KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZ to:

kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZ

KOŁNIERZ to:

element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

orteza służąca do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.757

PIRAMIDKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ACETYLENEK SREBRA, SZAŁAŚNICTWO, KORBA, POLAK, GNOJÓWKA, KOŁEK, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, AKOLITA, LEJBIK, OŚCIEŻE, DZIEWIĄTKA, KOPCIUCH, JEZIORO SUBGLACJALNE, NASTURCJA, METAMORFIZM, KORZYSTNOŚĆ, GERONTOLOGIA, KIEŁ, EV, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, CZTEROKROTNOŚĆ, MORGAN, DAWCZYNI, ETYKIETA, GALISYJSKI, NAROST, ALMARIA, TRAMWAJ, ANDROID, KOREKTOR, CHŁODNIK, KOCIE OKO, NOWALIA, SAMORODNOŚĆ, KLEJÓWKA, ZALEWKA, ONE-LINER, OKRUSZYNKA, SĄCZEK, WINKULACJA, IDAHO, CHODZĄCA DOBROĆ, ZAŚWIADCZENIE, ODTWÓRCA, ŻŁÓB, LAMPKA, EKSTRUZJA, CANZONA, PORT, WRAK, EKSPEKTORACJA, KABLOBETON, KOLONADA, DZIEWKA, KONKURS, KRYZYS OTOLITOWY, POŻEGNANIE, INTROIT, POLIFAG, ELASTOMERY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ZĘBY NOWORODKOWE, SAMOISTNOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, MIĘKKIE SERCE, RZEKA AUTOCHTONICZNA, MŁOTEK, PRZEŻUWACZE, BAR SAŁATKOWY, CHLOROKOKOWIEC, OFIERSKI, SCHADOW, RICOTTA, AKACJA, ZAPRAWA, STUDENT, CZECZOTKA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, WŁOSY TETYDY, MINUSIŃSK, HELIOFIZYKA, INDAPAMID, TEKODONTY, HEGEMONICZNOŚĆ, LIPA, MIKONAZOL, DROGI, PŁOTEK, GIRLANDA, METAL, ESKIMOSKA, SCENICZNOŚĆ, HELMIOTOLOGIA, PASEK, GRABARZ, KAPISTA, JĘZYK DAHALIK, SERECZNIK, ZNAK PISARSKI, FIGA, FISZBINOWIEC, STRZAŁKA, AMFIBIA, BUŁAT, PŁETWA, DESKA KLOZETOWA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, DUCHOWY OJCIEC, ŁAPA, OBWIĄZKA, WYGADANIE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WOLANT, OLIWKOWATE, OKRASA, REKREACJA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, WICIOKRZEW, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, CYGANKA, TEORIA MODELI, KOMBINACJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, OWOC RZEKOMY, INSTYTUCJA PROCESOWA, WADLIWOŚĆ, HETEROSFERA, MIECH, ODMIANA UPRAWNA, RZEŚKOŚĆ, ZIARNOJAD, KAPSLA, LIZOFORM, DRZEWO, ŁEBEK, WIĘŹBA DACHOWA, INFLACJA, ELEKTRODA KALOMELOWA, KANCIASTOŚĆ, ORLICZKOWATE, KANTATA, RUMPEL, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, ANON, PRZYCHÓWEK, TABLICA, USZKO, STĘP, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, MAŁPA, ZĘBATKA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KOLEJKA METRA, TRANSPORTÓWKA, TAPIR ZE WZGÓRZ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, UMOWA WIĄZANA, POMALOWANE, PANTOGRAF, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, OŚRODEK, PODZIAŁ HARMONICZNY, KAMIEŃ PROBIERCZY, WYRAZ SAMODZIELNY, BALAST, BOA KRÓTKOOGONOWY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, NOWOWIERCA, STOLIK, RAKIETKA, UNITARIANIN, LENA, FILTR RODZINNY, KABINA RADIOWA, MECENASKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, GWIAZDA, EWANGELIA, NAUKI KOGNITYWNE, KLECZEW, LIDER, REZONANS, SILOS, SATELITA, RAD, OBRÓT PIERWOTNY, DIASTOLE, ANTHEM TRANCE, GRECKOŚĆ, BURRITO, NEGATYWIZM, SER, WPIERDOL, WKLĘSEK, ATRYBUCJA, LAMINAT, LEBERWURSZT, CZEK IMIENNY, PACHOŁ, WOŁŻSKI, BIAŁA DAMA, ZNACZEK, OUTSIDER, SUBSTANCJA OBCA, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, TYFUS PLAMISTY, PIERWSZA DAMA, WYRAŻENIE, WINKRYSTYNA, MIODOJAD, OBLACJONARIUSZ, NAŁOGOWOŚĆ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DROBINA, CHRUPKOŚĆ, POZYCJA RYGLOWA, CEDET, TYSIĘCZNIK, KONSTANTAN, CHOROBA SEITELBERGERA, KLEPKA, TYGIELEK, ROMANISTA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, PALEOPATOLOGIA, SPORT MOTOROWY, PORĘBA, UCZELNIA AKADEMICKA, RUSYCYSTYKA, DROMOS, OKTAW, ZAKUP, PETRYFIKACJA, FERMENTOR, OZDOBNICA WIĘKSZA, SPRZEDAŻ, MIĄŻSZ, BIOGEN, FULMAR ZWYCZAJNY, ODPŁATA, ROZKŁAD, WANGA BŁĘKITNA, TRASZKA OGNISTA, GARNUSZECZEK, STRĘCZYCIEL, PREPARAT, WYBLINKA, SATI, NORMA REAKCJI, PAŁASZ, MUFA, SASZETKA, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, DEWALUACJA, KUSAK, ZUPA, SKANDYNAWISTA, TIOL, WAPNIAK, AKINEZJA, MIŚ, KARTA RABATOWA, PRZETACZANIE KRWI, BEKASIK, MISIAK, DWUFAZOWOŚĆ, MIKROKULTURA, ALE, GARKOTŁUK, OBIEKTYWIZM, BULDOG, RYMARSTWO, FACYLITATOR, WRZÓD TRAWIENNY, BIFURKACJA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, SŁUŻEBNIK, ODCHYŁ, RESKRYPT, PREPER, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, KAJZER, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KOSZYK, PALEOKLIMATOLOG, INFOBOX, URYNA, KOCZKODAN, TOOLBAR, MIGOTANIE GWIAZD, CZOŁÓWKA, MIŚ, FILAMENT, PANEL ADMINISTRACYJNY, CESJA NALEŻNOŚCI, ?NEBULIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZ kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZ
kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.).

Oprócz KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KRYZA, WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x