CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA to:

chłodziarka, w której czynnik chłodzący najpierw jest pochłaniany przez absorber, potem wydziela się z roztworu (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.554

WSPOMNIENIE, ARAUKARIA WYNIOSŁA, EPIGENEZA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, OBRONA SYCYLIJSKA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, EURYTMIA, SZKARŁATNICA, LAKONIZM, GATUNEK SEMELPARYCZNY, KLAN, POLEMICZNOŚĆ, JON HYDROKSYLOWY, GĘŚL, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, DOROSŁOŚĆ, KASKADA TROFICZNA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DORTMUNDER, REAKCJA BEZWARUNKOWA, DEBILNOŚĆ, BIELIDY, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MORGANUKODONTY, MASZT ANTENOWY, GLOBULINA, MAMMOLOGIA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SETKA, WOODSTOCK, KOMPLEKS GLEBOWY, PROZIAK, TARANTELLA, MARZENIE SENNE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, RAY-BANY, WIKIPEDYSTKA, STOIK, ARACHOLOGIA, WEKSYLOLOGIA, KARLIK ŚREDNI, MOTYLOWCOWATE, KOŚĆ GUZICZNA, CIASNOŚĆ, NAWALANKA, SAMOLOT, ZLEPNOŚĆ, WZGLĄD, LÓD, KRAINA MITOLOGICZNA, CHAŁTURNICTWO, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, FASCIOLOPSIOZA, NIETAKTOWNOŚĆ, NUMULIT, TRÓJBÓJ, RĘKA BOSKA, KOMERAŻ, KLON, UROLOGIA, KIR, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, GASTRONOM, KOŃ POZNAŃSKI, ZANOKCICOWATE, SZKŁO AKRYLOWE, OWCZA WEŁNA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, KONCESJA, LIRYCZNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, POWÓD, SZENILA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, LICZBA POJEDYNCZA, ARC TG, BUCZYNA NIŻOWA, LAWENDA, PŁETWOJASZCZURY, POPLECZNICTWO, DERYWACJA FLEKSYJNA, KABANOS, PRZYGOTOWALNIA, PROGRAM, RELACJA PEŁNA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, BUDA, ALGEBRA UNIWERSALNA, ANGIELKI, PRZEBRZYDŁOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, PEDAŁÓWKA, PIEPRZ BIAŁY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, TELEFON ZAUFANIA, CIEMNOTA, CUMULUS, SPĘKANIE, STANDARD ETYCZNY, KWAS TŁUSZCZOWY, GOŁĘBIĄTKO, ERYTROCYT, WIBRATO, SFERA GWIAZD STAŁYCH, SZPARNICOWATE, POMUCHLA, BANIAK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, NASTĘP, GNOMOLOG, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, HULA, MARGINES, KLEJÓWKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, KOKILARZ, HYDROŻEL, DZIEWIARNIA, CHOROBA WERLHOFA, GZY, CYBERPUNK, DWUSTRONNOŚĆ, OSTRY STRZAŁ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, SZABELTAS, PIASEK ZWAŁOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ORTODONCJA, AMFIUMY, KAPISZONÓWKA, ATOMISTYKA, KLIPA, PIRACTWO, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, LEUMAFIT, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PILATES, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, STAN SUROWY, STOPOFUNT, JĘDZA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WIELOKROTNOŚĆ, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, OBIPIĘTA, WZORZEC RUCHOWY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KONFRONTACJA, PŁASZCZ WODNY, THRILLER, FOLGA, PODDIALEKT, PAPILOTKA, LICZEBNIK, ISKRA ELEKTRYCZNA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, ASYRYJSKI, GICZ, ENERGICZNOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ŻARŁACZ SZARY, KLATKOWIEC, ROBER, STYL FORMULARNY, BEZCELOWOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZYNI, PODMIOT DOMYŚLNY, DIALEKT, POSTNIK, KRATOWNICA, CZARA GŁOSOWA, PHISHER, NADAKTYWNOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, APATIA, KASTLER, BOGDANIEC, BRANIE ROZWODU, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, STECHIOMETRIA, POŚLEDNIOŚĆ, TACIERZYŃSKI, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, THINK TANK, IMPROMPTU, ROZPUSZCZALNIK, DŁUGOSZPON, NAROWISTOŚĆ, PELHAM, SKRZYNIA BIEGÓW, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, OSTATECZNOŚĆ, KAPŁAK, DYSCYPLINA PARTYJNA, WYBITNOŚĆ, DEBIUT ZAMKNIĘTY, ROZCHWIEJ, MOTYWIK, BUDDA, GEODYNAMIKA, WZROST GOSPODARCZY, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, ROMANS GOTYCKI, ENAMINA, NIEPRZYJACIEL, OKSYTAŃSKI, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, JĘZYK MANX, WĘGORZOKSZTAŁTNE, ISTOTA SZARA, MIKROSKOP OPTYCZNY, CZARKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, FLUAV, KLAWISZ FUNKCYJNY, WALCOWNIA GORĄCA, TWIERDZENIE, TERAPIA REINKARNACYJNA, HIPERPOWIERZCHNIA, WOLEC, GLINIASTOŚĆ, SZASZŁYKARNIA, PRANKO, PARCH, MŁODZIEŻÓWKA, DOSTĘP, SZTUCZNY CZŁONEK, INFLACJA PIENIĘŻNA, ARYTMOMETR, OPIEKUŃCZOŚĆ, TAŚMA MONATAŻOWA, BAGNET, ŻALE, PROTEGOWANY, WYWÓD, CHWALBA, NERWOWOŚĆ, MANDRYL, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, POWTARZALNOŚĆ, SUPERVISOR, AKLIMATYZACJA, NERKA WĘDRUJĄCA, ZAPOJA, KLARK, TERCJA OBRONNA, BAGNO, REALIZM, BÓL DUPY, JĘZYK MARTWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, REAKTOR, SAMOGŁOSKA NOSOWA, WRZASKLIWOŚĆ, ZADRAPNIĘCIE, TEMPERATURA UPAŁU, BIPOLARNOŚĆ, RODZINA NUKLEARNA, DRĄGOWINA, JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘZYK GYYZ, PINZGAUER, JĘZYKI DARDYJSKIE, KOPARKA ZBIERAKOWA, UMOWA O DZIEŁO, PRZEPUST, MINIPIŁKA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, KLAWISZ NUMERYCZNY, AKCENT OSTRY, GRZECH PIERWORODNY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BOCZNIAK, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PRZEKŁADNIA CIERNA, AMORY, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ORCZYCA, MISIAK, USYTUOWANIE, PĘTLA, EFEKT SNOBA, RADIOBIOLOG, RUCH, LIST ŻELAZNY, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, FARBOWANY LIS, EKSKREMENTY, EROZJA WĄWOZOWA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, SPIRALA ARCHIMEDESA, ?DIALOG KONKURENCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA chłodziarka, w której czynnik chłodzący najpierw jest pochłaniany przez absorber, potem wydziela się z roztworu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA
chłodziarka, w której czynnik chłodzący najpierw jest pochłaniany przez absorber, potem wydziela się z roztworu (na 22 lit.).

Oprócz CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CHŁODZIARKA, W KTÓREJ CZYNNIK CHŁODZĄCY NAJPIERW JEST POCHŁANIANY PRZEZ ABSORBER, POTEM WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x