PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLOTER ROLKOWY to:

ploter bębnowy - rodzaj plotera; pióro porusza się w nim jedynie powyżej osi bębna w linii prostej, a bęben zapewnia ruch papieru (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.148

WAŁ, TREND HORYZONTALNY, BAŁT, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DODATEK BRANŻOWY, SIŁA SPOKOJU, WODA-WODA, SIŁOWNIA JĄDROWA, ŻÓŁWIK, KONTRETYKIETA, ŁOMOTANIE, OKRUCH, BIELACZEK, ŻABA SZTYLETOWATA, PRĄD FARADYCZNY, ROMANTYZM, PIANKA, OPORNIK, OBLECH, LEN, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, STŁUCZENIE, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, FORMALISTKA, GŁOWIENKA, REGESTRATOR, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, DOSTĘP, KURS, FAVELA, LAUBZEGA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, GAŁĘZIAK, WAMPIRZYCA, BRANIE ROZWODU, KATAROWIE, SZCZUR PACYFICZNY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ANTYKWARNIA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, RYNEK WSCHODZĄCY, BIOSFERA, CIĘŻKA WODA, POŻYCZKA, LYGODIUM, ZOL, KAWON, PĘTLA NEFRONU, ŻÓŁW PROMIENISTY, PODSKAKIWACZ, GUZIK, RUMIAN, ZDZIADZIENIE, CHOROBA FABRY'EGO, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, STREFA PODKOSZOWA, PRACE KONSERWACYJNE, SAŁATA, PATRYCJAT, JARZYNIAK, PŁYTA, MORDOBICIE, MLECZ, ZBIÓR, ATOMISTA, ANKSJOGENIK, RZUT, BŁONA PODSTAWOWA, CZWOROLIST, LINIA ŚNIEGU, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NEOREALIZM, WOSKOWNIA, PLOTER DRUKUJĄCY, NIEWYRAŹNOŚĆ, STARY WYGA, DZIENNIK, KRUSZYNA, BAŁT, SKĄPOGUZKOWCE, PALEOKLIMATOLOG, MAORI, PIESZNIA, LORA, ZAKON, NIEDYSPONOWANIE, OFIERSKI, RÓWNIANKA, STOPOFUNT, TUKOTUKI, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, HUNCWOT, MONTAŻYSTKA, STYL FORMULARNY, FUTON, RODAMINA, SZALA, ŻAGLIK, POWTÓRZENIE, ŚMIECIARZ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, STRUNOWCE, LOT, MIĘKKOPIÓR, WARKOCZ, SZLACHTA CHODACZKOWA, ZGIEŁK, PAPROĆ DRZEWIASTA, NORMANDZKI COB, GŁUPTAK, CYGARETKI, ANOMALIA UHLA, ZAKRES REAKCJI, GEOLOGIA ZŁÓŻ, APEKS, INFLACJA OTWARTA, ZMARZLUCH, CZUMAK, ORTOPTYSTKA, SZENG, GORYCZAK, PRZECIWPARA, PLANTAGENECI, EWEŃSKI, PIEPRZYK, ALMARIA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, DRGANIE AKUSTYCZNE, OSKARŻENIE, SUKA, ZAUSZNIK, MISIURKA, PIASTUN, ANTYCYPACJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SKRZYP, DEFICYT, KOLEBKA, EODICYNODON, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, WICIOWCE, LITEWSZCZYZNA, FUNT GIBRALTARSKI, NOC ASTRONOMICZNA, BISSEKTIPELTA, INGRESJA MORSKA, WIELOPESTKOWIEC, SZOK, MAMUT CESARSKI, SCAFATI, KLAPA, ALARM SZALUPOWY, ARENGA, SARKOIDOZA, OSTATNI MOHIKANIN, MOSTECZEK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, POSTRZEGALNOŚĆ, RZĘSA, SZEFELIN, PIASEK BĄBLOWCOWY, BOOROOLA, SOSNA MASZTOWA, SATELITA GEOSTACJONARNY, SILNIK JONOWY, JONOSFERA, ADWEKCJA, NIEPOBOŻNOŚĆ, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, CIT, WIĆ ROŚLINNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, ANTROPOZOONOZA, WĄTEK, MATKA-POLKA, KOŚĆ KULSZOWA, ABANDON, MONETKA, POKÓJ LEKCYJNY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KINEZJOLOGIA, WENEROLOGIA, DROGI RODNE, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, POSTERUNEK, ILOKELEZJA, CZARCIA MIOTŁA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, HALOFIL, PARADOKS EASTERLINA, KONGREGACJA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, EKRANOPLAN, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, WITTE, PLANETA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, KOMUNA MIEJSKA, ALERCE, KORZENIONÓŻKA, DIALOG, PODWÓJ WIELKI, IRGA POZIOMA, WSCHÓD, TERRINA, WOKALIZA, WARSTWA EUFOTYCZNA, SZYPLIN, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, SITAR, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, WĘDZIDŁO, NERCZYŁUSK, KRET, MIKROWENTYLACJA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, KASTA, KTOŚ, ŚLIWA, BREWICERATOPS, ARCHEOLOGIA, ROZRUCH, PALEOBOTANIKA, PREORIENTACJA, FILM ANIMOWANY, KOASEKURACJA, WATÓWKA, GOSPODARKA PLANOWA, WYZNAWCA, RODZAJ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KRYSZNAIZM, ŚWIATŁO WAPIENNE, ROZWAR, WERSJA STABILNA, RUCH RELIGIJNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, WODA PODSKÓRNA, NIEDOPOWIEDZENIE, ZRZĄDZENIE LOSU, KARŁATKA, KRYMINALISTYKA, BOMBA KOBALTOWA, BĘBEN, OBIEG PIENIĄDZA, FILTR CZEBYSZEWA, CIAŁO SZTYWNE, BANKSTER, PIETRUSZKA, KANAPKA, HEAVY METAL, PRZEPITA, NASZYWKA, NIESZPUŁKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, SIŁOWNIK, HARD CORE, NANOTYRAN, GRZBIETORODOWATE, PROSZEK DOVERA, KONTRALT, TOSKAŃSKI, KAPTUR, ELEKTRYCZNOŚĆ, MIEŚCINA, SZABLA, PROTEST, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, BIELINKOWATE, ŚLIMAK, ZGORZEL GAZOWA, PUCHLINA WODNA, TABLICA PRAWDY, SZTYCHARSTWO, CHEMOTROPIZM DODATNI, AKTYWNOŚĆ, EOMAMENCHIZAUR, OPSONINA, BRYGANTYNA, WŚCIEK DUPY, PODJAZD, ŚMIEĆ, ARCTG, FANFARZYSTA, BRZOZA, MIKSER PLANETARNY, ALBIGENSI, WIESZCZBIARNIA, PORFIRYNA, CHOINA, RECESJA LODOWCA, ŻYTO, GŁUPEK, FALA WZROSTOWA, FISZ, ?TEMPERATURA UPAŁU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLOTER ROLKOWY ploter bębnowy - rodzaj plotera; pióro porusza się w nim jedynie powyżej osi bębna w linii prostej, a bęben zapewnia ruch papieru (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLOTER ROLKOWY
ploter bębnowy - rodzaj plotera; pióro porusza się w nim jedynie powyżej osi bębna w linii prostej, a bęben zapewnia ruch papieru (na 13 lit.).

Oprócz PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PLOTER BĘBNOWY - RODZAJ PLOTERA; PIÓRO PORUSZA SIĘ W NIM JEDYNIE POWYŻEJ OSI BĘBNA W LINII PROSTEJ, A BĘBEN ZAPEWNIA RUCH PAPIERU. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast