O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAFIA to:

o grupie ludzi połączonych niejasnymi, egoistycznymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAFIA

MAFIA to:

z ojcem chrzestnym na Sycylii (na 5 lit.)MAFIA to:

sycylijska 'ośmiornica' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.259

MIKROSKOP SKANINGOWY, SZAROTA NORWESKA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ANALIZA PORTFELOWA, AGRAFA, CHRONICZNOŚĆ, NACIĄG, MYJNIA SAMOCHODOWA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, RAK STAWOWY, PARALAKSA, REWOLUCJA, ANIMATOR, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, KARBOKSYL, MIĘSOŻERNOŚĆ, RDZEŃ, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, FLESZ, TV, WIZUALNOŚĆ, SZTUKA KONCEPTUALNA, ZMYŚLNOŚĆ, KODEKS, OFENSYWA, KINETYKA CIECZY, ROKIETOWATE, KWARTALNIK, DWORSKOŚĆ, MAKROWIRUS, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, NOCEK ORZĘSIONY, KOŃ ARDEŃSKI, FOTOWOLTAIKA, ŁADOWACZ, PRZEWOŹNIK, KSIĘGOWA, NAWÓZ SZTUCZNY, KURZ, SKRUPULAT, KATANA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, SEKWENCJA KODUJĄCA, FILM MUZYCZNY, PIKOMETR, UŁAMEK WŁAŚCIWY, ALFABET GRECKI, KOMPAKTOWOŚĆ, CHWILÓWKA, BĄCZEK, TEOLOGIA NATURALNA, GARJAINIA, SZRAPNEL, SWAWOLA, CZUMAK, ODWROTNY AGONISTA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ANTENA TUBOWA, GRAFFITI, ZERO ABSOLUTNE, ABSOLUTORIUM, ANTOCYJANIDYN, CIĄŻA, DETALISTA, TANDEM, KILOFEK, PRYZMAT PENTAGONALNY, STOLICA, MINIA, MALAKOLOGIA, SUBSKRYBENT, SOCJOPOLITYKA, MDK, PALEC BOŻY, OTOLOGIA, NAJEM OKAZJONALNY, MINA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, LOGIKA MATEMATYCZNA, ANALITYKA MEDYCZNA, CIĄGNIK KOŁOWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, GRAMATYK, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, KOZIOROŻEC, POPŁUCZYNA, ZAGRANICZNOŚĆ, PERKOZEK, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, RODZINA NUKLEARNA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, OWADOŻERNOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, FENICKI, KONWOJER, ROMBOEDR, OKOŃ, RUGBY, SPĘKANIE, WELUR, GALAKTOLIPID, POGROBOWIEC, RESORTACJA GENOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, STROFA ALCEJSKA, MARCÓWKA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, BIAŁE WINO, ZNAK, DIOGENIT, OSTRA REAKCJA NA STRES, OPOŁEK, GÓRA MIĘCHA, ANGIELKI, DURNOWATOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, POCIĄGŁOŚĆ, OLLA PODRIDA, PLEJADY, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, UROZMAICENIE, GRA SINGLOWA, RAMFORYNCHUSY, CELEBRACJA, EGZOSZKIELET, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, POKUSA, KLUCZ, GŁOS PIERSIOWY, KĄT DEPRESJI, TUBA, ZALEŻNOŚĆ, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, KORWINIZM, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, STEP, INDOEUROPEJCZYK, SZAROTA BŁOTNA, KOALICYJKA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, CZTERNASTKA, SOSNOWE, CIEMNOBLASZEK, GRUPA KETONOWA, GLOBALNOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, GOŁĄBEK, TELEFON ZAUFANIA, ALGOLOGIA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, MNOŻNA, STARE MIASTO, KAPUSTA KWASZONA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MODEL POINCARÉGO, PODATEK LINIOWY, ŻARŁOK, ZASIŁEK OKRESOWY, BACHANTKA, PLAŻÓWKA, KWAS BURSZTYNOWY, TOTALIZM, SARABANDA, OSŁONICA, ROPUCHA PANTEROWATA, TEKSTUALNOŚĆ, PAŃSTWO, CZUJKA, KOLEBKA, F, KWARC MLECZNY, KÓŁKO, KRAWIECTWO, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, TRAWELEBRYTA, KOMA, JUNAK, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, OBIEG PIERWOTNY, STARAJĄCY SIĘ, HETEROZJA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, TURYSTYKA ABORCYJNA, WOLNOAMERYKANKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ZHAFTOWANIE SIĘ, LĘG, NIEWYGODA, LAKOLIT, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ETOS, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, WYWROTOWIEC, AMBRAZURA, ZWEIG, ZBIORNIK, NIESUBORDYNACJA, DOSTOJNIK, MOTOR, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, KOT DOMOWY, MEGATSUNAMI, WSZECHBYT, WATA, SEKCIARSTWO, FALANGA, SUBSKRYPCJA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, TRASZKA PIRENEJSKA, PODZBIÓR, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ŻÓŁTAK, ARENA, CERATOFYLLID, PUSZCZYK, SPÓDNICZYNA, SEKULARYZACJA, PROBLEM, GRZYB PODSTAWKOWY, TEREN ODKRYTY, PRZEDNÓWEK, OŚRODEK, MYJNIA, SAMOUPROWADZENIE, PUNKT, KLOCEK, TERMORENOWACJA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, FILOLOGIA ORIENTALNA, FLUCV, NUMER DOSTĘPOWY, SZKOLARSTWO, ARKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KATOLICYZM, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KALIMBA, MANDAT WOLNY, MIKST, MAJĄTEK RUCHOMY, SONOMETR, SPIĘCIE, WZNIOS, ŁĄCZNIK GAZOWY, RYNEK, STAROANGIELSKI, INSTYTUCJA PRAWNA, ILUSTRACYJNOŚĆ, WGŁOBIENIE, OBSERWATOR, PARABOLA SZEŚCIENNA, DOSIEBNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, ŻEBRO, BRĄZOWNIK, BEZWŁAD, ŁYŻKA, RADIACJA, PIŁKARZ, BOROWODOREK, KĄKOL, RYJEK, JĄDRO, PODPALENIE, KULTURA OSOBISTA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ŻÓŁTACZKA, WODA PO KISIELU, POBÓR, ŁADNOŚĆ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CIĄGOTY, KRASNOLUDEK, MASZYNA TURINGA, PEJZAŻ, BECZKARNIA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, BETON STRUNOWY, NIEZISZCZALNOŚĆ, PIONIER, MEDIALNOŚĆ, AMERYKA, KALENDARZ, NAPAD, ŚMIERDZĄCE JAJO, WARIACYJNOŚĆ, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, IMIESŁÓW BIERNY, TERRARYSTA, BÓR WRZOSOWY, NIEGODZIWOŚĆ, UŁUDA, PAŁANKA MIODOJAD, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PĘTAK, ?AŁMA ATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAFIA o grupie ludzi połączonych niejasnymi, egoistycznymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAFIA
o grupie ludzi połączonych niejasnymi, egoistycznymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy (na 5 lit.).

Oprócz O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - O GRUPIE LUDZI POŁĄCZONYCH NIEJASNYMI, EGOISTYCZNYMI INTERESAMI, POPIERAJĄCYCH I BRONIĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE, KTÓRYCH CELEM JEST TRWANIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH I WYMIARACH WŁADZY. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x