Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ GOSPODARKI, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DOSTARCZANIEM DÓBR I USŁUG DLA PAŃSTWA I OBYWATELI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKTOR PUBLICZNY to:

część gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GOSPODARKI, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DOSTARCZANIEM DÓBR I USŁUG DLA PAŃSTWA I OBYWATELI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.521

PROMIENIOWANIE ALFA, WIATR POZORNY, RACA, NARZĘDNIK, POPRZEDNICA, SPAWĘKI, SZTUKA, ABRAKADABRA, HELIOFIT, LUGIER, TANGO ARGENTYŃSKIE, UPRAWA, JĘZYK, KOŃ PRZEWALSKIEGO, BOROWINA, CLARINO, KOMIK, DIMER, RYBITWA OKOPCONA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PĘCHERZ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, GRYZACZEK, HERB, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, TYCZKARZ, PROLIFERACJA, PRÓBA WODY, USIŁOWANIE, WŁAM, AGREGAT, ŁUCZNIK, ANDANTINO, DIADOCHIA, BOOT, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, OTWÓR KIERUNKOWY, ANGORA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SKŁADANKA, LIGUSTR, CHOROBA PFEIFFERA, KARCZMA PIWNA, PODKANCLERZY KORONNY, TAPETA, UJŚCIE, MYJNIA SAMOCHODOWA, APATIA, HISTORYZM MASKI, ANKSJOGENIK, PRZEPLOTKA, FARSA, PRZEMYSŁ, WYRAZISTOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, PERISTOM, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, NOZOLOGIA, AUSTRALIJCZYK, RUTYNIARZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, PARAFRAZA, GADŻETOMANIA, ANAMNEZA, SKARPETA, AEDICULA, PITU-PITU, TEKST POBOCZNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, NIEWIERZĄCA, WIENIEC, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ŻABIA LASKA, STROIK, KOŚCIÓŁ ŚCIENNO-FILAROWY, SZAFARZ, CIĘTOŚĆ, RURA CROOKESA, ZADYCHRA POSPOLITA, PRZYDASZEK, CIĄG, KUJNOŚĆ, STONKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, AMERYKA, BRUKSELKA, PARÓWKA, GŁĘBINA, POJAWIENIE SIĘ, PISARZ POLNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, NEOKATECHUMENAT, NARKOLEPSJA, MUZYKA KONKRETNA, DYPLOMATA, HISZPAŃSKI, NOSEK, ORGANIZATOR, ANON, WICIOKRZEW, MER, DZIURKA, JEDWAB OCTANOWY, NADKRWISTOŚĆ, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SZELF KONTYNENTALNY, MASTOLOGIA, WYBLINKA, PODATEK BASENOWY, EMALIA, FLUID, KANAR, OSTRONOS, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, DEKLARACJA, OGNISKO, EDYKUŁ, KONTRETYKIETA, KWAZIKRYSZTAŁ, MAMUT WŁAŚCIWY, ASESOR, KOMÓRKA ZWOJOWA, INTERWENIENT UBOCZNY, IBIS BIAŁY, WYDRA, TOKARKA KARUZELOWA, KLASTER DYSKOWY, SYNDROM WILKOŁAKA, CHOLEWKA, DACH ŁAMANY, PARZONKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, IMPOTENCJA, PROSIAK, LIRA KORBOWA, TENOR DRAMATYCZNY, WRĘGA, SKORUPA ZIEMSKA, OPUSZKA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, MANELE, JAKLA, LINIA KOLEJOWA, SŁOWNICTWO, PIERWIASTEK CHEMICZNY, OBEDIENCJA, FROTKA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, ZBOŻE OZIME, BEZPIECZNY SEKS, CHIRURG, GRIGORIJ POTIOMKIN, IMPULS TELEFONICZNY, MAKROWIRUS, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, STREFA PODMIEJSKA, WOJNA CELNA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, ROZŁUPNOGŁOWCE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, BHP, DEMISEKSUALISTKA, SREBRNA PAPROĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, ROŻEN, POWTARZALNOŚĆ, METODA TERMICZNA, NIEWIDKA, KWADRANS AKADEMICKI, PROJEKT TECHNICZNY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, WILAMOWSKI, NAGANIACZ, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WODORÓWKA, DZIENNIK, NIENOWOCZESNOŚĆ, JĘZYK ELFÓW, WOLA BOŻA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KASKADA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CEBER, ŚLEPE RYBY, BIEGŁY SĄDOWY, BRYZA, SZODON, GRINDWAL, PUNKT PRZYZIEMNY, SAMOWŁADCA, GÓWNOBURZA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, COKÓŁ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, EPUZER, PRZEBIEG, WYRĘBA, WAKACJE PODATKOWE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KOPROLIT, TOPIALNIA, OKUPACJA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, MATCZYNOŚĆ, SKALA PODATKOWA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, TASZCZYN PSZCZELI, NULLIPARA, POMELO, FLASZKA, POJEMNIK, ŚLICZNOŚĆ, EPIGENEZA, POŚREDNIK, ZŁUDNOŚĆ, POCHŁANIACZ, ŚLIZG STAWOWY, SPLOT, DYGESTORIUM, SYRENA ALARMOWA, PLACÓWKA RODZINNA, ALBERT, GENLIS, KABARET, MIĘSIEŃ SERCOWY, USTAWA EPIZODYCZNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, INTERMEZZO, E-LIQUID, FRANSZYZA, RANA SZARPANA, WYGIĘCIE, MAK OPIUMOWY, CURRY, PILARZE, ADHD, ŁAJDACTWO, KRYPTOREKLAMA, EDYTORSTWO NAUKOWE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ADIUNKT, NACJA, NIEDYSKRETNOŚĆ, LICO, JĘZYCZEK, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, SIÓDEMKA, FARTUCH, NORMA, BRUNELLESCHI, MIĘSOŻERNOŚĆ, ENTUZJASTA, FIZYKA STATYSTYCZNA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, MORDOKLEJKA, NALEŚNIK GUNDEL, MUFA, RĘKA SZPONIASTA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, PAŃSTWO ZŁOŻONE, STALNICA, BOBIK, FILEMON BIAŁOSZYI, FEDERACJA MIKRONEZJI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, OŚ OPTYCZNA, WIHAJSTER, LEWORĘKI, SERCE, RODZINA JĘZYKOWA, KRZYWA PROSTOWALNA, PROBLEM, RAJA SIWA, SUPORT, KOLONIA, KOHORTA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, GOŚĆ, ZATYKANIE USZU, FORUM, MESJANIZM, IRISH DRAFT, NACISK, ROSTBEF, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, FORTUNA, GNIOTOWCE, USTAWA BUDŻETOWA, KONWENT, POTASZ, STREETWORKER, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, FREDRO, KAMERA TELEWIZYJNA, KUC CONNEMARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GOSPODARKI, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ DOSTARCZANIEM DÓBR I USŁUG DLA PAŃSTWA I OBYWATELI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sektor publiczny, część gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKTOR PUBLICZNY
część gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x