DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASALA DOSA to:

danie kuchni indyjskiej składające się z naleśników dosa wypełnionych różnymi dodatkami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.560

BŁĘDNIK KOSTNY, PUSTYNNICA KATOLICKA, KATAR KISZEK, MIRAŻ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, LANSJER, KOKLUSZ, CETOLOGIA, ŚLICZNOŚĆ, OBRONA ROSYJSKA, KOBIECOŚĆ, KONTROLA, PILNOWACZ, IRREALIZM, SZKŁO JENAJSKIE, OBLECH, DOLOT, ASZKENAZKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, SIEDZISKO, KANDYDEMIA, PĘDRAK, NALEGANIE, WIOSKA, ZADRZECHNIA, SZEWCZYNA, FLETY, SALA, PŁYWACTWO, BUTONIERKA, METEOROID, PONCZOWNICA, WYKONANIE, UPADEK, MIEDNICA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, PROSCENIUM, REKRUTER, ZYGMUNTÓWKA, JOGIZM, SZATA GRAFICZNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PAJĄCZEK, BRUTAL, ZASTÓJ ŻYLNY, BAJECZNOŚĆ, MATNIA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, AMFIBIJNOŚĆ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, KRUSZYNA, GOTÓWKOMAT, GIĘTKOŚĆ, ZAMIANA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, DIALER, KONFEDERACJA, WYŚCIGI, DZBANIEC, PRZEWLEKŁOŚĆ, OBLAT, GODZINA POLICYJNA, FILOLOGIA ORIENTALNA, GRECKI, INDYWIDUALNOŚĆ, SYR, OTWORZENIE DUSZY, EFEKT ZATŁOCZENIA, SUPERNOWA, NAWYK, WYPŁYW, PLATAN, MAGIERA, JAZGOT, TROJAN, BELWEDER, NIEODZOWNOŚĆ, BIURO, MULDA, STULENIE USZU, PRYZMA, DŹWIĘCZNOŚĆ, MATKA POLKA, WIĘZADŁO KARKOWE, KATOLICKOŚĆ, ADAM SŁODOWY, CHEERLEADERKA, EMALIA, WIERNI, OCIEKACZ, NAPAD, KOTWICA, SIAD TURECKI, WERTIKAL, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, BŁONA MIĘŚNIOWA, INSZA INSZOŚĆ, POŚLIZGI, ROMULAŃSKI, SĄŻNISTOŚĆ, PARNOŚĆ, PARABOLICZNOŚĆ, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, RYNEK TERMINOWY, ROZMNOŻA, ŚWIETLICZANKA, WŚCIEKŁY PIES, WSKAŹNIK UBÓSTWA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, BANIAK, GRUCHOT, ŁUSKA, OKOCENIE SIĘ, WYSTRZAŁ, PĘCHERZ, KINETYKA CIECZY, URUK-HAI, STOŻEK WULKANICZNY, MRUKOKSZTAŁTNE, NIESUBORDYNACJA, PROTROMBINA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, MIOPIA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KOŁO, HARLEKIN, HALOGENOWODÓR, CHORIJAMB, PIES, CZERWONOKRZEW, TOPIK, PLAMKA FORDYCE'A, CZARNY LUD, PALEC BOŻY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ZDZIADZIENIE, ROCK, GRUPA KARBOKSYLOWA, KUPON, PROTEZOWNIA, TELEWIZORNIA, LUJEK, NIEPOPULARNOŚĆ, NAPŁYW, AGONIA, FINEZYJNOŚĆ, WÓZEK, CHRABĄSZCZ, MARTWOTA, BARWA OCHRONNA, POLEWA, SŁUGA BOŻA, NAUKA JAZDY, ZUBOŻENIE, POJAZD, WIECZÓR PANIEŃSKI, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, RĘKOSKRZYDŁE, NAWALANKA, SOCZEWKA SCHODKOWA, BETON ŻUŻLOWY, HAJDUK, MARKIZA, METATEKST, RYNEK KONKURENCYJNY, ZJAWISKO THOMSONA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, STOLARKA OTWOROWA, GRAF PŁASKI, MŁAK, POLITYK, LISZAJ CZERWONY, DZIDZIA PIERNIK, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FYKOLOGIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, PRANKO, TRZYDZIESTKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, AUTSAJDER, MARKGRAF, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PORĘBA, NARCIARSTWO NORWESKIE, ZSYP, IN MEDIAS RES, SPICIE SIĘ NA UMÓR, ZGROMADZENIE CZYNNE, WEJŚCIE, ROZMIĘKANIE, GENETYKA MOLEKULARNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, KOMIN WULKANICZNY, CASTING, PINGWINARIUM, CYPROHEPTADYNA, SONDA MOLEKULARNA, DYKTATOR, WYLEW, SKŁADANKA, PUCH, NERW MIĘDZYŻEBROWY, STAN ŚREDNI, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BIOLOG, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, TRAFIKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, TEREN ZIELENI, SZPITAL ZAKAŹNY, ERA MEZOZOICZNA, ZESTAWIK, SITARSTWO, POJEDYNEK, SUWEREN, KAJMAK, WSCHÓD, ODKRYTY ATAK, CZTEROSUW, PELYKOZAURY, UTYLITARYZM, PODKŁADKA, CZOPUCH, ARACHOLOGIA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, WAGA MIEJSKA, SHIMMY, SPAWALNIK, SPRAY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, MEDRESA, CIŚNIENIE STATYCZNE, APELACJA, WIBRATO, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, WARP, KUCHENKA, PIĘKNODUCH, PSYCHIATRYK, MAORYSKI, EKRANOPLAN, KLASTER DYSKOWY, IMPUTOWANIE, SZOK POPORODOWY, KADZIDŁO, KRZYŻYK, WOLEJ, SENSOWNOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, DZIKI ZACHÓD, IMIENINY, WYWIAD SKARBOWY, POLIMORFIZM, RACHUNKI, POLEROWACZ, GŁOGOWIEC, TEMPERATURA CURIE, WĘZEŁ KOLEJOWY, PUNKT ZLEWNY, PILON, OKLUZJA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KICZUA, POTRZASK, CHEMIA, NAPUSZONOŚĆ, MELODRAMAT, CZTEROTAKT, DWUCUKIER, ZIMNA KATODA, SEN, KABARET, IZOTROPOWOŚĆ, SIEWECZKA, MIEDNICZKA, ŚLEPE RYBY, KOSZT UTOPIONY, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, PILOT DOŚWIADCZALNY, MARMURKOWANIE, PINGWINY, ŚLIZG STAWOWY, LEZIWO, BEGINKI, TETRAPTYK, POGOTOWIE GAZOWE, CHONDRYT, ŁÓŻKO PIĘTROWE, LICEUM, DWUDZIESTKA, PANEW, ?MULTIPLEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASALA DOSA danie kuchni indyjskiej składające się z naleśników dosa wypełnionych różnymi dodatkami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASALA DOSA
danie kuchni indyjskiej składające się z naleśników dosa wypełnionych różnymi dodatkami (na 10 lit.).

Oprócz DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DANIE KUCHNI INDYJSKIEJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z NALEŚNIKÓW DOSA WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI DODATKAMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x