SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASPIRATA to:

spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 8 lit.)SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA to:

spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 20 lit.)SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA to:

spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.550

OCZKO, ZAKRES REAKCJI, KWADRYPTYK, RAJZA, CEKOTROFIA, FREGATA, USIŁOWANIE, ROZKŁAD, STOSUNEK PRZERYWANY, REALISTYCZNOŚĆ, MARTWOTA, IKAR, WODA-WODA, DINUKLEOTYD, DWUDZIESTKA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, KULTURA MINOJSKA, ŻUREK, KSIĘGOWOŚĆ, WOK, JĘZYCZEK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KOKPIT, MIETLORZ, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, REAL, ROPUCHA ZIELONA, STARORAKI, IZOMER OPTYCZNY, MACHANIE RĘKĄ, SEMESTR LETNI, EKSPAT, DNA MOCZANOWA, MAGICZNOŚĆ, PLAMA, WZGLĄD, KREOLKA, OBRÓT PUBLICZNY, OBRONA ROSYJSKA, GALICYJSKI, PANDA, KONESER, SANDINISTA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ULICA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, SKLEJACZ, NAPŁYW, SIŁACZ, OPIEKA TERMINALNA, PŁYN NASIENNY, MURSZ, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, PRAKTYKA, PM, INTENCJONALIZM, OWADOŻERNOŚĆ, MAGDALENKA, CHOROBA OLLIERA, GAR, TURMA, ANTYPERSPIRANT, RAKI, FTYZJOLOGIA, MENADA, KASTANIETY, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, EKSPRES, KOMEDIALNIA, AUTSAJDER, PALEOKLIMATOLOGIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, STRATEGIK, WESOŁOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, RECEPTA PUNKTOWA, IMMUNOONKOLOGIA, KOMORA MINOWA, SEJM KONWOKACYJNY, INWALIDA WOJENNY, IDIOMATYZM, AGROPROMOCJA, AEROLOGIA, RÓWNIANKA, DZISIEJSZOŚĆ, MIKROGRAFIA, CZTERY DESKI, MŁYNOWNIA, ESTRADA, WIRUS MAKR, NATRYSK, BARION, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KORDYT, FELINOLOGIA, SUPORT, NAŚLADOWCZOŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, RYBA AMFIDROMICZNA, PROTETYKA, DRYBLAS, PERYMETR, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, EPILEPTOLOGIA, FIRN, DZISIEJSZOŚĆ, TEATR ELŻBIETAŃSKI, CHOROBA DARIERA, TRZECIE OKO, DARŃ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, FLACHA, RYNEK WTÓRNY, BEZGRANICZNOŚĆ, DZIUPLA, KANCELISTA, ZDZIERSTWO, ZAUROPSYDY, FROTKA, AMONAL, AZYTROMYCYNA, WEGETARIANIN, BEZGŁOWOŚĆ, MYRMEKOLOGIA, CYKL OWULACYJNY, ATAWIZM, MONOTOPIZM, ZWARCIE, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, SKARGA, LUZACKOŚĆ, GARNITUR, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PREZYDENCJALIZM, SYMBOLIZM, SKIBOB, ZAWARTOŚĆ, OPĘTANIE, IRRADIACJA, ROKIETOWCE, PAMIĘĆ BUFOROWA, KURZA STOPKA, ELEMENT TOCZNY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WIRTUOZOSTWO, BOSTON, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, PAWILON, WĘŻOWIDŁO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SINICA OBWODOWA, WALCOWNIA GORĄCA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, ŻEGLARZ, PROSZEK DOVERA, STOPA, JĘZYKOZNAWCA, BREK, PRZEŁAWICENIE, APOSTOŁ, ŁAŃCUSZEK, BRAT POLSKI, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, CYNAMON, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, DEZERTER, SŁOWACKI, POSMAK, KAUTOPIREIOFAGIA, ELEKTROLIT, WIGILIA, SORABISTYKA, POSTRZELENIEC, JOGURT, SKRZYDŁO, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KOLOR, WIECZORÓWKA, DROZD, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, CEGŁA LICÓWKA, FLEKTA, EPONIM, CEDET, KRYZYS OTOLITOWY, ŁAZIENKI, TEATR, NAUKA, CEREBROZYD, GŁOWNIA, KUC MERENS, JASKINIA LODOWA, PIERSI, KRYMINALISTYKA, TUNDRA, ZŁOTY STRZAŁ, LENIUCH, RDZENIARZ, SPEŁNIENIE, ZAMIANA, POJAWIENIE SIĘ, KORKOCIĄG, MIĘSOŻERCA, MISKA SEDESOWA, SZCZERBA, AUDYTORIUM, PRZECINACZ, PLAZMOLIZA, PERCHA, ŚMICHY CHICHY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, SZYB WINDOWY, SZEKSPIR, PIONEK, RADIOGALAKTYKA, WALCOWNIA ZIMNA, DOBRY DUCH, PŁOMYK, DŻIN, RÓG, SEJMIK RELACYJNY, POSTĘPOWANIE, CIEPŁE KRAJE, LIMONIADA, SKRZYDEŁKO, SZYLD, NIECUŁKA, ZAPROSZONA, ZŁOŻENIE UKŁONU, WYŚCIG, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, MALARSTWO TABLICOWE, BIEDRONKA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, TRAWERS, PODUSZKA, FILAMENT AKTYNOWY, SERENADA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, FUTURE PROGRESSIVE, SYDERYT, NIEMĘSKOŚĆ, CHOROBA WERLHOFA, GOTÓWKA, HUMANIZM, TABLICA, BETONOSKOP, EURO TRANCE, NAWALANKA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, WYPAŁ, SŁUŻALCZOŚĆ, RECEPTOR WĘCHOWY, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, TACZANKA, KAPILARA, WATA, SZACHY TRZYOSOBOWE, HALA TARGOWA, ŁEBEK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BUFET, PIEC INDUKCYJNY, CZARNY CHARAKTER, ŁAWA RZĄDOWA, ANARCHISTKA, PARTNERKA, NIEWYPARZONA BUZIA, TURANISTA, GRANICA FUNKCJI, TYTUŁ WYKONAWCZY, MIEDNICA, OGIEŃ, PIASEK BĄBLOWCOWY, SEZON, TREPAK, BIOGAZOWNIA, KABOTYNIZM, OGI, TEORIA KATASTROF, BAON, DOBYTEK, NIETYPOWOŚĆ, GARKOTŁUK, STRAŻ POŻARNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MALARSTWO FIGURATYNWE, TARCZA KRYSTALICZNA, EFEKT ZATŁOCZENIA, KABLOOPERATOR, DIZAJN, GRAFOLOGIA, ŁAPADŁO, ?FLASZECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASPIRATA spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 8 lit.)
SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 20 lit.)
SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASPIRATA
spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 8 lit.).
SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA
spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 20 lit.).
SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA
spółgłoska, którą wymawia się z przydechem (na 21 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA, KTÓRĄ WYMAWIA SIĘ Z PRZYDECHEM. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast