ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACENA NOWOZELANDZKA to:

roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei oraz W Australii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.790

INTERESOWNOŚĆ, POZYCJONER, INŻYNIERIA TKANKOWA, AGAWOWATE, BIEGŁOŚĆ, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, WCINKA, PODKOWIEC DUŻY, MODRASZEK ORION, ZABORCA, GRZEBIĄCE, BANTUSTAN, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, MODRASZEK BAGNICZEK, MADZIARSKI, GODZINA POLICYJNA, BURZYK SZAROGRZBIETY, LIRA, PLISZKA SIWA, TOJEŚĆ, ESPARTO, WZW A, DNI STUDENTA, KAOLIAN, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, USTROJOWOŚĆ, WIGILIA, UTWÓR WKŁADOWY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SALUMAE, CHAŁTUROWIEC, SIEĆ POKARMOWA, PYTON ROMBOWY, GĄSIEŃ, KONCHYLIOLOGIA, GNATOZAUR, TYGRZYK, AKUMULATORY, MATERIAŁ SIEWNY, ŚNIEŻNIK, ARENGA PIERZASTA, SEWELE, GATUNEK LITERACKI, LICZBA NIEWYMIERNA, PETREL KRÓTKODZIOBY, ŁONO ABRAHAMA, KRZYŻAK MOSTOWY, LIWERUNEK, KALORMEN, KOT, POIDŁO, SZYPUŁKA, LEPNICA, KWOTA BAZOWA, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, SĘPICE, PIESTRUSZKA, POINTER, LAMPA KSENONOWA, AMBA, TORPEDÓWKA MAGELLAŃSKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PUNKT, SIARKA RODZIMA, BEŁT, DZIKIE WINO, JEDLICA DOUGLASA, KUJON, SZCZUR, PĘDZLICZEK SZEROKOLISTNY, ISTIODAKTYL, OSTNICA SZOWITSA, KOD BINARNY, RYNEK KONTESTOWALNY, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, FOTOGRAFISTA, GAUCZO, MALINA, WIELKI STEP, METEOROLOGIA ROLNICZA, SUNDAJCZYK, ROKOKO, BARCZATKA, FRIK, ARBORETUM, BIAŁE SZALEŃSTWO, KORSYKAŃSKI, TRZPIENNIK OLBRZYM, POKARM, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, RETINOPATIA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, KLEŚNICA, KWIZ, LIRYKA POŚREDNIA, IGŁAWOWATE, LAICKOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DRABIK, EFEKT RYGLA, ODKŁAD, TORPEDA, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, FARBIARSTWO, PŁYWACZEK, LEGWAN LAMPARCI, SORABISTYKA, ZALEWA, CZABAN, RUMIAN POLNY, SLADEK, HAŁAŚNIK MASKOWY, TASZCZYN, JĘZYK CZESKI, LUNETA, KALANDRA, KORKOWIEC AMURSKI, ŚWITEZIANKA, TOSKAŃSKI, HUBA, MIEDZIOWNIK, SOWA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, DESKA KLOZETOWA, TRAGICZNOŚĆ, SZYB WINDOWY, RZEPAK, POROŚLE, USZKO, PUNKT WYPADOWY, DREWNO, LITEWSZCZYZNA, SZENG, BAWÓŁ LEŚNY, SOLNIK, POŁUDNIK STRUVEGO, KARTA WIZYTOWA, GAZ GENERATOROWY, MANTA, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, PANNICA, INTRADA, ŚWIADEK KORONNY, KOSZATNICA, KOLCZATKA, KOCIE OKO, HIGIENA WETERYNARYJNA, ZDERZENIE CZOŁOWE, KORALCZYK NIEBIESKAWY, SWOBODA, TEATR EPICKI, STAW BIODROWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, POWIEŚCIOPISARZ, WOLARKA, PADEMELON RUDONOGI, DODATEK MIESZKANIOWY, CAŁY TON, ASTRONOMIA POZYCYJNA, PŁYNNOŚĆ, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, TOMI, ALGOLOGIA, ANGELOLOGIA, HOJA, JAŚMINOWIEC LEMOINE'A, AMPER, SKAUT, BŁONICA SAŁATOWA, NIBYROKIET SKALNY, DELFINEK MALAWI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, APOSTAZJA, PARSEK, PERŁOWIEC, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, OSTROBOKI, CYPRYS ARIZOŃSKI, FILOGENEZA, PREORIENTACJA, SKÓRA WŁAŚCIWA, BALON RADIOSONDA, MONITORING PRZYRODNICZY, CZOSNEK WYSOKI, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, STANIĘCIE, MLEKOWIEC, KONKURS, ŻYCICA SZYDLASTA, ANGLOSAS, ZWÓJEK, BAR MICWA, RAGI, KRWAWNIK WROTYCZOLISTNY, MOTYLEK, WSTĘŻYK, TANATOPSYCHOLOGIA, ANARCH, WYJEC CZERWONY, KOŃ TROJAŃSKI, KACAPSKI, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, DWUSTUMETROWIEC, ROZDANIE, SALAMANDRA PLAMISTA, OTOLOGIA, LABORANT, HYGROPSAMMON, SOKOLE OKO, PRANK, LŚNIAK POSPOLITY, WÓŁ VU QUANG, IRYZACJA, HALA MASZYN, NIEDYSKRECJA, WIDEOMAN, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, SZAŁWIA, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, JESIOTR, OWSIANKA, POJAZD KOŁOWY, CIEPŁE KRAJE, TUJOWIEC, KHAAN, NOWIK, ZĘBY NOWORODKOWE, BIURO PERSONALNE, CYTADELA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, KASZUBSKOŚĆ, OPINIA, PRZECIWSTAWIENIE, BOCJA WSPANIAŁA, BAZYLEK, CYPR, UKŁAD NIEINERCJALNY, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, AGORA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, WUBIN, POLETKO DOŚWIADCZALNE, WAMPIR, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, LICZBA KWANTOWA, ZGŁĘBIEC, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, FIKNIĘCIE KOZŁA, ROZROST, SMOCZEK, SAMOAKTUALIZACJA, SZCZAWIK ŻÓŁTY, TRANSCENDENCJA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, PISEMKO, SIMETIKON, POMYŁKA FREUDOWSKA, DYPTYK, STROIK, ZRYWKA, POZIOMKA POSPOLITA, SAROS, IDIOMAT, KANAŁ PRZERZUTOWY, MECHANIKA TEORETYCZNA, KRZYŻAK ZIELONY, WATA, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, METAFIZYKA KLASYCZNA, STARA DUPA, KAPODZIÓB, PONIKŁO SUTKOWATE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SZAKAL, GRYKA, BIDET, PAROBEK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, OSOWSKI, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, APPEL, ŻÓŁW LEŚNY, SENES, MARCÓWKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, LINIA ŚRUBOWA, DYSKRECJA, MADŻONG, ADMIRER, FASOLA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, RIGAUDON, BŁAGALNIK, ?JAŁOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ACENA NOWOZELANDZKA roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei oraz W Australii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACENA NOWOZELANDZKA
roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei oraz W Australii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 18 lit.).

Oprócz ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE NA NOWEJ ZELANDII, NOWEJ GWINEI ORAZ W AUSTRALII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x