ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA to:

zdolność dwóch cieczy do wzajemnego mieszania się ze sobą w dowolnym stosunku objętościowym, w wyniku czego powstaje jednorodna mieszanina (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.406

REZONANS, BIFURKACJA, NASIENIE, PŁUG, MAKSISINGIEL, ŚRODEK TRWAŁY, LIST POLECONY, SKORUPA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, DAMA DO TOWARZYSTWA, BUJDA NA RESORACH, PRAWO KARNE, POWIĄZANIE, JAŚNIE OŚWIECONY, TUŁACZ, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, DRUH, DYSFONIA, DEMOLUDY, POMOC DROGOWA, ASTRONOM, WŁÓCZNIA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, WYSPA BARIEROWA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, GRAFIK, PRAWO MENDLA, GANG, WĘZEŁ, MISKA SOCZEWICY, CHIRURGIA OGÓLNA, PLAN ZDJĘCIOWY, UMIEJSCOWIENIE, FONIATRIA, AKT PŁCIOWY, MIKSER, SŁUCHAWKI, MROZIK, MASKA WSTYDU, PAMIĘĆ BUFOROWA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, NIMFAJON, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WALKA ODWROTOWA, WĘŻOWIDŁA, PIECHOTA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, UPADŁOŚĆ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WSTYD, GRUCZOŁ COWPERA, WIDZENIE BARWNE, BAON, MATA, DROBINA, GRA WYŚCIGOWA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, ASPEKT, EGOCENTRYZM, KRĘG SZCZYTOWY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PIKIEL, FILEMON SZARY, LUFT, KWAS GLUKURONOWY, UMOWA AGENCYJNA, ZATOPIONA DEPRESJA, ESPRESSO, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PUNKT WĘZŁOWY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, SORABISTYKA, NIECZYNNOŚĆ, GRIGORIJ POTIOMKIN, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, KONWOKACJA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, WELUR, KOLEJ, WŁAZ, MITSUKURINA, ŻEBRO, KRYZYS OTOLITOWY, MATECZNIK, GŁOS, JĘZYK ALEUCKI, DŻIN, KAWA ZBOŻOWA, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, STRUKTURALISTA, JURYSDYKCJA, RADA GABINETOWA, POKRYWA, MYDŁO I POWIDŁO, APOKRYFICZNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PATELNIA, KOSTIUM, FLAMING, PRZEŁAWICENIE, JEDNOWŁADZTWO, KAGU, REDA, BATERIA AKUMULATOROWA, INICJATYWNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, KRUSZYNKOWATE, HELIKOPRION, SZKOŁA WYŻSZA, RAKI, IMMUNOGLOBULINA, ODBIJANIE SIĘ, KUCHNIA, TRÓJPOLÓWKA, POLSKOŚĆ, KABOTYNIZM, HEMATOLOGIA, BĄK, TEREN, NARKOLEPSJA, KIFOZA, BEZBRZEŻ, MOLE, WODA POZAKLASOWA, FIZJOPATOLOGIA, WIRTUOZERIA, ITAKA, PRÓG RZECZNY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PATRIARCHALIZM, DELAWIRDYNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, TEMPERATURA NÉELA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, UKŁAD PIASECKIEGO, USKOK, GOSPODARKA TOWAROWA, PRZECIWCIAŁO, NERWICA, WSPÓLNOŚĆ, LANCKNECHT, STAN CZYNNY, ŻAŁOBA, HAŁASOWNIK, ASPIRANT, HISTORIA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ARKA, GÓRA LODOWA, LORDOSTWO, WYŁAM, AHISTORYZM, KARBUNKUŁ, PSYCHOLOGIA, UPADEK, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, BŁAGALNIK, POZOSTAŁOŚĆ, LENIUCHOWANIE, WYSPA WULKANICZNA, INFORMACJA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, OSOBA, METALOGIKA, WIEWIÓRKA, KOLARSTWO GÓRSKIE, BARONIĄTKO, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, PIERWORYS MAPY, SZATA GRAFICZNA, ANTYPETRARKIZM, RUDZIK, UDERZENIE, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, ALTERNARIOZA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, ŁATWOPALNOŚĆ, OWAL KARTEZJUSZA, POZŁOTKO, WODA-WODA, KONTROLA DROGOWA, LUSTRO, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, KONCEPT, STROJNICA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, SITCOM, NEGATYWA, DOLA, TORF, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, AMALGAMAT, SKŁAD WOLNOCŁOWY, BRODAWKA STÓP, REKINY, OGRANICZENIE, DOMEK NA DRZEWIE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, STYL DORYCKI, LOKATA DYNAMICZNA, JĘZYK ROMAŃSKI, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ROZGRZEWACZ, NEONTOLOGIA, TURECKI, PORWAK TEKTONICZNY, PRZYWIDZENIE, TONIĘCIE, RÓŻNICA, DWUKULTUROWOŚĆ, MEKSYKANKA, STRUNOWCE, PRZEMYSŁ, AKROPOL, ROSYJSKI, KAPOTAŻ, OSIEDLE MIESZKANIOWE, WZROST GOSPODARCZY, AGRAFON, DOM GRY, ŚLUZAK, SETKA, LABIRYNT, SZCZEP, PRECYPITAT, ZBIORKOM, MAGISTRALA, KOSZT ALTERNATYWNY, PIĘTA, BANOWINA, NOC, PIDŻIN, TRAWERS, PISUM, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SIKORY, PRAWIDŁO, MOST, SKAN, KOSZT INWESTYCYJNY, SATURACJA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, ZALANIE PAŁKI, GONIEC, HORMON ANTYMILLEROWSKI, DUPOLIZ, EPITET, STEROL, ANTAŁECZEK, KOMPUTER DOMOWY, AMYLOFAGIA, KULUARY, ŁUPEK PLAMISTY, PLAN OGÓLNY, AKSJOMAT, AUTARCHIA, KONTAKCIK, KARCZMA PIWNA, KOŃ FIŃSKI, USZKO, SYSTEM, GOSPODARKA MIESZANA, WOREK REZONANSOWY, NAWÓZ SZTUCZNY, BEAR, ŚLUZICE, KŁUSAK ROSYJSKI, MYJNIA, CHOROBA WODUNKOWA, DOM AUKCYJNY, ROZŁOŻENIE SIĘ, POLIGYNANDRIA, MŁAK, KAPOK, TREN, TURAS, MAORI, SEPARATYZM, PARAFRAZA, GZY, WYPITEK, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZBOŻE OZIME, MODEL AMERYKAŃSKI, KERALCZYK, PORUSZENIE, KAPOK, CZUŁEK, ANTYWZORZEC, TOLERANCJA, ŁUK, CENA DUMPINGOWA, GAŁKA OCZNA, TROGLOFIL, ?DWUBIEGUNOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA zdolność dwóch cieczy do wzajemnego mieszania się ze sobą w dowolnym stosunku objętościowym, w wyniku czego powstaje jednorodna mieszanina (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA
zdolność dwóch cieczy do wzajemnego mieszania się ze sobą w dowolnym stosunku objętościowym, w wyniku czego powstaje jednorodna mieszanina (na 25 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ZDOLNOŚĆ DWÓCH CIECZY DO WZAJEMNEGO MIESZANIA SIĘ ZE SOBĄ W DOWOLNYM STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWYM, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE JEDNORODNA MIESZANINA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast