ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZYKARSTWO to:

zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 12 lit.)KOSZYKÓWKA to:

zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.865

SZYB WINDOWY, ŚRODKOWY PALEC, ANGIELSKA FLEGMA, KIELICH, POTOP, ŁACIŃSKI, STOLICA, MYDLARZ, DRWINA, KWATERUNEK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, INTERROGACJA, ALABASTRON, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PRZEKLEŃSTWO, INTENDENT, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, DZIENNIKARZ PRASOWY, MINERALOGIA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, FRAZA, MONTANISTA, PUSZKA, ANUSZKIEWICZ, KRĄŻENIE OBWODOWE, TYRYSTOR, TABLICA PRAWDY, AUKSYNA, DENTYSTA, LICZBA WYMIERNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PASIECZNIK, WZNIESIENIE, PŁOMIEŃ, DAMKA, PORTUGALSKI, KANCEROGEN, SIŁACZKA, PAZUR, RYGORYSTKA, KRATKA ODPŁYWOWA, KOTLARNIA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, KABEL, UWAGA, DWUŚCIAN, ZOOFAG, ROK, KLEKOTKA, DYLATACJA CZASU, PROMIEŃ, CIĄŻA, GRAWIMETRIA, ZDZIADZIENIE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, STACJA REDUKCYJNA, GRUBA KRESKA, DRAMAT, ŚCINACZ, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZAPŁODNIENIE, WIĘŹNIARKA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, OTWIERANIE SERCA, INFLACJA TŁUMIONA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, BARWA OCHRONNA, SZAMKA, RZEMIEŚLNIK, OBROTNIK, ARABIZOWANIE SIĘ, SIOSTRA KRWI, SCYT, ALIENACJA POLITYCZNA, TRIADA CHARCOTA, PODATEK MAJĄTKOWY, SNUTKA GOLIŃSKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, NAPIERŚNIK, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, WIELKI PIEC, FIZYKA PLAZMY, GRZYBEK HERBACIANY, WĘŻOWIDŁO, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, SERBISTYKA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, WYŁAWIACZ, STYLIKÓWKI, EUTEKTYKA, MECHANIZM JEZDNY, DYWIZJON RAKIETOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OSIEMNASTKA, IZOTROPOWOŚĆ, WODA PO KISIELU, KABAŁA, KRĘGOWIEC, DZIENNIK, DESZCZOCHRON, NACZYNIAK GRONIASTY, ABORCJONISTKA, DEKANAT, MENNICA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PROMIEŃ ALFA, ŁOWCA, KORDON SANITARNY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, CZAKRAM, KOŃ HOLSZTYŃSKI, LECHITA, PEJZANKA, BAKAR, ŁOPATKA, PRZEŚLIZG, GLOTTODYDAKTYKA, MARUDA, BETON JAMISTY, SWAWOLNIK, IRGA POZIOMA, NOWOWIERCA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, NEONTOLOGIA, KOŁEK, ZNAJOMY, PUDEŁKO, KARETKA REANIMACYJNA, OPERA, STRESIK, TELEMECHANIKA, ARDEN, OCZYSZCZALNIK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, OBIEKT MOSTOWY, NIEDBAŁOŚĆ, CIELENIE, TOLERANCJA, DROGI MOCZOWE, FORMIZM, EKSPRES, POTÓWKA, ŁASZT, ZAKRĘCANIE, MACH, SŁOIK, STAN PSYCHICZNY, CZAPKA NIEWIDKA, APTAMER, KARACENA, KALUMNIATOR, AGREGAT, CHAM, EXPRES, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, WOLNY RODNIK, GEN HIPOSTATYCZNY, INCYDENTALNOŚĆ, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DIAPAUZA ZIMOWA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, MISKA, AEROGRAFIA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, REALIZM MAGICZNY, DZIEŃ POLARNY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PAWICOWATE, ANGLOSASKI, CHIŃSKI, CHŁYST, PONCZOWNICA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, STEEL PAN, OWCA, TAKTYKA, APOLLIŃSKOŚĆ, KICHLARZ, FILOLOGIA ANGIELSKA, ANTOWIE, WYDMUSZKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, CALABAZA, ANTYGENOWOŚĆ, DUSZA, E-MAIL, CZTERY DESKI, DACH MANSARDOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TRÓJKROK, RADIOKABINA, KRYPTOREKLAMA, BÓL, DROGA KROPELKOWA, SZCZELINA DYLATACYJNA, SOCZEWKA, OLEJOWIEC, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, DENUNCJANT, ROZBITEK, KRYPTOGRAFIA, TEREN ZIELONY, PAS WŁĄCZENIOWY, BIURO ŁĄCZNIKOWE, STOPOFUNT, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KACZKA, UZBRAJANIE SIĘ, KROWIEŃCZAK, DWUBÓJ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, NIEŻYCIOWOŚĆ, TELEBINGO, WIERTNIK, OLEJE ŚWIĘTE, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, KOMPLEKS GLEBOWY, PISARZ, GÓRKA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, OBIJACZ, DYPTYCH, NARZECZEŃSTWO, ŻABA Z JUNIN, PRZESTRZEŃ STANU, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SZKOŁA, GNIOTOWE, PARABOLICZNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, HUTNICTWO, NIECHLUJNOŚĆ, BILOKACJA, PIĘTNASTKA, PIŁKARZ, DYSKRECJA, OGNISKO, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DZIKUS, AKTYWNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KOSMOLOGIA, PALEOBOTANIKA, KRAJOBRAZ, FILOSEMITA, NALEPA, HYDROFOB, MASTYGONEMA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, WAŻNIAK, PLAFON, PLANKTON WIRÓWKOWY, BAR, RAK PRĘGOWANY, LIŚĆ ŁODYGOWY, NOTARIUSZ, ZABAWA, PERFUMKI, WIKARYZM EKOLOGICZNY, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, TUNIKA, CHOROLOG, WOK, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PIECZONA ALASKA, DIETA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, NIZIOŁEK, CYGARNICA, PŁYWACZOWATE, WĘZEŁ, CYPROHEPTADYNA, BRODAWKA, ZASIEKI, STÓŁ GIMNASTYCZNY, AZYTROMYCYNA, WIEŚ, CIĄGUTKA, ŁAŃCUSZEK, JĘZYK INDIAŃSKI, CHRZĄSTKA, ZAWARTOŚĆ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, GÓWNOJAD, CENZOR, ARTYSTKA, SPAWĘKI, ETNOLINGWISTYKA, SOKOLE OKO, KOMPLEKS PSZENNY, POPŁUCZYNA, RYBA UKWIAŁOWA, TURANIEC, ?SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZYKARSTWO zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 12 lit.)
KOSZYKÓWKA zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZYKARSTWO
zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 12 lit.).
KOSZYKÓWKA
zespołowa gra w piłkę, którą rzuca się do kosza przeciwnej drużyny (na 10 lit.).

Oprócz ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZESPOŁOWA GRA W PIŁKĘ, KTÓRĄ RZUCA SIĘ DO KOSZA PRZECIWNEJ DRUŻYNY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x