NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁONIOWATOŚĆ to:

niezgrabność, ociężałość w poruszaniu się (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁONIOWATOŚĆ

SŁONIOWATOŚĆ to:

okazałość, olbrzymiość, gigantyczność, wielki rozmiar (na 12 lit.)SŁONIOWATOŚĆ to:

słoniowacizna - nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu limfy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.270

FANATYZM, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KWASZARNIA, PLUJKA, TOPIALNIA, PORZĄDEK KORYNCKI, PRZYLEPKA, RAJZA, ASPOŁECZNOŚĆ, MEGAPOLIS, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KĄPIEL SŁONECZNA, WIELOBÓJ, KRASNOLUDZKI, NUDZIARZ, WODOCIĄGOWNIA, RAJD, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, NASYCALNIA, EUPELYKOZAURY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, PREPARATYKA, TKACZ, ASFALT, TUPANDAKTYL, DROGA, KANCONETA, KOŁO SEGNERA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZEGAR KWARCOWY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ATOMISTYKA, GAWIALOWATE, MINUTA, SAMOTRZASK, CHEMIA NIEORGANICZNA, MANDARYŃSKI, MER, KWASICA MEWALONIANOWA, SZCZOTECZKA, NEUTRALNOŚĆ, JĘZYK FRYZYJSKI, DWUGŁOS, HYDRA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, CAYLEY, IDIOMATYZM, MADZIARSKI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MANIKIURZYSTKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, FORSYCJA, JĘZYK ALBAŃSKI, OWCA ROMANOWSKA, FLETY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PARADOKSOGRAF, REWIZJONIZM, JASZCZUR, USŁUGA OBCA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, KRZYŻMO, BĄBELEK, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, OKOLICA SZLACHECKA, KULTURA KRETEŃSKA, GRUBA KRESKA, ZAPALENIE, AGENT ROZLICZENIOWY, OBRONA, PINGWIN PAPUA, MONARCHIA ELEKCYJNA, WIĘZADŁO KARKOWE, KANDYZ, LOSOWANIE PROSTE, PANEK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, RETROGRADACJA, LÓD LODOWCOWY, ZASIĘG, OBSZCZYMUR, SUBEMITENT, STARA MALEŃKA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, SEJM, BUCZYNA NIŻOWA, WOLNY RODNIK, AUTOSZCZEPIONKA, HISTORYK, KONWERGENCJA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PINGWINARIUM, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, STRUNOOGONOWE, PĘCINA, BELKOWANIE, PODŁOGA, PROTUBERANCJA, IBISOWATE, WIEŻA, ANTYNOMIA, PRALKA, ZABAWOWICZ, SARABANDA, SONDAŻ, PALARNIA, ETOLOGIA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NOCEK BECHSTEINA, OKUREK, RACHUNKI, ZASADA PODCZEPIENIA, POCHŁANIACZ, ZBÓJNICKI, OPIEKUN, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, GRYZIPIÓREK, NEKROFAG, ARCUS SINUS, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, IMMUNOFLUORESCENCJA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, MELINA, HAWAJSKI, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, BROSZA, SAMOUK, SIEWKA, MAGAZYN, CHOROBA CAROLEGO, WODA PO KISIELU, LEMNID, HERBATNICA, ŚLIZG, METEOR, ZAZDROŚĆ, SYNTAKTYKA, KUC MERENS, WĄTEK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, POJAZD KONNY, PSYCHODYDAKTYKA, DRYBLING, SHORT-TRACK, INTERMEZZO, HIGIENA ZWIERZĄT, AKOMODACJA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KOSZATNICZKA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, AUKSYNA, FIRN, OBEDIENCJA, POŚWIĘCENIE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KIESZEŃ, KŁOBUK, KONWEJER, FRONT STACJONARNY, KACZKA PO PEKIŃSKU, BEZKIERUNKOWOŚĆ, GRACKA, NIEZAWODNOŚĆ, NIEOBYCZAJNOŚĆ, LENIUSZEK, DEKORATORKA WNĘTRZ, TREN, DOWÓD ONTOLOGICZNY, POKER ROZBIERANY, KORONA, ODMIANA HERBOWA, KOMUNA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, DZIAD, RYNEK RÓWNOLEGŁY, WYCISK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PRZEDPORCIE, DERBY, OGNISKO, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ŚWIECIDEŁKO, KABOTYNIZM, PUDER BRĄZUJĄCY, MIŚ, MENUET, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, FUNKCJA NAZWOWA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, SMOCZEK, GEOLOGIA NAFTOWA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PRAWOZNAWCA, PADOK, BIEGANINA, PIECZYNG, ZASIEKI, POWTARZALNOŚĆ, ZARZUELA, WYRACHOWANIE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, NERWIAK PŁODOWY, DZIWKA, KRIOKOMORA, WYWROTKA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, ARENA, PAN, DEPTAK, POCISK SMUGOWY, GMINNOŚĆ, MSZAKI, AWANGARDYZM, KUŹNIA, PARCH, WIELKI STEP, PASIBRZUCH, TYKA, SZLACHTUZ, RECESJA LODOWCA, POPRZEDNIK, JOGA, GEN WĘDRUJĄCY, SCHRONISKO, DIALEKT, STOPOFUNT, PUDŁO, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŚNIEG, DRIP, ZADRAPNIĘCIE, MECHANIKA KWANTOWA, GRUCZOŁ DOKREWNY, CISOWCE, ZAPUSTY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SKRZYNECZKA, HANDEL ZAMIENNY, CHWILÓWKA, WĘDKA, USTAWKA, WNĘTRZNOŚCI, TEORIA KATASTROF, CZASOPISMO TEMATYCZNE, SZCZOTKARZ, ROBUSTA, USKOK, ZAKAZ STADIONOWY, PLUTON, PARK SZTYWNYCH, EUTANAZJA, ZADRAPANIE, PROCES POSZLAKOWY, NAŚLADOWCZOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, RĄBEK ROGÓWKI, CHAOS, TECHNIKA KLASYCZNA, KAPITULANT, OMACNICA, OTOLOGIA, DEZERTERKA, PLEUSTOFIT, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, PRZEDGÓRZE, AFRYKANISTYKA, ORTOPEDIA, POPARCIE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, SROGOŚĆ, ILUWIUM, BABIE LATO, PERYMETR, OOLIT, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, FRANCUSKI, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, WIĄZADŁO, CZAKRA, TARYFA ULGOWA, DEDUPLIKACJA, SMERFETKA, RADYKALNA PRAWICA, WYRZEKANIE, IRISH DRAFT, FOTOKSIĄŻKA, LORD, WYCZARTEROWANIE, BRÓG, ?HURTOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.270 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁONIOWATOŚĆ niezgrabność, ociężałość w poruszaniu się (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁONIOWATOŚĆ
niezgrabność, ociężałość w poruszaniu się (na 12 lit.).

Oprócz NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEZGRABNOŚĆ, OCIĘŻAŁOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast