WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ILUWIUM to:

warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.133

PODLEW, TAMBURYN, PRZESŁUCHANIE, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, MIAZMAT, SPÓŁKA PARTNERSKA, NADAWCA, PROPINACJA, PRZEPIÓRKA, UKŁAD LIMBICZNY, JORDANEK, DOROBKIEWICZ, TUNIKA, POCISK PODKALIBROWY, CZARDASZ, WEPS, KOŁOWRÓT, LEGWAN GŁUCHY, MIKROCHIRURGIA, ELEGANCIK, NAZWA RZETELNA, TABLICA MENDELEJEWA, LEPIARKOWATE, DOBRO PODRZĘDNE, KOSZARY SZYJOWE, PIES MYŚLIWSKI, PILATES, GEOFIT BAGIENNY, WPŁYWOWOŚĆ, CERKIEWNY, FORGA, WŁADCA ABSOLUTNY, MSZAR, CASUAL, BECZUŁKA, PSALM ALFABETYCZNY, PARA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PŁYTA, WIELKI STEP, KABINA, GŁODÓWKA, LANSJER, RENTGENOLOGIA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, WYSKLEPEK, ROLNIK, MISIAK, STRUP, RACHUNEK WEKTOROWY, KRUPADA, MĘTNOŚĆ, GRZEBIEŃ, EKSPERTKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, KECZUA, NURKOWANIE TECHNICZNE, BYLICA CYTWAROWA, OBSZCZYMUREK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, JĘZYK, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, WYSPA, PRUSAK, JATKA, TACOS, ZADUPIE, NAWROTOWOŚĆ, WIEK NIEMOBILNY, FILIŻANKA, INTERFEJS, WIDZIADŁO, SZTURMAK, SKIALPINIZM, PROBLEM, OBIPIĘTA, LIRYKA POŚREDNIA, EKSPATRIANTKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, HIPOTELORYZM, SPEAKER, ŚCIANA, KANGUROWATE, STYL DORYCKI, TROPOSFERA, CYNODONTY, PORA, DEKLINACJA NIJAKA, ZBAWICIEL, PIEC TYGLOWY, CZYNELE, MISIEK, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, NIEKLAROWNOŚĆ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, KUKURYDZIANKA, NIECUŁKA, PASTISZ, WARUNEK LOKALOWY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ŻARŁOK, NOSICIEL, DRĘTWA BRUNATNA, TAPIR CZAPRAKOWY, KUPIEC, TERGAL, SINUS HIPERBOLICZNY, GORĄCE KRZESŁA, ZDOBYWCA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, NASTROSZEK BRUCHA, ROZBITEK, PEWNOŚĆ, GAWĘDA SARMACKA, DRZEWNICA GÓRSKA, BŁONICA NOSA, ROTANG, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ARCYDZIELNOŚĆ, HEKSAPTYK, GORZELNICTWO, LICZBA PÓŁPIERWSZA, TRYSKAWKA, FORTE, BLASZKA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, SPACJA, INDYK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, TAJEMNICA ADWOKACKA, POWÓD, FAZA, SUKA, WARTOWNIK, PŁOZA, SPÓŹNIALSTWO, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WANNA, RACJONALIZM, FISZA, POPYT, OPONA PNEUMATYCZNA, ADWOKAT, INTEGRACJA POZIOMA, ŁUK JARZMOWY, KASZTELAN, AKT STRZELISTY, PROMIENNOŚĆ, OBIEKT SPORTOWY, BUNKIER, GLIBENKLAMID, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, LAPIS-LAZULI, HARMONIJKA, KOŁOMYJEC, PRZEMYSŁ SIARKOWY, GRANULOMA, NALORFINA, KRUCHOŚĆ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, MAN, DOJŚCIE, ROCK AND ROLL, ZROBIENIE KUPY, POTERNA, POLATUCHA, PALEOZOOLOGIA, ZWIERANIE SZYKÓW, ŁOTEWSKI, RUSYCYSTKA, PRZEJEMCA, MAJMA, OSTROŻNOŚĆ, ALGEBRAIK, PILNOWACZ, WIATR POZORNY, PATRONKA, WATA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, HIPOTEKA, KORONIARZ KOŃCATY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, DOBUDÓWKA, KILOMETR ZEROWY, TYP TURAŃSKI, STUDIUM WYKONALNOŚCI, NATURALIZM, SZCZEP, RZUT RÓWNOLEGŁY, ALOZA, DYSK GALAKTYCZNY, FLUNITRAZEPAM, TLENOWNIA, OCTOWNIA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RACHUNEK CAŁKOWY, ULICZNICA, GEOTECHNIKA, NAPARZANKA, MECHANIKA PRECYZYJNA, TROMPA, KLISZA, ORTOPTYSTKA, BAHAMY, AWANS LODOWCA, PATRON, DŁUŻNICZKA, AUTOSYFON, KOLORYMETRIA, ROŻEN, POŻAREK, FIRMANCTWO, JĘZYK, ALFABET MUZYCZNY, GINEKOLOGIA, IRYZACJA, SEROHEMATOLOGIA, MIASTECZKO ROWEROWE, DZIEŃ, KORZYSTNOŚĆ, SIECZKA, BIDON, PROGRAM, PIETROW, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PRZYPOŁUDNIK, NAUKA ŚCISŁA, DYMORFIZM PŁCIOWY, GÓRNICTWO NAFTOWE, RYNEK PRACY, TRÓJSKOK, PEBA, INWOLUCJA, PŁYWACZOWATE, BARWNIK NATURALNY, BIAŁA DIETA, GUMA, MASZYNA OTWARTA, OPONENT, ALIENACJA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, BARWA, BLEFIARZ, TRIADA CURRARINO, BUDYNEK, MURZYN, WIATR SŁONECZNY, BOREWICZ, TERCJA OBRONNA, PRZEDMIOT, TRZASKACZE, DINUKLEOTYD, BLOK, TOPOS, MOŁOTOW, ZJAWISKO KERRA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, KOMITENT, FANDANGO, ZLEWKA, KAPOTAŻ, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, MADERA, SMOCZEK, INTERNAT, POJAZD KOŁOWY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, UCHAL, BIEL, DROGA KROPELKOWA, SPECJALISTA, SOLARKA, CHEMIA OBLICZENIOWA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, CZARNA OWCA, SAMOWOLNOŚĆ, DRUMFILL, BRACTWO SZPITALNE, SADYSTA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, STECHIOMETRIA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, FORMA PRZESTRZENNA, PRZESTĘPCA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, ŁUSKA, PREMIA ZALESIENIOWA, TON HARMONICZNY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PREPAID, AKWAWITA, ?PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ILUWIUM warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ILUWIUM
warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze (na 7 lit.).

Oprócz WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WARSTWA GLEBY, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ELUWIUM I ZAWIERA LICZNE ZWIĄZKI MINERALNE ORAZ OSADY PRÓCHNICZE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x