SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA SEDYMENTACYJNA to:

skała osadowa - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.845

PEBA, MIARKOWNIK SPALANIA, SIWAK, JARZYNIAK, KATEGORYCZNOŚĆ, NAPÓJ WINOPODOBNY, RYBOJASZCZURY, PŁYN, CZERNICZKA, BEZSTRONNOŚĆ, WIATR, JĘZYK MANSYJSKI, WALKA Z WIATRAKAMI, WĄŻ, GAJNIK LŚNIĄCY, TOPR, CHOROBA GRZYBOWA, SKORPION CESARSKI, ONKOLOGIA, OWCA GRUBOROGA, CIOSNA, PODMIOT DOMYŚLNY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, POLIMODALNOŚĆ, ELASTOR, BAŚNIOWOŚĆ, NOWOGWINEJKA, PILATES, CHUSTA, PĘTLA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MONOCHROMATYZM, ŚWIECZKA, KOMIN WULKANICZNY, RULETKA, ALBA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, HEIMAT, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, AUTOPORTRET, BETONOWE BUTY, NENCKI, PĘCHERZYK, EWOLUCJA, STYL KOLONIALNY, UHLA, PIES GOŃCZY, TEKST REZULTATYWNY, LORA, GLINA MORENOWA, POJEMNIK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, CEP, RAK PRĘGOWANY, KEDYW, RÓŻNICA, MASELNICZKA, ZESPOLENIE, KOPUŁEK PROMIENISTY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KOALESCENCJA, HALLOTRON, ZGORZELINA, CZASZA LODOWA, MAZOWIECKI, BASZTA, SAMOWYLECZENIE, AGAMIA, JOAN, OBRUS, HALBA, ŚRÓDPOŚCIE, BURRITO, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, OKO OPATRZNOŚCI, CAR, KLOSZ, STUPOR, ZNAK, PIERWSZY PLAN, KWADRYPTYK, RÓD, TRIUMWIRAT, TARŁO, KONGLOMERACJA, OBRAZ, RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, NAGRODA, FOTEL ROZKŁADANY, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, HALABARDA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, METODA AGLOMERACYJNA, OWADOŻERNE, PALMA KRÓLEWSKA, PAPILOTKA, ARYTMOMETR, ALT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WIERSZ LEONIŃSKI, NIEDŹWIEDNIK, ŁUK DŁONIOWY, CZUJKA, STARA DUPA, WOREK SPOJÓWKOWY, SENTYMENT, REFLEKS, ZAMIENIALNOŚĆ, DYSTRYBUTOR, UDŹWIG, OPTYKA ELEKTRONOWA, APSYDA, KOLEBKA, IMMUNOGLOBINA E, CHORWACKI, ANTYŚWIADECTWO, ELEKTORAT, TWIERDZENIE ZERMELO, E-LIQUID, KUC ZANISKARI, GHISCARSKI, SAŁATA, WIEŚ PLACOWA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ZACHŁYST, PRZYBŁĘDA, STOPA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CZEK IMIENNY, GRZYBEK HERBACIANY, BRUSTASZA, GRZYB SIARKOWY, LORA, PIK, PARAGRAF, WZÓR JAWNY, DOLOT, PIĘTA ACHILLESOWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PAS POOPERACYJNY, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, BELWEDER, WYŻERACZ, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, SPŁYW, ŻABA, PRACA WYJŚCIA, LICZBA MNOGA, KINKAN, INKUBATOR, ALARM POŻAROWY, DWUMECZ, OREGANO, KIKUTNICE, WSPÓŁKRÓL, EMANUEL, TELEFONIA KOMÓRKOWA, WILCZY BILET, CHOROLOG, OPASKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, CHŁOPIEC, ODPŁATA, EMISJA PIENIĄDZA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, WINDA, PSYCHOBIOGRAFIA, OKREŚLENIE, BECZKARNIA, DREWNO KĘDZIERZAWE, HUMANISTYKA, WÓDKA, FILARIOZA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, KOŃ TRAKEŃSKI, ZŁOTY STRZAŁ, ASCETA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, NOOSFERA, FILOLOGIA ORIENTALNA, WĘZEŁ CIEPLNY, PRZEJEŻDŻAJĄCY, POROŚLE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ZAUSZNIK, FIBRYL, PRZEBIERANIEC, PONCHO, OBRAZEK, AGENDA, CUKIER, KRATA, AKSJOMAT PASCHA, DRAWIDYJSKI, MAGENTA, BORA, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, WŁÓCZYKIJ, UDRĘCZENIE, ZEBROID, KONDYCJA FINANSOWA, PIEPRZ CZERWONY, PODRZUT, ŁUK BRWIOWY, PROTETYKA, WYTWÓRCZOŚĆ, ZŁĄCZE, DWUCYFRÓWKA, MIERZWA, GAŁGAN, TROCKI, PRZYCISK DZWONKA, BÓJ SPOTKANIOWY, TELEKOMUTACJA, INFLACJA KOSZTOWA, SEJSMIKA, POKREWIEŃSTWO, ŚWINIA CELEBESKA, WILKI WORKOWATE, DENATURACJA BIAŁKA, ROK KOŚCIELNY, BIELIŹNIARSTWO, WARZONKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, WAGINOSCEPTYK, LINDROS, PIERDOLENIE O SZOPENIE, NUGAT, BAZA PŁYWAJĄCA, PROTOROZAUR, ZASIŁEK CHOROBOWY, SZCZUR PACYFICZNY, ARYBALLOS, METEORYT MARSJAŃSKI, NEKROMANTA, GMINNOŚĆ, ZADZIERZGNIĘCIE, INTERPOZYCJA, OBUWIE, AKTORKA, GHI, GALISYJKA, FANFARZYSTA, ZAPRUCIE SIĘ, NIENASYCENIEC, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, WAN, WF, GPC, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, INWIGILACJA, KRYPTOREKLAMA, KARAKUŁ, MORENA POWIERZCHNIOWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SIERMIĘGA, SKATING, FILM KATASTROFICZNY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, UNIWERSYTUTKA, OSIOŁ DOMOWY, WYŁOŻENIE, CZYSTE RĘCE, KURAWONGA ZMIENNA, AHISTORYCYZM, NIHILIZM, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, POBORCA, CYNOŁÓW, CHODZĄCA POWAGA, KAPITAN, LANGUR KSIĄŻĘCY, KOZIOŁ, JUDASZOWE SREBRNIKI, FLANSZA, OPERA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, GOSPODARKA RABUNKOWA, MENISK, UCHWYT, ŁUK, ARAGOŃSKI, BOMSTENGA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, ŁAWRA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, STOŻEK ŚCIĘTY, SARDELOWATE, SOLENIK, KONODONT, OŚLICA BALAAMA, PŁUCA, POLEWA, ?STORCZYKARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA SEDYMENTACYJNA skała osadowa - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA SEDYMENTACYJNA
skała osadowa - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr) na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego (na 19 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SKAŁA OSADOWA - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ; SKAŁA OSADOWA POWSTAJE PRZEZ NAGROMADZENIE SIĘ MATERIAŁU PRZYNOSZONEGO PRZEZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (NP. WODĘ, LODOWIEC, WIATR) NA SKUTEK JEGO OSADZANIA SIĘ LUB WYTRĄCANIA Z ROZTWORU WODNEGO. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast