Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA, KTÓRA PODEJMUJE SIĘ REFORMOWANIA CZEGOŚ, PRZEPROWADZA REFORMĘ, REFORMY LUB SPRZYJA REFORMOM, JEST ICH ZWOLENNIKIEM, POPIERA JE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REFORMATOR to:

osoba, która podejmuje się reformowania czegoś, przeprowadza reformę, reformy lub sprzyja reformom, jest ich zwolennikiem, popiera je (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PODEJMUJE SIĘ REFORMOWANIA CZEGOŚ, PRZEPROWADZA REFORMĘ, REFORMY LUB SPRZYJA REFORMOM, JEST ICH ZWOLENNIKIEM, POPIERA JE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.096

NOWORUSKI, NAPPA, ŚCIĘCIE, DŻIG, MARGINESOWOŚĆ, EKLIPTYKA, MASŁO, DOSTAWCA, CELOWOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ZEZWŁOK, KOPIARKA, WYRÓB TYTONIOWY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ZGRUPOWANIE, KONWENANSE, LAJKONIK, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PIESZEK, WIDLISZEK, ŚWIETLISTOŚĆ, BLOKHAUZ, BIEGUN MAGNETYCZNY, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, SIATKA POJĘCIOWA, REFLEKTOR, TREND ROZWOJOWY, ARONIÓWKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KULTURA STARTEROWA, PRZEKŁADNIA PASOWA, OLEJ LNIANY, ZAKON CZYNNY, SZCZELINA SKRZELOWA, OTOLOGIA, ŻYWOTOPIS, CYBORIUM, DOROŻKARSTWO, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SĄD I INSTANCJI, JADZICA, FENEK, BOCIAN, DRUGA POŁOWA, ROZPRAWKA, PAŹDZIERZ, DRUK ROZSTRZELONY, KANAŁ JONOWY, INTERNAT, PRZEPLOTNIA, INDEKS RZECZOWY, HARTOWNOŚĆ, SKALNICZEK SIWY, GETRY, NIETOLERANCJA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ROZCHODNIACZEK, DZIOBÓWKA, RYBA UKWIAŁOWA, TWÓR, CZŁON OKREŚLANY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SPRAWNOŚĆ, KING, MORDOKLEJKA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, SĄD POLOWY, ALFA-BLOKER, AWIACJA, ŻAKARD, ŁAPACZKA RUMOWISKA, HAMULEC TAŚMOWY, CHRYJA, NOŚNIK DANYCH, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, LEGITYMACJA PROCESOWA, KONSOLA, TUBOWY, JĘZYK INDIAŃSKI, BIAŁA DAMA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, EWANIELIA, PIONEER, ALBUM, CZUB, SZPARNICOWATE, SUBEMITENT, RULIK, KLAUZULA UMOWNA, PINGWINARIUM, PĘD, TOR, BIURO SPISOWE, WIDMO OPTYCZNE, OKAZAŁOŚĆ, ZWIERZĘTA, MIŁOŚĆ, DIETA CUD, PRÓBA GENERALNA, FARMERYZACJA, KRONIKARKA, KASKADER, PÓŁMISEK, PŁAZAKOWATE, CEREMONIA, KOLEJKA GONDOLOWA, PATYK, TELEWANGELIZM, REKOGNICJA, DOJŚCIE, MOTYLEK, COKÓŁ, KASTRAT, POROZUMIENIE PŁACOWE, DYCHA, CYKL POETYCKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, TRANSFERAZA, PRZYTOMNOŚĆ, ZIEMIA, OPUKIWANIE, GŁOWNIA PYLĄCA, PROCENT SKŁADANY, RODELA, ŁUSKA, OSTATNI, KOMÓRCZAK, ODDANIE, NALEPA, ŚLIZG, ODSTĘPSTWO, MUZA, TURBINA AKCYJNA, SPIKER, DOWÓD APAGOGICZNY, ZARYS, OZONEK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, RAK PRĘGOWATY, LISIURKA, WRZÓD HUNTERA, PODPORA, JĘZYK ARGOBBA, LOTNISKO, TYTANIAN, TERYTORIUM MANDATOWE, SOLARIUM, SCHADOW, ZGNIŁEK, KONFIGURACJA, RUCH PROSTOLINIOWY, GEOELEKTRYKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, AWATARA, ANTROPOCENTRYZM, EKSPERT, KWAS TŁUSZCZOWY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, RYBA ŁAWICOWA, TERCET, PRZECIWNOŚĆ, GRAF SPÓJNY, MATURZYSTA, STAN WOLNY, GARŚĆ, TELLUREK, WIELOFAZOWOŚĆ, BIZNES, PRZYRODNIK, PODRODZAJ, OŚNIK, ZAWARTOŚĆ, MANIA PRZEŚLADOWCZA, HERBATA CZARNA, PRZEROST, KAMERTON, NOWICJUSZKA, NIEZDARA, LOS, WYRAŹNOŚĆ, LUSTRO, TRZON, PROFESOR, IMMUNOFARMAKOLOGIA, PRZEBITKA, SZRAF, OBLEŚNOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, ZNAK PISARSKI, PUSTY DŹWIĘK, METACENTRUM, MANDAT WOLNY, KAMBUZ, WIZYTÓWKA, KIŚCIEŃ, ISKRA, MANKIETY, NIEWYRAŹNOŚĆ, SZABAŚNIK, JĘZYK PASZTO, AURA, SERIALIZM, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WINIETA, WIGILIA, ZNACZNIK, TURBINA SPALINOWA, RELIKWIA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, MACZUGA, PIKIETA, BETON JAMISTY, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ODŁAM, ULEGŁOŚĆ, TABLETKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, KAUCZUKOWIEC, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ZWARCIE, MINA, DOBRO POZYCJONALNE, KOMORA CIŚNIENIOWA, KONIUNKCJA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, JAPOŃSKOŚĆ, FETA, FANATYK, AKSAMIT, DEZINTEGRACJA SKAŁ, MANEWROWY, GORETEKS, INTENCJONALIZM, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, MONILOFITY, TOPIELISKO, WOTUM ZAUFANIA, POGOTOWIE TECHNICZNE, WYPITEK, LITOSFERA OCEANICZNA, PISEMNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, CHEMIA, CZASOWNIK, POKRZEPICIEL, KATAPULTA, PIERDU PIERDU, SYNKOPA, OPŁATEK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SZCZELNOŚĆ, WIDNOŚĆ, TUBA, ORGANOLOGIA, TAPIRY, START, REKALKULACJA, MAJOWY KIEROWCA, ZNAK ZAPYTANIA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, SROGOŚĆ, ŚWIATŁO CZERWONE, ALIDADA, ODSUWACZ, KOSMYK, SZAFARZ, BARWA OCHRONNA, KOŃ BERBERYJSKI, MASOŃSKOŚĆ, FACYLITATOR, NEKROMANCJA, NAGIEL, ROBUSTA, KOMOSA, SKITOURING, MIODNOŚĆ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZAKUP, BYDLĘ, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, POLEGŁA, ANGIOLOGIA, ALEGORYZM, SHOUNENAI, BEZA, PRZEPOCZWARZENIE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, JELEŃ MILU, ENIGMATYCZNOŚĆ, WYRAZ POCHODNY, KREMÓWKA, EFEKT BOGACTWA, RUCHY ROBACZKOWE, UDAR, KONCERNIAK, PODEJRZLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osoba, która podejmuje się reformowania czegoś, przeprowadza reformę, reformy lub sprzyja reformom, jest ich zwolennikiem, popiera je, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PODEJMUJE SIĘ REFORMOWANIA CZEGOŚ, PRZEPROWADZA REFORMĘ, REFORMY LUB SPRZYJA REFORMOM, JEST ICH ZWOLENNIKIEM, POPIERA JE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
reformator, osoba, która podejmuje się reformowania czegoś, przeprowadza reformę, reformy lub sprzyja reformom, jest ich zwolennikiem, popiera je (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REFORMATOR
osoba, która podejmuje się reformowania czegoś, przeprowadza reformę, reformy lub sprzyja reformom, jest ich zwolennikiem, popiera je (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x