KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT DEPRESJI to:

kąt płaski o wierzchołku w punkcie odpowiadającym oku obserwatora, zawarty między płaszczyzną poziomą przechodzącą przez oko (zw. płaszczyzną horyzontu), a półprostą o początku w oku obserwatora i przechodzącą przez punkt znajdujący się pod tą płaszczyzną (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.577

KECZUA, GAP, CHŁYST, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ECU, KAWA Z MLEKIEM, ŚMIECH, PRZERABIACZ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ODŁÓG, TRABANT, CHLOROFIL, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZWÓJKOWATE, BLOK, MLEKO LODOWCOWE, POLIO, DYSLEKSJA, ŁĄCZNIK, SATURACJA, AHISTORYCZNOŚĆ, FLASZKA, PIRACTWO, LIST POLECONY, MIERZWA, STANDARDBRED, OSOBA, MENZURA, ZAUROPSYDY, TARPAN, SZALKA, AKLIMATYZACJA, INDULGENCJA, HYLOFIL, BĘBNICA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, LEZGINKA, COCKTAIL, ORBITOWANIE, WZGÓREK NASIENNY, SODOMA, GEHENNA, KAPALIN, ZBIÓRKA, OPCJA ZEROWA, TRANSSEKSUALISTKA, CHLOREK HEMATYNY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GIZARMA, KREOL, ZAKŁAD WZAJEMNY, STANOWISKO, NIEZAWODNOŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, PODATEK URBARIALNY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ALEJA SZTYWNYCH, ZOOFAGIA, KLIENT, ARTEFAKT, TRUST, SUPERNOWE, NAWIETRZNIK, WOJNA NAPOLEOŃSKA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, POSMAK, DRUŻYNA SPORTOWA, ŁASKA, ZATOPIONA DEPRESJA, WIECHA, DERYWACJA FLEKSYJNA, CZASOPISMO, ANTYKWARNIA, NORMA OBSZAROWA, GORĄCZKA ZŁOTA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OSNOWA GEODEZYJNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, BRDA, LICZBA NIEWYMIERNA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, THAULOW, LUSTERKO, ANTYROMANTYZM, AKTOR KOMICZNY, HISTORIA, NERKA RUCHOMA, CMOKIERSTWO, JEZIORO PROGLACJALNE, BATON, KOMUNA MIEJSKA, PARTIA WIEDEŃSKA, KÓŁECZKO, CHLEBEK PSZCZELI, STRZEMIĄCZKO, PŁATEK, PROTOBUŁGARSKI, MINERAŁ ZABARWIONY, WEGETARIANIN, LOG, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, DWURURKA, SZLACHAR, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DŻINIZM, ROZWÓJ ZARODKOWY, ORTODONCJA, SZKOŁA PODSTAWOWA, MORAWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, IMMUNOFARMAKOLOGIA, BEZBRZEŻNOŚĆ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, POZA, GRA W KARTY, FORSOWANIE, APARAT ORTODONTYCZNY, PROGRESJA, FILOZOFIA RELIGII, GROTESKA, BOCZNIAK, KOLORYT LOKALNY, OBCIĄŻENIE, LINGWETKA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, ABONAMENT, SALONOWIEC, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, MAILOWANIE, OKRĘT LINIOWY, PITEKANTROPUS, FIBROMIALGIA, DZIAD, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, JEŻOWCE, MEDRESA, BAJRONISTA, KOMŻA, METAMERIA, HOSPODARSTWO, FIZYKA TEORETYCZNA, ZAOPATRZENIE, BŁONA NACZYNIOWA, PUNKT, ŻABY BEZJĘZYCZNE, IMPERIUM GHISCARI, WYPITEK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WASABI, FOTOGENICZNOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, FLISAK, KRYSZNAIZM, WĄŻ, OBUDOWA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KURTYNA POWIETRZNA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PODPOKŁAD, ODDZIAŁYWANIE, RUM, ZOOEKDYSON, SPOCZYNEK, LAS DESZCZOWY, MAGNI, ODLEWA, SANIE, PERYHELIUM, CENTRALA RYBNA, ZMOWA MILCZENIA, PRZEŚMIECHY, KARABAN, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KORELACJA ELEKTRONOWA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ŻYWOTOPISARZ, RUSAŁKA, RYCERZ ROZBÓJNIK, DIONIZYJSKOŚĆ, TANGANIKA, KĄT ŻYLNY, ABYSOBENTAL, POTENCJAŁ ZETA, KLIWERSZOT, PERIODONTOLOGIA, GOSPODARKA NATURALNA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, UPADEK, PRZEWÓD, GRONOWSKI, PŁYN NASIENNY, FANDANGO, LOSOWANIE PROSTE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, POWIATÓWKA, PIEGŻA, OBIPIĘTA, SEN, WYŁADOWANIE KORONOWE, TENOR LIRYCZNY, LANCER, REDYNGOT, SEJM, KONGREGACJA, MIRAŻ, OBEDIENCJA, OSOBOWOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, SUŁTANIT, MĘKI TANTALA, GIPSORYT, NAJTYCZANKA, UNIK, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, EKAGLIN, TRANSCENDENCJA, MILEW, TUTORIAL, FENETYKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, DEOKSYGUANOZYNA, RAZ, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, METOPA, NATURALIZACJA, DZIKUSKA, MASZT, NACJA, PRAWA MIEJSKIE, SNUTKA GOLIŃSKA, BOCIAN, MEDYCYNA PALIATYWNA, CHIRURGIA URAZOWA, WYSADEK, CYTADELA, WACHTA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CIŚNIENIE STATYCZNE, ŁATA, CZUJNIK GENERACYJNY, KONODONT, KRYTERIUM SAVAGE'A, STACJA NASŁUCHOWA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MEDIA, NIEDOMYKALNOŚĆ, OKO, GARDEROBA, CHRUPKOŚĆ, GUNIA, PLATFORMA SERWEROWA, FIKOLOGIA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, CELNOŚĆ, OFIAKODONTY, KOSTUREK, KĄT DOPISANY, AKREDYTOWANIE SIĘ, MARKETING AFILIACYJNY, ZGRZEBŁO, DRĄŻEK POGO, ELEKTRYCZNOŚĆ, TEREN, CHEMIA, WIEWIÓRKA, PÓŁKRUCHE CIASTO, ANKSJOGENIK, POJAWIENIE SIĘ, BAZA MONETARNA, RAK, PAENULA, MOWA WIĄZANA, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, TEATR LALEK, PŁAWNOŚĆ, PASTICCIO, FILOLOGIA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, LUKIER, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, PIEC WAPIENNY, OPIEKA PALIATYWNA, MATNIA, KWINTET FORTEPIANOWY, PRÓG, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KOKARDKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, TRANZYT, RAFA, NIEWIERNOŚĆ, MAANAM, SZARLATAN, GRZYBEK JAPOŃSKI, DYNAMIKA, NIWELIZM, ?HARTOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT DEPRESJI kąt płaski o wierzchołku w punkcie odpowiadającym oku obserwatora, zawarty między płaszczyzną poziomą przechodzącą przez oko (zw. płaszczyzną horyzontu), a półprostą o początku w oku obserwatora i przechodzącą przez punkt znajdujący się pod tą płaszczyzną (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT DEPRESJI
kąt płaski o wierzchołku w punkcie odpowiadającym oku obserwatora, zawarty między płaszczyzną poziomą przechodzącą przez oko (zw. płaszczyzną horyzontu), a półprostą o początku w oku obserwatora i przechodzącą przez punkt znajdujący się pod tą płaszczyzną (na 11 lit.).

Oprócz KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KĄT PŁASKI O WIERZCHOŁKU W PUNKCIE ODPOWIADAJĄCYM OKU OBSERWATORA, ZAWARTY MIĘDZY PŁASZCZYZNĄ POZIOMĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OKO (ZW. PŁASZCZYZNĄ HORYZONTU), A PÓŁPROSTĄ O POCZĄTKU W OKU OBSERWATORA I PRZECHODZĄCĄ PRZEZ PUNKT ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TĄ PŁASZCZYZNĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x