RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSA to:

ręczne narzędzie rolnicze do ścinania trawy, zbóż itp. składające się z zakrzywionej stalowej klingi osadzonej na kosisku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSA

KOSA to:

narzędzie rolnicze służące do ścinania zbóż lub traw, które składa się z wygiętego ostrza zamocowanego na drzewcu (na 4 lit.)KOSA to:

nóż (na 4 lit.)KOSA to:

ostra nauczycielka (na 4 lit.)KOSA to:

zastąpiła sierp (na 4 lit.)KOSA to:

broń spod Racławic (na 4 lit.)KOSA to:

stawiana na sztorc w powstaniu (na 4 lit.)KOSA to:

atrybut kostuchy (na 4 lit.)KOSA to:

broń żołnierzy spod Racławic (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.472

KOMUNA, WIZJA LOKALNA, AKUMULACJA, KATEGORIA OPEN, ADAPTACJA, WZORNIK, MAMMOLOGIA, ZANZA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PRYMUS, KOŚĆ NIEZGODY, MULGARA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, BEZWŁAD, CENTRALA RYBNA, CZARNY FILM, DALEKOWIDZTWO, JĘZYKI TURAŃSKIE, BROMOLEJ, NAKIEROWANIE SIĘ, MERCURY, JELEŃ SCHOMBURGKA, TARCZA, PTASZNIK GIGANT, PODKŁAD, FAKOEMULSYFIKATOR, BIURO, POJAZD SILNIKOWY, PSEUDOLOSOWOŚĆ, OGRANICZENIE WIEKOWE, GRUPA ARYLOWA, BIOETYK, UKŁAD GRAFICZNY, WCINAK, WODA PO KISIELU, KASZYCA, ŁODRANIT, LATARNIA UMARŁYCH, WIDŁY, ZATOKA, KRYSTALIZACJA, WYCIĄGACZ, WALOSZEK, AUDIOTEKST, ZANOKCICA CIEMNA, USTERKOWOŚĆ, KALETNIK, NATURYZM, ŁACIŃSKOŚĆ, DOMINIUM BRYTYJSKIE, PARASZKA, MODEL, RELING, PARAWANING, SZWEDY, SIWAK, SĘKACZ, SETKA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, WIKTYMIZACJA, GARDEROBIANA, RYBIE OKO, EUTANAZJA, STULENIE USZU, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, LEGWAN GŁUCHY, FILTR BUTTERWORTHA, IMMUNOCHEMIA, KOŃCÓWKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TOREBKA BOWMANA, NÓŻ, GENTIL, PRZEDSZKOLE, CISTA, PALEOKLIMATOLOGIA, PERKOZ GRUBODZIOBY, STARY, SPOLEGLIWOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, FLOKUŁY, KROPKOWANIE, KOPARKA, GŁUPKOWATOŚĆ, BANKSTER, TASZYZM, ŁOŻE BOLEŚCI, TARTAK, ALTERNAT, FAŁSZYWY PROROK, OKULARY, PION, AUROR, PĘD ROŚLINNY, WSTĘP, SIEDZENIE, PŁOTEK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, TEMPERATURA UPAŁU, WYPADEK, SZRAPNEL, PIASEK BĄBLOWCOWY, SMOKING, TABLICZKA ZNAMIONOWA, WYDZIAŁ, WODA-WODA, POPRZEDNICZKA, ART ROCK, BOLERO, CHWAST, RÓWNIANKA, PACHOLĘ, UPADŁOŚĆ, NUTACJA, MOTYL, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ILJIN, CWAJNOS, AGAR, ILUSTRACJA, KREOL, EPOKA KAMIENIA, PAREMIOGRAFIA, ŚWIETLICZANKA, PAŃSTWO UNITARNE, PROTEZOWNIA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, BUJDA NA RESORACH, BÓB KOŃSKI, SZTUKA UŻYTKOWA, ŁĄCZNOŚĆ, ZBROJA PEŁNA, WYMUSZONOŚĆ, AEROLOGIA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, MASZYNOWNIA, JUBILEUSZ, BACH, ZESTAWIENIE, ZŁOŚLIWOŚĆ, PIĘTNASTKA, SNIFTER, SPIKER, ŻONA LOTA, AMFIBIJNOŚĆ, SYLWESTER, KAPLICA, DYSRUPCJA, UKŁAD PIASECKIEGO, ROZMIAR KĄTOWY, GOMBROWICZ, DEZERTER, RELIGIA, TURANOWIE, ŚMIESZKA, MEKSYKANKA, WIGILIA, KURECZKA, KOSTUR, AMEBA, PARTIA WŁOSKA, IBISOWATE, AWIATYKA, NIESTRAWNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, MAGNETOSTATYKA, CHOCHOŁ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PŁYTA, FILEMON DZIOBOROGI, BRZYTWA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ANTYKWARNIA, SZTUKA LUDOWA, BOLIMUSZKA, JOGA, LAMPA CROOKESA, PRAWICA, FIZYKA ATOMOWA, OWOC, CYSTOLIT, ACYDURIA MEWALONIANOWA, UPADŁY ANIOŁ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, LANE CIASTO, UMOWA KONTRAKTACJI, RETINOPATIA, WIEK NIEMOBILNY, MERSYTEMA, WSKRZESICIEL, HEBRA, EPIFIT, KRYPTOGRAFIA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, KURS, MAJÓWKA, KUC AUSTRALIJSKI, ZAWIKŁANIE, ASZKENAZYJKA, FURDYMENT, ALBULOKSZTAŁTNE, SIEĆ, OBORA DWORSKA, PODREGION, MENNICA, CEGLARKA, DESPOTYZM, EKRAN, OBRONICIEL, SŁOWACYSTYKA, PUNKT, ETOLOGIA, STAROHISZPAŃSKI, MIEŚCINA, INFORMATYKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, NIEDOROZWÓJ, RELIGIOLOG, ŁĄKOTKA, ŁAŃCUSZEK, GOTOWOŚĆ BOJOWA, UŻĄDLENIE, WABIK, PSYLOFIT, PARAROTACYZM, ROLADA, PIKOMETR, ZAPROSZENIE, HERMENEUTYKA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OBRONA PIRCA, TRAPER, ZASIĄG, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, RADIOWIEC, TRANSPOZYCJA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, JEDLICA SINA, MUTUALIZM, OCZKO, PLAN OGÓLNY, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, KULCZYBA, TEFILIM, ACENA ARGENTYŃSKA, WARTOŚĆ, WYCZYSTKA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, OPŁATA, FARTUCH, FACHURA, ŚLEPY TOR, PODUSZKA KURTYNOWA, MARUDER, STARY WYŻERACZ, SŁUŻBA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ASTRONAUTYKA, PARTNER, NACECHOWANIE, TRUST, JĘZYKOZNAWCA, MASTYGONEMA, OSTNICA STOKŁOSOWATA, SANDBOX, RĘKAW, CEP, RANA SZARPANA, CYWILNOŚĆ, PONIEWIERKA, TRANSLATORYKA, DEWELOPER, STANDARDBRED, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZESPÓŁ USHERA, KROK ŁYŻWOWY, BENGALSKI, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, FIZA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PRZEPOWIADACZ, RZEKOTKA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, NEGATYWA, GLOBULINA, CHIRURGIA OGÓLNA, NUR BIAŁODZIOBY, DOBROTLIWOŚĆ, DOKUMENTALIZM, ADIUWANT, BIAŁA DIETA, EPIGENEZA, TAŚMA, CHOROBA SEITELBERGERA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ?PLANETARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSA ręczne narzędzie rolnicze do ścinania trawy, zbóż itp. składające się z zakrzywionej stalowej klingi osadzonej na kosisku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSA
ręczne narzędzie rolnicze do ścinania trawy, zbóż itp. składające się z zakrzywionej stalowej klingi osadzonej na kosisku (na 4 lit.).

Oprócz RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - RĘCZNE NARZĘDZIE ROLNICZE DO ŚCINANIA TRAWY, ZBÓŻ ITP. SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAKRZYWIONEJ STALOWEJ KLINGI OSADZONEJ NA KOSISKU. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast