USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FEDERALIZM to:

ustrój, który polega na rozproszeniu władzy wg założenia, że władza musi być blisko społeczności (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FEDERALIZM

FEDERALIZM to:

polityka dążenia do utworzenia federacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.991

MARONI, WYROBNIK, GARDZIELCOKSZTAŁTNE, KORONKARZ, HELMINTOLOGIA, ARENDARZ, ZNAK ORIENTACYJNY, WIERZYCIEL SOLIDARNY, CHOROWITOŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, ALPAKA, RUTYNIARZ, ESPERANTYDA, KIEŁ, NAPAŚĆ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, KIEŁKOWNIK, UZYSK, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, MIASTO UMARŁYCH, EKSPATRIANT, DOJRZAŁOŚĆ, PODGRUPA, CIERPIĄCY, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, CHUJOWIZNA, ODCHYŁ, ALGORYTM ZACHŁANNY, HIV-1, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, SEGMENT SZYJNY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ZAPAS, PARADOKS GRAWITACYJNY, WŁADZA, NESTOR, KIEP, SPODEK, SWÓJ, SYF, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KOLONADA, KONWOLUCJA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, MENEDŻER, URAZ PSYCHICZNY, EKSPERT, POBORCA, DIRT, PASKOWNIK ZMIENNY, TROISTOŚĆ, OBJEŻDŻACZ, BACZEK, PŁÓCIENNIK, GARBATE SZCZĘŚCIE, OKSYTAŃSKI, SYNSEPAL, PRZEKAZ, WŁADZA SĄDOWNICZA, ROLWAGA, ZAKRĘT, POWIEŚCIOPISARZ, SUCHAR, EKSPANSYWNOŚĆ, WIECZNY ŚNIEG, PODDAŃCZOŚĆ, ETYKA, KURDUPLOWATOŚĆ, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, NADAWCA, BYDŁO, BRZUSIEC, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, DYKTATORSTWO, HARCMISTRZ, SILNIK TURBOODRZUTOWY, SENIORAT, GŁOSICIEL, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, MONTAŻYSTA, AKCEPTOR, PREFEKTURA, PODKŁADKA, ONR-OWIEC, PIĘKNY WIEK, BODZIEC PROKSYMALNY, MIASTOWOŚĆ, SUPERMAN, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, NORMALNA, SER ŻÓŁTY, KAPITAŁ REZERWOWY, DOJRZAŁOŚĆ, PATYCZAK, EDYTOR, POSZLAKA, ZASADA, MINISTER BEZ TEKI, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, JUDASZ, LIBELLA, ODRUCH KOLANOWY, TENOR LIRYCZNY, KSIĘGA WIECZYSTA, PATRON, PUCHAR, OPATRZNOŚĆ, KRÓWKA, KOŁNIERZ, PALUDAMENT, BRZYDOTA, ALFA-BLOKER, WŁADZA RODZICIELSKA, CHOKER, CZYNNIK ONKOGENNY, SZYBKOZŁĄCZE, POTĘPICIEL, TRUSIĄTKO, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, CHLEB SITKOWY, POWÓDZTWO WZAJEMNE, ZROŚLAK, MIESIĘCZNICA, IZBA, AKT EREKCYJNY, FUGA, KWASORYT, KIEROWCA, WSKRZESICIEL, KAFLARZ, METABOLIT WTÓRNY, MATUZALEM, PIERNACZ, BADYL, HELIOMETR, WOMBATOWATE, REKLAMÓWKA, KUSICIEL, UDAR, POWSTANIE, KOLABORACJONISTA, ŻONGLER, PROSTACKOŚĆ, GŁOWNIA, PRZYCZYNKARZ, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, AKUMULATOREK, ŻÓŁW NOROWY, ILLOKUCJA, ŁATA, KALEKA UMYSŁOWY, KABALISTA, OWOCARZ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, KAŁUGA, WYRAZ PODSTAWOWY, PARANOIK, CHLEBEK PSZCZELI, GAZ PRZEWODOWY, GROCH CUKROWY, SIEROTA NIEBOŻA, CZWÓRKA, DORTMUNDER, WĘGRZYNEK, KLAWISZOWIEC, ODWROTNY AGONISTA, REDYNGOT, JEDYNY, CEFADROKSYL, MAMUT WŁAŚCIWY, POLITYKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, NIEOCHRZCZONY, RETENCJA, MONOGAMISTA, DUPA BLADA, SZPETOTA, SYLFIDA, TAMARYNDA, LOTOPAŁANKOWATE, KOŁNIERZ, RODELA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NOWOWIERCA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KOKILARZ, ORATORIUM, PRZEDŁUŻACZ, GRZEBIEŃ FALI, WIZJONER, NEANDERTALCZYK, WYGRYW, POPELINA, UGRUPOWANIE, FURUNKULOZA, SILOS BUDOWLANY, KATERING, WATA, LITERATURA WAGONOWA, ROGATNICA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, GERMANIZATOR, BOMBA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, OLDBOY, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, KLĄTWA, SERBOCHORWACKI, MONTER, USTRÓJ RODOWY, OPĘTANIEC, SZCZUR TUNELOWY, OPERATOR, FALA RADIOWA, PLUS DODATNI, BEZPIECZNE ZAPASY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, BROŃ, FORUM, MARŻA HANDLOWA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, OKRĘT NAWODNY, TUTORIAL, KASA, FORTUNAT, KLUCZ SKRZYPCOWY, USTONOGI, GWARDZISTA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GATUNEK BLIŹNIACZY, RADIOTA, DYREKTORIAT, USTRÓJ NOŚNY, GNOJOWNIK, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, STAND-UP, KSENOBIOTYK, POBOŻNOŚĆ, SŁABEUSZ, ZŁOTY PODZIAŁ, SPLOT, BETA-BLOKER, RUBRYKATOR, SIAD TURECKI, SOŚNIAK, TENOR DRAMATYCZNY, GALERIA, OLEJ MIGDAŁOWY, GRZYB ZAJĄCOWY, SPEAKER, UPRAWNIENIE WŁADCZE, STRĄGA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, TOR PRZEWODOWY, WYWIAD RZEKA, HUMANOID, OPOKA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, PLUTOKRACJA, PACIORKOWIEC, CMOKIER, CIŚNIENIE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, KOLEKCJONER, REZONATOR, GRATIS, WYPRAWKA, CZARNA DZIURA, SQUAW, GESTAGEN, POLIGAMICZNOŚĆ, PODRÓŻUJĄCY, WYWRÓT, SUŁTANAT, USTAWODAWCA ZWYKŁY, CIERŃ, MALINA ZACHODNIA, PONCZ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, WĄSATY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BIEDA, INWALIDA WOJSKOWY, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, PODZIAŁ HARMONICZNY, CYNGIEL, DYREKTORIAT, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CHAŁTURSZCZYK, GARBUSIARZ, SZCZEROŚĆ, ?WESTERPLATCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FEDERALIZM ustrój, który polega na rozproszeniu władzy wg założenia, że władza musi być blisko społeczności (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FEDERALIZM
ustrój, który polega na rozproszeniu władzy wg założenia, że władza musi być blisko społeczności (na 10 lit.).

Oprócz USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - USTRÓJ, KTÓRY POLEGA NA ROZPROSZENIU WŁADZY WG ZAŁOŻENIA, ŻE WŁADZA MUSI BYĆ BLISKO SPOŁECZNOŚCI. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x