POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODWAGA CYWILNA to:

postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjami i kosztami społecznymi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.061

KRAINA, BYCZEK, WŚCIK DUPY, WYPALANKA, ŁAŃKA, PROPAGACJA, PROMINENCJA, LIPODYSTROFIA, WIRULENCJA, SZPULA, NAGANIACZ, CHORĄŻY, RADIOMECHANIK, KAMIEŃ, NISKOŚĆ, OKRĘT FLAGOWY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SYMETRYCZNOŚĆ, AKCJA, WYŻERACZ, PROFANATORKA, UCHAL, LOGIKA PRAWNICZA, LOGIKA FILOZOFICZNA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, AGRESOR, ZAKOPCENIE, SONATA, ARCUS TANGENS, DYTYRAMB, TRASZKA PIRENEJSKA, PACZKA, PRZECIWNIK, FIZYKA JĄDROWA, TELEGRAF OPTYCZNY, MAJÓWKA, MUZYKA KONKRETNA, BALANSJER, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KUFA, DEOKSYGUANOZYNA, ROSZCZENIOWOŚĆ, USZCZĘŚLIWIACZ, WARKOCZ DOBIERANY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, MASZYNA CIEPLNA, FIRMAMENT, RYBA AKWARIOWA, AMPUŁKA, ODWSZALNIA, TROLL, WODA PO KISIELU, STADIUM ANALNE, SAMOROZPAD, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, NIECKA, PIĘTKA, STYKÓWKA, NIEUDOLNOŚĆ, POŁOŻENIE, NEGATYWIZM, NASIONO, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, NOEMAT, BALOWICZ, MIJANKA, IRONIA, PILŚŃ NERWOWA, POKEMON, FALA DŹWIĘKOWA, PATRIARCHALIZM, POMPA TŁOKOWA, GALAKTYKA, ROZRABIACZ, MAKARON, EKLIPTYKA, WYCINEK, MOST PONTONOWY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PISARZ POLNY, ZUPKA CHIŃSKA, ELIKSIR ŻYCIA, KŁOSEK, KIEROWCA TESTOWY, IMPLEMENTACJA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, SREBRNA PAPROĆ, CHIRURGIA, DIALEKTYKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, REWIR, MASZYNA TURINGA, UFNOŚĆ, JĘZYK DRAWIDYJSKI, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, WIKTYMOLOGIA, ANTIFA, HANIEBNOŚĆ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, IMMUNOGLOBINA A, INWALIDA, GNIAZDO NASIENNE, POKŁAD, BULWA, KOPISTA, BAŁAGUŁA, WYGIBAS, KLAPA, POZIOM, ARAUKARIA, DEGRENGOLADA, TROFOBLAST, ERA EOFITYCZNA, MIEDNICZKA NERKOWA, ZRZĄDZENIE, MIĘKISZ POWIETRZNY, FILEMON SZARY, ZARANIE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, DŁUGOŚĆ, PRAWO KARNE, PROTUBERANCJA, GLOTTODYDAKTYKA, SZCZEP, CHEMIA, TRÓJNÓG, APORTACJA, PARSZYWA OWCA, TRAFIKA, ORGANIZM WYŻSZY, TRZECIE OKO, BADACZ, STREFA KONWEKTYWNA, SPÓŁKA CYWILNA, MASAJ, MAGMA, UNIWEREK, ROMULAŃSKI, ANTYROSYJSKOŚĆ, WESOŁOŚĆ, CYKL MENSTRUACYJNY, ZNAMIĘHALO, FIKOLOGIA, RODZAJ ŻEŃSKI, OBIEG PIENIĄDZA, SAKRAMENT, MAKIJAŻYSTKA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, POZBYWANIE SIĘ, ODLEWARNIA, ASZKENAZYJCZYK, BEZŁAD FRIEDREICHA, CZERWONE ŚWIATŁO, LEJNOŚĆ, PODMIOT, REEDUKACJA, WSKAZÓWKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PRZEDGÓRZE, DROŻNOŚĆ, SŁOWACYSTYKA, PRZEBITKA, BRUDNICA NIEPARKA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, ŁUSKA, ZAMYKANIE USZU, REŻYSER, KORKOWIEC, CYNODONTY, DZIENNIK OKRĘTOWY, ZANOKCICOWATE, ŁAKNIENIE SPACZONE, WIDEOMAN, RUCH KRZYWOLINIOWY, GINEKOLOGIA, ROŚLINA OKOPOWA, ŻONA LOTA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, CIUPAGA, PROLIFERACJA, TOPIELEC, ŻÓŁW PROMIENISTY, UPOMNIENIE, BUSINESSWOMAN, KLUB, WILKOWNIA, KIEROWNIK MUZYCZNY, PERGAMIN, STREFA HEMIPELAGICZNA, TEOZOF, BRZYDULA, FILOLOGIA WŁOSKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, MARAZM, FELLINI, KOSTKA BRUKOWA, RUMIAN SZLACHETNY, DŻIG, POJEMNIK, SKRZYDLATE SŁOWO, MACHIZM, AUTOSZCZEPIONKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, SUPERNOWE, PIORUN KULISTY, KAUTOPIREIOFAGIA, EUTENIKA, POJAZD, ESESMANKA, SUBSTANCJA AKTYWNA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, FECHMISTRZ, PRZEDNÓWEK, OBOZOWISKO, ORGANISTKA, SZRAPNEL, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, ERGASTULUM, ZAPRZĘG, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GEMISTA, PIESZY, RACHMISTRZ SPISOWY, MAŁA OJCZYZNA, ERGOTERAPIA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, WSCHÓD, AKCELERATOR LINIOWY, SOLARIUM, ROBOTNICA, SARKOFAG, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, TELECENTRUM, CUDZOŻYWNOŚĆ, BIODOSTĘPNOŚĆ, AGROPROMOCJA, RODNIK, STACJE ZLEWNE, ZŁOTY DESZCZ, AUTOMAT KOMÓRKOWY, PASCHA, ALERGEN POKARMOWY, BROMOLEJ, STYL KORYNCKI, ERYTROZUCH, CZERWONOKRZEW, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, TRYCZNIK, ŁASKAWCA, NERWIAK OSŁONKOWY, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, DYSCYPLINA POKAZOWA, VERAIKON, POSTAWA ZASADNICZA, KORBA, IMIESŁÓW BIERNY, TER, DEPOZYCJA, GĄSKA WIOSENNA, KRĄŻENIE DUŻE, DOMINACJA CAŁKOWITA, ZAPALNOŚĆ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŚWIADEK, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KOREK, ROZROST, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOSMOLOGIA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, POŚREDNIK, EUTEKTYKA, ANALFABETKA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, WAGA MIEJSKA, MONTAŻOWNIA, RYNEK KONKURENCYJNY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, NOWOBOGACKI, TRWONICIEL, UMIEJSCOWIENIE, PROTOLOGIA, FORMUŁA ATOMOWA, KRATA PODGRUP, SZARPANINA, PORZĄDEK JOŃSKI, PERFORACJA, TRZON MACICY, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, MINERALIZATOR, DRZEWKO, PŁAWA SONAROWA, GNIAZDO, WĘDRÓWKA DUSZ, NIEGOSPODARNOŚĆ, KUMCIA, ?PODSTEROWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODWAGA CYWILNA postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjami i kosztami społecznymi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODWAGA CYWILNA
postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjami i kosztami społecznymi (na 13 lit.).

Oprócz POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - POSTAWA, KTÓRA POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W OBRONIE SWOICH RACJI, NAWET JEŻELI WIĄŻE SIĘ TO Z WYSOKIMI SANKCJAMI I KOSZTAMI SPOŁECZNYMI. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast