KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITALIZM PAŃSTWOWY to:

koncepcja ekonomiczna, oznaczająca gospodarkę, w której kapitalistyczne stosunki produkcji, oparte na własności prywatnej, znajdują się pod ścisłą kontrolą instytucji państwowych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.711

BIZNESWOMAN, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, WIHAJSTER, CZERNINA, DYSTANS, UCZELNIA AKADEMICKA, MASKA WSTYDU, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, SZKOLARSTWO, STREFA CZASOWA, ODDANIE, TEBY, OPŁATA PRODUKTOWA, GRUPA ABELOWA WOLNA, WINOGRODNIK, TYFUS PLAMISTY, AWARYJNOŚĆ, INFLACJA KOSZTOWA, WIELOBÓJ, GUFFA, EXLIBRIS, INTERPRETACJA, RZEZAK, REAKCJA KATALITYCZNA, HIPOTEZA HANDICAPU, ROSA MIODOWA, OSOWSKI, GOSPODYNI DOMOWA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, ZASTÓJ ŻYLNY, WYLĘG, ZAPAŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, CIAŁO OBCE, NORNIK, LOGIKA MATEMATYCZNA, PĄCZEK, JAŚMIN, TŁUMACZ, PALEOORNITOLOGIA, GALAKTYKA, ARPEGGIO, EROZJA LODOWCOWA, PRZEKWIT, REJON, NEURON LUSTRZANY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ŻUŁAWA, KASYNO, PRZYGODÓWKA, SKLEPIENIE SIECIOWE, DOMINACJA NIEPEŁNA, REAKCYJNA PRAWICA, DZIURAWY WOREK, RYBOSOM, KARABINEK PNEUMATYCZNY, DIAGRAM KWIATOWY, ROZŁUPEK BRUNATNY, TRANSPOZYCJA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, EDYL, GAJNIK LŚNIĄCY, TAGESTOLOGIA, KOKPIT, PISMO WĘZEŁKOWE, TUŁACTWO, PODSTACJA TRAKCYJNA, POLIMODALNOŚĆ, SUBSTANCJA OBCA, ZACHÓD, TRUST, ZUPKA CHIŃSKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ANTENA YAGI, INŻYNIERIA LĄDOWA, CEBER, SYNDYK, KOŃ LIPICAŃSKI, GENOMIKA STRUKTURALNA, CIENKA SKÓRA, JASKINIA LAWOWA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, BIEG ALPEJSKI, CENTRALNE, BANK, FUNKCJA OKRESOWA, NASTROSZEK, INFLACJA PŁACOWA, KSYLOFON, PAWLACZ, RUSYCYSTYKA, ŚWIADECTWO, HEAVY METAL, EURYBIONT, KRAJANKA, ISTLE, SAPROFAG, PŁETWA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, UBOŻENIE, STOCZNIA, SZCZERBA, MUTUALIZM, SZALE, KATEGORIA OPEN, BOHATER NEGATYWNY, ZŁOŻE OKRUCHOWE, PUSZCZYK, KONSONANS, WĄCHACZ, WARAN GŁUCHY, WYMIENNIKOWNIA, MER, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, PIERWSZY PLAN, OSADA, PRZEPOJKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ZAKOPIANKA, SACZEK, KIEROWNICTWO DUCHOWE, MAGNETOSTATYKA, ŚWIĘTOKUPCA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ROZMODLENIE, ZJAWISKO KERRA, TRUTEŃ, HRABIĄTKO, CENTRUM, POKAL, GAŁĘZIAK, CHOROBA HECKA, HERBATNICA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, PLATYNOGŁÓWKA, AUTOMAT, TERAPIA GESTALT, PROWENTOWY, DAMULKA, OBRONA, MASTYKS, KIEŁŻ ZDROJOWY, WOŁOCH, RĘKAWICZNIK, MIHRAB, CHOROBA ODZWIERZĘCA, LOSOWANIE PROSTE, BROSZA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, HUMOR, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, WERSOLOGIA, REWANŻ, KANCELISTA, KASTLER, SIEROTA SPOŁECZNA, PRZEDSTAWIENIE, PAJĘCZYNA, KRZYŻYK, EUTENIKA, BABA JAGA, WRZAWA, ADRESAT, AKOMODACJA, HAMLETYZM, ALEJA SZTYWNYCH, DELACJA, POLONISTYKA, AMERYKA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, WYCZARTEROWANIE, MELODYKA KANTYLENOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PIEPRZ, RETROGRADACJA, ZRĘBICA, JĘZYK ANGIELSKI, FUNDUSZ REMONTOWY, KLIMAKS, FARMAKOKINETYKA, GILOSZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, MYDELNICZKA, PŁASZCZ WODNY, ŻALE, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, OBRONA STREFOWA, TABLOIDYZACJA, BRODAWKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, MARKIZA, APOLOGETA, MIESIĘCZNIK, STUDIUM WYKONALNOŚCI, GEOFIT CEBULOWY, WIERSZ LEONIŃSKI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MONOPOL SPIRYTUSOWY, NAPOMNIENIE, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, GUMA, SUKA, MICHAŁEK, ACEFALIA, WIDZIADŁO, DZWONY RUROWE, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, OBRONA PIRCA, D, ZASTAWKA AORTALNA, ODPŁATA, UNIŻONOŚĆ, TABLICA, WOAL, STRATEG, KOCIOŁ FLUIDALNY, TŁOK, CAFE, KOMORA MINOWA, REZYGNACJA, PILOT, KNEBEL, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, MADZIARSKI, TAMARAW, DEMENCJA, KARŁOWICZ, OKRES, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SZRANKI, RUMIEŃ NAGŁY, CAMORRA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, SUBEMITENT, SKRUPULANT, MODEL, SARABANDA, SESZELKOWATE, PRZEPUKLINA RICHTERA, PARASZKA, TEOKRACJA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, DENIALIZM, ATMORADIOGRAF, REGENERATOR, DZIELNIK, ASPIRANT, PRESTIŻ, GONIOMETRIA, KANDYDEMIA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, AUROR, NIECHLUJNOŚĆ, WYSKLEPEK, MOSKWICZ, SODOMA I GOMORA, GIPSORYT, FILEMON DZIOBOROGI, EKSPRES, OBŻARCIUCH, ABORCJONISTKA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, IMIESŁÓW BIERNY, AKADEMICKOŚĆ, DISC JOCKEY, DZIAD, DOOM METAL, KONSENSUALNOŚĆ, KAZNODZIEJA, SZCZUR WĘDROWNY, PELAGIAL, PION, ZWIERZCHNICTWO, BŁONA PODŚLUZOWA, DIALER, DREWNIAK, WIELKOŚĆ SKALARNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, OBŁÓG, SZCZĘŚCIARA, ZATOCZKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ARMIA ZACIĘŻNA, TRZMIEL DRZEWNY, SUITA, WAŁEK, PĘTLA HENLEGO, MŁOTKOWY, CZAROWNICA, BANK KORESPONDENT, GATUNEK AMFITERMICZNY, ROZBIERANKA, KAUTOPIREIOFAGIA, PUDŁO, ?LOGIKA DEONTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.711 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITALIZM PAŃSTWOWY koncepcja ekonomiczna, oznaczająca gospodarkę, w której kapitalistyczne stosunki produkcji, oparte na własności prywatnej, znajdują się pod ścisłą kontrolą instytucji państwowych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITALIZM PAŃSTWOWY
koncepcja ekonomiczna, oznaczająca gospodarkę, w której kapitalistyczne stosunki produkcji, oparte na własności prywatnej, znajdują się pod ścisłą kontrolą instytucji państwowych (na 19 lit.).

Oprócz KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KONCEPCJA EKONOMICZNA, OZNACZAJĄCA GOSPODARKĘ, W KTÓREJ KAPITALISTYCZNE STOSUNKI PRODUKCJI, OPARTE NA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, ZNAJDUJĄ SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x