GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

liczba 90, numer 90 (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 90 kilometrów na godzinę (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.674

BEZDNIA, INDOEUROPEJCZYK, ABRAKADABRA, ASPOŁECZNOŚĆ, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, NAGANIACZ, TWIERDZENIE CEVY, OKULAR, FREEGANIN, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, WYTŁACZANKA, NIEZAWODNOŚĆ, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, AKTYNOWIEC, KOMERAŻ, BARWA NALECIAŁA, KĘDZIERZAWOŚĆ, TERMY, STABILIZACJA, UCHWYT ŚLIZGOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, TRIADA CARNEYA, ESSEŃCZYCY, ZASTAWKA, INSTAGRAMER, SZAKAL, ROZBUDOWA, ADHEZJA, MOIETA, PRZYPŁYW, PLANETA TYPU JOWISZ, HARMONIJKA USTNA, WEBMASTER, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, REGRESJA PODATKOWA, ZSYPISKO, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PĄCZKOWCE, CUDOTWÓRCA, ADWENTYZM, SEKCJA, MÓL BOROWICZAK, ALUMINOGRAFIA, TRZYDZIESTKA, KROWIENTA, ŚRODEK ADHEZYJNY, ŻMIJA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, SZABAS, TOLERANCJA WYMIARU, STENOGRAF, BIZNES WOMAN, ZWINNOŚĆ, CZYNNIK NIECENOWY, POWIEŚCIOPISARZ, PRACOHOLICZKA, KOD DWÓJKOWY, ZATRUDNIONA, KONKURSISTA, PALEC BOŻY, PIERWORYS MAPY, ETOLOGIA, RACHUNEK CIĄGNIONY, SZYNA, KANCEROGEN, ZASŁUŻONY, MONOPTERES, CROSSING-OVER, REJESTR, PAGINATOR, ŚLEDZICIEL, MIAŁ, MANDRYL, UPOJENIE SENNE, STAROGERMAŃSKI, WIECZÓR, CZEPNOŚĆ, HUTA SZKŁA, SEPARATYZM, KOŚCIÓŁ, OGIEŃ I WODA, GENOMIKA STRUKTURALNA, BERSON, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PLAFON, REALIZM MAGICZNY, STARAJĄCY SIĘ, GOSPODARKA TOWAROWA, PIKIEL, AWANTUROWANIE SIĘ, ROSA, SCENICZNOŚĆ, HYBRYDYCZNOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ODWSZALNIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ALBUM, GAŁKA OCZNA, OLEANDER, POJAW MASOWY, PRZYLEPKA, GEEK, STATYK, POWSTANIE WARSZAWSKIE, FILOZOFIA, ZAKŁADZINY, TROLL, GRUSZKA ZIEMNA, PORA, PRZYGODA, SAMOROZPAD, BULDOG, PLEUSTOFIT, POTERNA, GARDEROBIANKA, SŁOWA, PODSKAKIWACZ, JELITO CZCZE, MOTYW, PAMPA, ALIGATOROWATE, RZYGOWINY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WOLA, BIEGUN GALAKTYCZNY, MEDYCYNA SĄDOWA, BADACZ, SEN ZIMOWY, DOBUDÓWKA, MESSIER, PODPINKA, SERM, OGROM, OSADNIK, SSAK, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, PRZEPOJA, WKŁADKA, KOMITENT, TRASZKA SARDYŃSKA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, PŁASTUGA, RYCERZ, CIUŁACZ, OBIECANKI CACANKI, BYT, DIAKON, NAZWA ZWYCZAJOWA, EKSPEDYCJA, SMARKATA, KARTA MOBILIZACYJNA, AFEKTYWNOŚĆ, SPIERDOLINA, GWAŁTOWNOŚĆ, POMIDOR, MUSZLA KONCERTOWA, CEGŁA SUSZONA, LICZBA UROJONA, LANE CIASTO, ŁAPACZKA RUMOWISKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, GRZYBEK HERBACIANY, NEOGOTYK, MIĘKISZ SPICHRZOWY, SADYSTA, LANCKNECHT, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, BIEGACZ, SIŁA PŁYWOWA, SZAFUNEK, IDENTYFIKATOR, PODZBIÓR, GRUPA PROSTA, KUKICHA, STUPOR, ARCHITEKTURA, ZAĆMA NABYTA, WYSTAWIENNIK, WYSYPKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, RYGIEL, JELEŃ MILU, WODOROST, SKROMNISIA, CZYRAK MNOGI, TERIODONTY, MARUDERSTWO, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, KOMBATANT, SKRĘCENIE STAWU, F, LICHWIARZ, ARCHAISTA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ENUMERACJA, SELENOGRAFIA, STUDIUM, SYNONIMIA, KIEROWNIK MUZYCZNY, STROFA ALCEJSKA, BIUROKRATA, WETERYNARZ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PLEBEJKA, PIEZOMAGNETYK, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, WÓŁ ROBOCZY, KOLONIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, POTOP, KROSNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, ZMIENNA ZALEŻNA, PLUJKA, FILAKTERIA, GOSPODARKA MIESZANA, PŁYWAK, FIZA, MROCZEK POZŁOCISTY, IMIGRANT, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, PICOWNIK, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, STYLIKOODWŁOKOWE, ASYSTENTKA, TUNICZKA, KOPALNIA, BROŃ WODOROWA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, PAUPER, ZUPA NA GWOŹDZIU, POCZEKALNIA, DANE SENSYTYWNE, AFRYKAŃSKI, OBRAZ, TORBA, AFGAŃSKI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, OBORA DWORSKA, CIOS PROSTY, ZRAZOWA, BAJRONISTA, DRWINA, DZIEWIĄTKA, TYKA, TEKSTYLNY, RYNEK HURTOWY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, WAHLIWOŚĆ, KUPON, ELIZJA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, GOTHIC METAL, TEATR LALEK, KARNIAK, KCIUK NARCIARZA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KALOSZEK, ZIELONE PŁUCA, AMINEK EGIPSKI, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GALAKTYKA, KRYMINAŁ, CHOJNOWSKA, WYGIBAS, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PŁASKI TALERZ, DZIAŁ PERSONALNY, SYMBOL, BŁYSTKA OBROTOWA, DRUŻYNA SPORTOWA, SILNIK TŁOKOWY, STYL ARTYSTYCZNY, SKARBNIK, KORONIARZ SERCATY, GATUNEK KATADROMOWY, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, WIELOETAPOWOŚĆ, WIETNICA, PROST, ZIMNE NÓŻKI, LITERA KSIĘŻYCOWA, BI, UPŁYWNOŚĆ, EKONOMIA DOBROBYTU, ADRES, WINDSOR, DIALOG, SZABAS, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, TER, ?TYPOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA
grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 90 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast