NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA WSPINACZKOWA to:

naturalnie ukształtowana ściana górska, która nadaje się do uprawiania wspinaczki - zwykle kamienista, z wyłomami i szczelinami umożliwiającymi chwyt, czasami - z hakami wbitymi w celu asekuracji (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA WSPINACZKOWA

ŚCIANA WSPINACZKOWA to:

obiekt przystosowany do wymagań wspinaczki (wieża ciśnień, szyb windy czy ściana budynku) albo specjalnie w tym celu zbudowany (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.716

DOŚWIADCZALNIK, CIENNIK, PRZEDMECZ, SEMINARZYSTA, TELETECHNIKA, SSAKI WŁAŚCIWE, CHOJNIAK, HETEROATOM, YOUTUBER, PÓŁKAPONIERA, ROPNICA, CHIRURGIA OGÓLNA, KLESZCZE, CZTERDZIESTKA, OKWIAT POJEDYNCZY, OKRUSZYNKA, BIEG ALPEJSKI, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DEMOSCENA, SAPONINA, RODZINA PATCHWORKOWA, IMIENNICTWO, ROŚLINA NACZYNIOWA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PRZEMYSŁ, PUK, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, MAKROREGION, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ŚRODEK ADHEZYJNY, WYLĄG, ZAKWASZENIE, POZŁOTKO, NOCEK ORZĘSIONY, KOŻUSZYSKO, JADŁOSPIS, TOTEM, SATURN, ŻÓŁW PROMIENISTY, HELING, STRATEG, BRONA, UNIK, CZĘŚĆ ZAMIENNA, LIOTARD, STYL MOTYLKOWY, DYSTONIA TORSYJNA, PŁAZY BEZOGONOWE, DIPLONT, ASOCJACJA, TAPIRY, NAPALENIEC, JUDASZ, ŁBISKO, MOST PONTONOWY, LORETANKA, CHOROBA WOLMANA, CYTOARCHITEKTONIKA, STRĘCZYCIELSTWO, FALA PRZYBOJOWA, KUKURYDZIANKA, WILAMOWSKI, JUNIORKA STARSZA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, PARKA, AFERZYSTA, SHONEN-AI, STÓŁ WARSZTATOWY, FORMA PRZESTRZENNA, PRZESŁANIE, AUDYTORIUM, USZCZĘŚLIWIACZ, DESIGN, SZAFOT, CZĘŚĆ, ODLEWNIA, SPRZEDAWCA, TRUFLA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, SINUS HIPERBOLICZNY, EPKA, DIAGNOZA, GONIOMETRIA, GASTRONOMIK, ZASIĄG, ALGI, FILOGENEZA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, GORĄCY PIENIĄDZ, NAPRĘŻACZ, TRANSPARENT, PODLIZUCH, MASA, APIKOMPLEKSY, TELECENTRUM, SCENA, LINIA, ALTERNAT, TFILIN, ANTYGRAWITACJA, AGENT, ELITA, TROPIK, DELEGACYJKA, KORDYT, POCZEKALNIA, ZBIORÓWKA, DWA ZERA, CZAS PÓŁTRWANIA, ODNIESIENIE, CIERŃ, ŚRODEK TRWAŁY, SARKOIDOZA, PNEUMATOLIZA, PODKÓWKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, FOTEL OBROTOWY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MIŚ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, HISTORYCYZM, RYTM ASYMETRYCZNY, WIELKA CHOROBA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, PRZEPRAWA, PINGWIN RÓWNIKOWY, NADBUDOWA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, OBROŃCZYNI, SUBTERRANEOTERAPIA, BETON ŻUŻLOWY, NIEPOBOŻNOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, WIDZENIE MASZYNOWE, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KAMIZELA, BOSTON, SZKLIWO, SONDAŻOWNIA, RUPIA INDYJSKA, ORTOPTYSTA, TWIERDZENIE RAMSEYA, DZIEŁO SZTUKI, UPRAWA, OSOBA PODEJRZANA, GÓWNIARSTWO, NIEPOKORNOŚĆ, ODKUPICIEL, KABEL, REAGINA, MAORYSKI, SZKOŁA, WYMÓG, ARACHOLOGIA, SZYP, HYDROMETRIA, OBSZUKANIE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, BUDYŃ, KATASTROFA KOSMICZNA, TŁOCZEK, NIALA GÓRSKA, DZIECINNOŚĆ, SPECGRUPA, KWADRATURA, ĆAKRA, NISZA NIWALNA, LEWAR, PUNKT WYPADOWY, ASIEJEW, MIKSER, TRANSPOZON, ZEBRA, ŁUPEK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KAPOT, ARIETKA, KASA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, SNICKERS, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, BECZUŁKA, MIRAŻ, HUTA SZKŁA, CHOROBA PICKA, EKRAN, MIESIĘCZNICA, PIES OZDOBNY, SIEDLISKO, CHAMPIONKA, MAKUTRA, ŻEBRO, ALTEMBAS, KOŃ LUZYTAŃSKI, CHOINÓWKA, PRZYDZIAŁ, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, DUŃSKI, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ANTENA DIPOLOWA, WIELOZADANIOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, OSAD, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, UMOWA AGENCYJNA, NADAWCA, TAMARAW, SPŁYW BŁOTNY, DYNAMIZM, GULA, ŻYRYTWA, OFIARODAWCZYNI, BOCIAN, MOMENT MINSKY'EGO, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, ODTWÓRCA, WRAK CZŁOWIEKA, PRZYTOMNOŚĆ, KIEROWNIK LITERACKI, GUZKI KRWAWNICZE, JĘZOR OSUWISKOWY, LUNETA, ŁOŚ, SERIALIZM, PUKAWKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, SAPKA, MYŚLICIEL, TERRARYSTA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, TREN, CZTERY DESKI, RAMA KOMUNIKACYJNA, ZERÓWKA, PROTOAWIS, SZEWRON, PEDET, INDYGOWIEC, HERETYCZKA, JEMIOŁA, ZAKRĘCENIE SIĘ, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, CHEMIA, POJAZD GĄSIENICOWY, KRÓTKOWIDZTWO, KESON, WŁÓKA, CHROMIK, DURNOŚĆ, ŁADOWACZ, TARANTELLA, ŁATA, KADŹ ZALEWNA, OBLAT, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, KROK, PRZYCZÓŁEK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MUSLIM, KRAKER, REGRESJA PODATKOWA, BEZBRONNOŚĆ, AGRAFON, FAŁD, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, SALON GRY, PŁETWA, ORTOCENTRUM, SAŁO, MINIMALISTA, PRZEWÓD, KIERUNEK, LODOWIEC DOLINNY, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, KOLOSTRYNINA, OKRES PÓŁTRWANIA, MEDRESA, SŁUPOZĘBNE, FORYŚ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, TEMPERATURA ROSY, DROGI ODDECHOWE, OTĘPIAŁOŚĆ, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ŚMIECIÓWKA, INDIAŃSKI, LAMPA WYŁADOWCZA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, PETREL, KONGREGACJA, RIBAT, PROMOTOR, ?RIGAUDON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA WSPINACZKOWA naturalnie ukształtowana ściana górska, która nadaje się do uprawiania wspinaczki - zwykle kamienista, z wyłomami i szczelinami umożliwiającymi chwyt, czasami - z hakami wbitymi w celu asekuracji (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA WSPINACZKOWA
naturalnie ukształtowana ściana górska, która nadaje się do uprawiania wspinaczki - zwykle kamienista, z wyłomami i szczelinami umożliwiającymi chwyt, czasami - z hakami wbitymi w celu asekuracji (na 18 lit.).

Oprócz NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - NATURALNIE UKSZTAŁTOWANA ŚCIANA GÓRSKA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA WSPINACZKI - ZWYKLE KAMIENISTA, Z WYŁOMAMI I SZCZELINAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI CHWYT, CZASAMI - Z HAKAMI WBITYMI W CELU ASEKURACJI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast