ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADMIERNA SENNOŚĆ to:

zaburzenie snu, przejawiające się wzmożoną sennością i wydłużeniem dobowego czasu snu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.646

KOŃ TROJAŃSKI, MACZANKA, ROBUSTA, SZKLISTOŚĆ, KARNIAK, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, RIGAUDON, FILEMON SZARY, CIĄGNIK KOŁOWY, ROMANSOPISARZ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, WELUR, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ROŻEN, KOPALINA SKALNA, KOPARKA KROCZĄCA, NIDERLANDZKI, FREZARKA, BREZYLKA, OBIJACZ, WIELKI WYBUCH, KOMUNIA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, RÓWNIK TERMICZNY, STACJA, WAŻNIAK, FOREMKA, PERIODYK, DOBRO, KIERUNEK, REGRESJA LODOWCA, KASTA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KOMEDIANTKA, USKOK, MAŁY FIAT, AUTSAJDER, SKOCZKOWE, HRABIĄTKO, GLINA LODOWCOWA, ZWÓJ RDZENIOWY, GEOFIT RYZOMOWY, SORABISTYKA, NOCEK BECHSTEINA, GARDEROBIANA, STRUMIEŃ, ANARCHIZM, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, MAKI, PLAMA, CYTRYNADA, DYSK KOMPAKTOWY, GAWIALOWATE, WIECZÓR, MAMMOLOGIA, PROTROMBINA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, DOWÓD APAGOGICZNY, OPAD, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, TIOMERSAL, SZCZEGÓLNOŚĆ, DACH MANSARDOWY, RZECZ WNIESIONA, SUPERNOWE, GROMADA, ZAJĄKNIĘCIE, DOGADZANIE SOBIE, BLOK, TEATR EPICKI, PŁETWA, OPTYKA KWANTOWA, MOHRG, NOC, IMIĘ, ZDZIADZIENIE, NIECHCIUCH, ROZPRAWA HABILITACYJNA, ZBÓJNICKI, GNICIE, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SŁUCH ABSOLUTNY, SZCZOTECZKA, TRAF, FRYZ ARKADOWY, GROTESKA, CHOROBA ROŚLINNA, PUCH, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, AUTOMAT KOMÓRKOWY, STULECIE, LITEWSZCZYZNA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, DOKUMENTACJA BUDOWY, ZRAZÓWKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, RADIOLOGIA, BIAŁY TRĄD, ANATOMIA PATOLOGICZNA, KICHLARZ, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, SAMOISTNOŚĆ, KOMORA NABOJOWA, STÓŁ, UŁAMEK PIĘTROWY, LATAJĄCY DYWAN, CHOROBA HALLOPEAU, SPRINTER, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ZARZUTKA, KOŃ BUDIONNOWSKI, PŁOMYK, WAGA RZYMSKA, DZWONY RUROWE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, JUTLAND, POLIP, DARŃ, KONTRAKT TERMINOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, METAL CIĘŻKI, BUT, METAMORFIZM WSTECZNY, LANSJER, TURECKI, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, FOCH, PLEŚŃ, WIECHA, ANTOWIE, BUTELKA ZAPALAJĄCA, CNOTA, ZATYKANIE USZU, CZYNNIK ONKOGENNY, DZBANIEC, ODBIJANIE SIĘ, DEFERENT, SKLEJACZ, FIZA, MANELE, BETONKA, GLIZA, WARTKOŚĆ, GNIAZDO PROCESOROWE, KOSZYKÓWKA, CIENNIK, KRÓL, PRZEKUPIEŃ, SKRZYWDZONY, USTAWKA, ZACHOWANIE, WÓDKA, KROSNY, RÓJ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KŁUSAK ROSYJSKI, RUCHOMY PIASEK, SZLAK ŻEGLUGOWY, GRAFOLOGIA, SZCZERBAKI, GARBNIK, ZALEWA, TEORIA DESKRYPCJI, PRZYLEPNOŚĆ, NASYCALNIA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, JĘZOR, HEKSAMETR, WIKIPEDYSTKA, CZAS GEOLOGICZNY, PRAWA RĘKA, PIEZOELEKTRYK, BLEŻNIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, MIESIĘCZNICA, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, HALABARDA, KAZAMATA, UPAŁ, ASTROLOG, DELAWIRDYNA, PASAŻ, GNIOTOWE, ZWÓJKI, KROWA, GAWĘDA, BURSZTYNIARZ, OCZYSZCZALNIK, INKOHERENCJA, GEOGRAFIA ROŚLIN, KALEKA UMYSŁOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KLATKOWIEC, HELIOFIT, OBSZAR CELNY, SZYBKA RANDKA, LINORYT, OBRONA PIRCA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ADRES FIZYCZNY, JASNOWIDZENIE, SUBSYSTENCJA, BIOSFERA, HIPISKA, BEJT, KAFLARZ, NOOB, WIDŁY, PERSONA, BREAKDANCE, MODEL, ODCZUCIE, POŚREDNIK, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, DYPTYK, PRZYTULIA, KSIĘGOWA, MISKA, OLEJ ARACHIDOWY, GRASICA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ZNACZNIK, DYSKRECJA, ROZWÓJ, GEODEZJA GÓRNICZA, KONTRGAMBIT WINAWERA, SŁUP, WYLĘG, MAFIA, DZIELNICOWY, UWAGA, KANAPA, HARDOŚĆ, ERA KENOZOICZNA, GROOMING, WATA CUKROWA, KINOMANIAK, ZESZYT W KRATKĘ, JEŻYNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ODWROTNY AGONISTA, WALKA ODWROTOWA, LUTNIA, KOMBINACJA ALPEJSKA, LITERATURA PIĘKNA, KORSYKAŃSKI, MARSZ ŚMIERCI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, AUTOHEMOTERAPIA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, WYSPA KUCHENNA, NADOPIEKUŃCZOŚĆ, CHOROBA OLLIERA, PRYMATOLOGIA, FAGOT, LEGAR, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, OTORYNOLARYNGOLOGIA, HUŚTAWKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, KARTAGIŃSKI, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, PĘTAK, MUNGO, ZĘBOWCE, PĄK, PASO DOBLE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KRYPTODEPRESJA, OKUREK, AKTUALIZOWANIE SIĘ, WYROBNIK, PUNKT KATECHETYCZNY, METEOR, TRĄBKA POCZTOWA, KUC CONNEMARA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PERIODONTOLOGIA, STW, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, KUCHTA, TACHION, CZYSZCZALNIA, AWANPORT, ZARZUCAJKA, WARSTWA KOLCZYSTA, POSMAK, OSTROGA PIĘTOWA, KODYFIKATOR, TRANSPOZON, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, TERROR, SNUTKA GOLIŃSKA, ?JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADMIERNA SENNOŚĆ zaburzenie snu, przejawiające się wzmożoną sennością i wydłużeniem dobowego czasu snu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADMIERNA SENNOŚĆ
zaburzenie snu, przejawiające się wzmożoną sennością i wydłużeniem dobowego czasu snu (na 16 lit.).

Oprócz ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZABURZENIE SNU, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ WZMOŻONĄ SENNOŚCIĄ I WYDŁUŻENIEM DOBOWEGO CZASU SNU. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x