O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZERBA to:

o miejscu w górach: podłużna, wąska, znajdująca się niżej niż otaczające ją zbocza przestrzeń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZERBA

SZCZERBA to:

zmiana w czymś, uszkodzenie czegoś, ubytek powstałe w wyniku używania czegoś lub samoistnego oddziaływania czynników zewnętrznych i procesów naturalnych (na 8 lit.)SZCZERBA to:

ubytek w skórze, powstały podczas walki przy użyciu broni białej (na 8 lit.)SZCZERBA to:

brak czegoś, nieobecność, niedostatek (na 8 lit.)SZCZERBA to:

bokser Legii Warszawa, dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Montrealu i Moskwy w wadze półśredniej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.324

SKOK, POWÓD, DOJŚCIE, BEZGŁOWOŚĆ, ODPŁYW, TEATR, WYŚCIG SZCZURÓW, NAWROTOWOŚĆ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ALERGEN POKARMOWY, NEGATYWIZM, SHOUNENAI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, EN GRISAILLE, EGZOTYK, OBRONA, MAHAJUGA, ORDYNUS, AMFIBIJNOŚĆ, SZAROZIEM, KOMISUROTOMIA, PALEOPATOLOGIA, CZAROWNICA, ŚWIATŁO CZERWONE, KUBEŁ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, BACH, BAROSKOP, NIECKA, PRZEDŁUŻACZ, PODKÓWECZKA, WIETRZENIE TERMICZNE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PĘTLA, ANTYGRAWITACJA, PHISHER, TV, OUROBOROS, PARALAKSA, MIKROFON LASEROWY, POŃCZOSZNIK, SIEWKI, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, PRZEPRAWA, PARALAKSA, MONOTELETA, TEFILIN, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, KONIUSZEK SERCA, BIMBROWNIA, DROGA RZYMSKA, JĘZYK KENTUMOWY, FALISTOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WYRAZ OBCY, IMMUNOONKOLOGIA, TRÓJDŹWIĘK, KANION PODMORSKI, MECHANIKA KONSTRUKCJI, SZCZERBA, TARCZA, STRZELNICA SPORTOWA, CELT, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, AGRAFON, KRUŻA, POKER DOBIERANY, PERLISTOŚĆ, NARTA WODNA, KIRYS, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ORGAN PROMULGACYJNY, BRUSTASZA, BEAR, WŁÓKIENKO, ŁUSZCZYCA STAWOWA, KOŚĆ ŁZOWA, PODWOZIE, WĘDKA, CZTERY DESKI, MISJA STABILIZACYJNA, CYGAŃSKIE DZIECKO, FAGOT, PASKUDNIK, PONCZOWNICA, KAMERALNOŚĆ, OSNOWA, ZWARCIE, CAŁUSEK, AKROPOL, DIAKON, GEODEZJA WYŻSZA, TUNEL, REGLAN, ALEURON, MODEL POINCARÉGO, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, REFLEKSOLOG, BÓBR GÓRSKI, DRABINKA, MASZERUNEK, PAŁASZ, PINGWIN BIAŁOOKI, AZDARCHY, METAL LEKKI, NIERZĄDNICA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, KONTAKCIK, SPIKER, SARABANDA, GWARA TERYTORIALNA, CZESALNIA, KLARK, DEZINTEGRACJA SKAŁ, DEFERENT, PLAMA, KOMEDIALNIA, MISIO, ARTYSTKA, TRZMIEL PARKOWY, NOUMEN, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, KAWKA, ARAB, RUCH PROSTOLINIOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ROZGRZEWACZ, MANIACZKA, STYL IZABELIŃSKI, MACEDONIA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BIOSFERA, WARUNEK LOKALOWY, ASPIRANT, JAZDA BEZ TRZYMANKI, POLSKI, PAWILON, ŁOŚ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, SIEĆ WAN, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MINERALOGIA GENETYCZNA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, STOLARZ MEBLOWY, ANTYPERSPIRANT, NASIENNIK, RZĘSOREK RZECZEK, TUSZ, BAŚNIOWOŚĆ, TELEFON ZAMIEJSCOWY, KLUCZ PARTYJNY, EKONOMIA POLITYCZNA, ORBITOWANIE, HISPANO, CEKOTROFIA, MARSZAND, KUJON, ROWEK, NACZYNIAK GRONIASTY, GOSPODARKA WODNA, SILNIK BLIŹNIACZY, TABLOIDYZACJA, ANTENA DIPOLOWA, BABA-JĘDZA, DZIURA BUDŻETOWA, AEROFOBIA, ARKADA, REAKTYWACJA, MECHANIKA TEORETYCZNA, TAŚMA MONATAŻOWA, ZABURZENIE NASTROJU, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, WĘZEŁ ZATOKOWY, CHMURA KŁĘBIASTA, ZEA, SIŁACZKA, KANIKUŁA, PTASZNIK GOLIAT, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, NAPAD, KRĘTEK, IDIOM, ZUCH, FOSFATAZA ALKALICZNA, SZTAMBUCH, PÓŁKOLONIE, PRĄD ZWARCIOWY, NOWOWIERCA, SPEKTROSKOPIA, KONGLOMERACJA, SONOMETR, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PODOBÓZ, KOMORA, WODA GEOTERMALNA, PROCESOWICZ, GOŁĄBECZEK, PALEOZOOLOGIA, PARAMEDYK, KECZUA, TEORIA PIERŚCIENI, RASOWOŚĆ, ŁAŻENIE, FLASZECZKA, PARAGENEZA, JĄDRO, PYLICA TALKOWA, SACZEK, KUPRÓWKA, DIAGNOSTA, WIGILIA, PODKOWA, SZPANERSTWO, LOS, MIKROMACIERZ DNA, KABOTAŻ, WSTYD, OPIEKUN, STYL GRZBIETOWY, HIPNAGOGIA, LATAWIEC, KOJEC, HISZPAN, KONWENT, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BATRACHOGNAT, FIGHTER, NEBIWOLOL, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, SETKA, MIECZ SZYBROWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ŚCIANA OGNIOWA, KLERYK, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, PRZYCZYNKARZ, POLE, ZOROASTER, OBÓZ, PRZESTRZEŃ DYSKOWA, POMOC, ETER, PILOT DOŚWIADCZALNY, PUŁAPKA KREDYTOWA, FLETY, KARUK, LEKTORIUM, MAKI, SAMORZUTNOŚĆ, ESPADRYLA, ODPOWIEDNIOŚĆ, LISZAJ PŁASKI, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, LICZEBNIK ZBIOROWY, NIEODZOWNOŚĆ, DYKTATOR, KLIN, JELITO CZCZE, OPAD, OGIEŃ OLIMPIJSKI, AUTOBUS CZŁONOWY, PROLIFERACJA, ŻUK, STATYKA, GAZ, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, EKSPERT, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, UBOŻENIE, MATKA BIOLOGICZNA, BUCZYNA NIŻOWA, TELEKONFERENCJA, PLUTON, AŁMATY, DREWNO FIOŁKOWE, WAŁKARZ, ENERGETYKA CIEPLNA, POLIGYNANDRIA, MAJSTRA, ORGANIZATOR JĄDERKA, NAKIEROWANIE SIĘ, FOTOGENICZNOŚĆ, PUSZKARZ, INWERSJA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, REALISTYCZNOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BOHEMISTYKA, WARUGA, LAWONICHA, SUBKOMPAKT, HERBATA, GRZEBIEŃ, BAZA, ?ZROBIENIE KUPY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZERBA o miejscu w górach: podłużna, wąska, znajdująca się niżej niż otaczające ją zbocza przestrzeń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZERBA
o miejscu w górach: podłużna, wąska, znajdująca się niżej niż otaczające ją zbocza przestrzeń (na 8 lit.).

Oprócz O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - O MIEJSCU W GÓRACH: PODŁUŻNA, WĄSKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NIŻEJ NIŻ OTACZAJĄCE JĄ ZBOCZA PRZESTRZEŃ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast