWA, MARYNISTYKA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, DODAJNA, GRA CYLINDRYCZNA, MAJEUTYKA, MOIETA, KARDAMON ZIELONY, KARTA RABATOWA, STOSUNEK SPOŁECZNY, PRINCESSA, PHISHING, CYGANERIA, PAPROTKOWATE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, REAKCJA OSCYLACYJNA, BIOSFERA, ADWOKAT DIABŁA, MYSZOWATE, POLIGYNIA, IZBA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, SOCJOBIOLOGIA, SAMORZĄD, PYLICA ALUMINIOWA, BRUDNA BOMBA, CZWARTA CZĘŚĆ, BRUZDNICE, KURATOR, GRUPA ABELOWA, SPRZĘT RATOWNICZY, PIRAMIDA, NAWAŁNICA, MOC ZNAMIONOWA, OCENA, SKRYTKA POSELSKA, KOLUMNA MARYJNA, SKRZYNECZKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, BURZA ŚNIEŻNA, POMYLENIEC, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE, LITERAT, PROSZEK DO PIECZENIA, TRÓJNÓG, SZTUKA NAIWNA, WIDMO, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, CHIRURGIA URAZOWA, PRZEBIEG, PRZEPUKLINA RICHTERA, KUC AMERYKAŃSKI, IMPAS, STRAŻ GRANICZNA, HETMAN POLNY KORONNY, GROTA OGRODOWA, AL SECCO, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, TABLICA, RYZYKO ZAWODOWE, EKSPEKTATYWA, TWINNING, BALANS, SUMA KOMANDYTOWA, RETROAKCJA, PALEOKLIMATOLOGIA, INKA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, WIŚNIÓWKA, ŁOMOTANINA, DAWKA DOPUSZCZALNA, SEGREGACJA RASOWA, PRZEPUKLINA UDOWA, ZNICZ, RELIGIA MOJŻESZOWA, KASTANIETY, CHOROBA KAWASAKI, SEKTOR PUBLICZNY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SZLAK ŻEGLUGOWY, OPIEKA MEDYCZNA, PAKERNIA, GŁUSZYCA, WIATROWNICA, NOMENKLATURA PARTYJNA, CEL, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ŚCIANA SZKIELETOWA, TOROWIEC, GEOMETRIA AFINICZNA, KOŃ LUZYTAŃSKI, SZKODA MAJĄTKOWA, OŚWIADCZENIE, INFA, LOSOWANIE WARSTWOWE, EPIGENEZA, ZAKŁAD POGRZEBOWY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, DOBRE RZĄDZENIE, ŻÓŁWIE LĄDOWE, METALOGIKA, SENAT, RUMBA, TOUROPERATOR, TERCJA, PODRZUT, RADTKE, BROŃ DRZEWCOWA, TEMPERATURA CURIE, POWIEŚĆ Z TEZĄ, PÓŁSKÓREK, LICZBA BARIONOWA, PAJĘCZYNÓWKA, SAMOPOMOC, JER TWARDY, SPÓŁKA POWIĄZANA, LODOWNIA, AUTOKATALIZATOR, WSZECHŚWIAT, KONKURENCJA, PODZIEMIE, OBRÓT, TOALETA, CELESTA, SPOWIEDNICZKA, NAPARZANKA, SSAK ŁOŻYSKOWY, GRA LOSOWA, ŚWIETLICA, MILICJANT, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, PARK PRZEMYSŁOWY, URZĄD POCZTOWY, GOŁOGŁOWY, CHOROBA VAQUEZA, KULTURA MUSTIERSKA, OPCJA, WAGA KOGUCIA, STENWANTA, MACHIAVELLI, SZACHY LOSOWE, CZARTER, PROSEMINARIUM, BRONKA, PĘTLICA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, POPYT GLOBALNY, PRZEDSZKOLE, KIESZEŃ, ZBIOREK, BENEFICJENT, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, PENTIMENTO, ZAPISOBIERCA, BEZCZELNOŚĆ, ASTMA, PRAWO PUBLICZNE, ZALEŻNOŚĆ, CIECZ WYCZERPANA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, OŚ PORTALOWA, WYBIEG, OZDOBNICA WIĘKSZA, ŻŁÓB LODOWCOWY, KRUP, KROKODYLOWATE, BILET POWROTNY, ROZDANIE, TELEFONIA KOMÓRKOWA, OWADY BEZSKRZYDŁE, HABANERA, SY, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, TWARDE PORNO, KADŹ ZALEWNA, KALORMEN, MACIERZ ZESPOLONA, KASKADA TROFICZNA, ZESKOK, BIAŁA, GOŁĄB POCZTOWY, OSIEDLINY, FILM OBYCZAJOWY, GMINA GÓRNICZA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, POLITYKA PODATKOWA, KONTIKI, CHRZEST, KONTRALT, WĘDKA, GÓWNOBURZA, RÓWNIA POCHYŁA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ŚRUBOWIEC, JERZY OWSIAK, ŚWIETLÓWKA, PIEG, DIAMAGNETYK, WŁADZA SĄDOWNICZA, WŚCIK DUPY, RPG, GITARA, RAFA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, OMOCZNIA, SZACHY 960, STOPIWO, SZÓSTA CZĘŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, FIFKA, ODPADY KOMUNALNE, KRAKOWIAK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, NARTA SKOKOWA, ELIMINACJE, BIELIDY, BECZKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, SKAŁA PLUTONICZNA, RUBLÓWKA, NATRYSK, SANCHEZ, KUCHNIA MOLEKULARNA, KANKAN, KŁĄB, CENA MAKSYMALNA, COACHING, FOTOGRAFIA LOTNICZA, DOLINA LODOWCOWA, KAPILARNOŚĆ, ENEOLIT, CIAŁO JAMISTE, KONOTACJA, OCIĘŻAŁOŚĆ UMYSŁOWA, BACHATA, OWCA WRZOSÓWKA, MEDYCYNA PRACY, ZŁOTÓWKA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, KOROWÓD, PORODÓWKA, OŚ LICZBOWA, GEOFIT KORZENIOWY, TAŚMA MONATAŻOWA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, RODZINA PEŁNA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, FITONIA, ANALIZA, S.Y, KONTYNGENCJA, MOIETY, BOLERO, MINERSTWO, SZESNASTKA, DWUDZIESTKA, TRANSFORMATORNIA, RECEPCJA, CALLANETICS, GRUPA CYKLICZNA, SHOJO-AI, JASKINIA LODOWA, STACJA KLIENCKA, PRÓG RENTOWNOŚCI, MIGRACJA ZASIŁKOWA, OBUDOWA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, CZEKOLADA MLECZNA, PIEPRZ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, REFLEX, SZOK CENOWY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, TKANKA PŁUCNA, AKALKULIA, ?FERRIMAGNETYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.722 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RATOWNICTWO jedna z usług społecznych, której zadania związane są z udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RATOWNICTWO
jedna z usług społecznych, której zadania związane są z udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach (na 11 lit.).

Oprócz JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JEDNA Z USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓREJ ZADANIA ZWIĄZANE SĄ Z UDZIELANIEM POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x