KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FASOLA SZPARAGOWA to:

każdy kultywar fasoli zwykłej, który ma małe nasiona w długich i wąskich mięsistych strąkach, które spożywa się w całości (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FASOLA SZPARAGOWA

FASOLA SZPARAGOWA to:

warzywo, cały strąk niektórych odmian fasoli, który jest kształtem (i nieco walorami smakowymi swojego łagodnego aromatu) podobny do szparaga (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.260

KĄDZIOŁEK, WYPRAWKA, RĘKA BUDDY, MODRZEW, WETERYNARZ, FRENOLOGIA, ŁEB NA KARKU, KURTYNA POWIETRZNA, CIEMNA ENERGIA, WYMIOCINY, CREPIDA, CHOROBA PICKA, METALICZNOŚĆ, KOKILKA, REWERENCJA, SITCOM, PRZEWÓD WĄTROBOWY, HIPISKA, BAJKOPISARZ, SZESNASTKA, MŁAK, AGENT, KOŁNIERZ SZALOWY, PRÓG RZECZNY, GROSZEK, POWIEŚĆ RZEKA, SUBSTYTUCJA, DEGRADACJA, STAW OSADOWY, BUKAT, PRIORYTET, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, DOKUMENT, TRANSPARENTNOŚĆ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, POLSKI, MIĘKISZ POWIETRZNY, RAJFURSTWO, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PEGMATYT, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, AKREDYTOWANIE SIĘ, ROZPIERACZ, HAK, HARD ROCK, OGNISKO, DOPUST, KOŃ ANDALUZYJSKI, TOPIALNIA, MYŚLICIEL, PEDOSFERA, ASYMILOWANIE SIĘ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, SZALBIERZ, TROMPA, GRUPA ILORAZOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, MISJONARZ, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, EFEKT RYGLA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ŚMIGACZ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, TOR, KARTOTEKA, ROZDRABNIACZ, ODRUCH KOLANOWY, CZWORAK, BAKSZTAG, KROSOWNICA WIZYJNA, WOSKOWNIA, CYKL GOSPODARCZY, STANDARDZIK, ANDROGINIA, KRAWĘDŹ GRAFU, MAGMA, POSTĘPOWANIE, OKLUZJA, DRIBLING, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DRZEWO ŚWIATA, BREAKDANCE, PŁEĆ, MEDYCYNA NUKLEARNA, FANDANGO, BOCZEK, LINIA ŚNIEGU, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, MŁODZIK, MAKAK JAPOŃSKI, METEOR, TON, NERWOWOŚĆ, FLESZ, PŁOMYKÓWKA, GLORYFIKATOR, GLINA LODOWCOWA, LARP, SZRAF, UZBROJENIE, PIERWIASTEK, UZBRAJANIE SIĘ, WSKAŹNIK, WYPIS, MACEDONIA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, BEZAWARYJNOŚĆ, APARAT, CZESKI, DZIEWCZĘCOŚĆ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PLOMBA, ŁAWA, ZASADA PODCZEPIENIA, REDA, KOLBKA, PŁYTKA, KONDOR, DIZAJNERKA, ENERGIA ROZPADU, STADNIAK SIWOGŁOWY, TRANSWESTYTKA, MALINOTRUSKAWKA, KONWERSJA GENÓW, CIEMNOBLASZEK, OBEREK, OBIEG, PANNUS, WEGETARIANIN, ANTECEDENCJA, PRZEŚMIECHY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, FILIŻANKA, LITOSFERA OCEANICZNA, DORYCKI, HOMARY, OFFTOP, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KULTURYSTA, KOŁNIERZYK, ZASADA, SZTYWNIAK, GRA POJEDYNCZA, CZUŁEK, OFIARNIK, OBJAWIENIE, LIMAKOLOGIA, SKORUPA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, CYMBAŁKI, BALANS, FILM SAMURAJSKI, MORAWSKI, MIKROOTOCZENIE, BELWEDER, CZAS STREFOWY, DRZWI WAHADŁOWE, BALIA, KLUSKA KŁADZIONA, DRIPPER, WĘDRÓWKA, CYMES, KOŃ LUZYTAŃSKI, BIAŁORUSZCZYZNA, CZAS GRAMATYCZNY, OSTATNIA POSŁUGA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, WYSYP, UFNOŚĆ, WARTOŚĆ BILANSOWA, ŚLUZICE, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, WALENTYNKA, ATOMIZM, KOSMOLOGIA, PAPILOTKA, TRAKEN, DEKORTYKACJA, NOC ASTRONOMICZNA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ZIELONY SZLAK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, PRZEBIERANIEC, KOD HANDLOWY, SUPERWAJZOR, APOSTOŁ, DENUNCJANT, SZEWNICA BZÓWKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, INKWIRENT, KOMÓRKA KERRA, KRUSZYNKOWATE, MOWA ZALEŻNA, TYGIEL, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, TARCIE, KARDAN, ZWÓJKOWATE, KOMBATANCKOŚĆ, EKSPAT, ŻURAWIK, FILAKTERIE, REFREN, POLIGAMICZNOŚĆ, KOMITOLOGIA, PACZKA, SELEKTOR, RESPONSORIUM, LEKARSTWO, BEZSZPARKOWCE, MEDIUM, BARWA PODSTAWOWA, RYTUAŁ, GÓROŁAZ, STRZELNICA, KOD, RZEŚKOŚĆ, ZASYP, PISARZ POLNY, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PUBLIKA, PRZECIEK, FAKT PRAWNY, OŻENEK, STOPKA, PRZYRODOZNAWCA, ANATOMIA, IKONOGRAFIA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, SKRUPULAT, WOK, PROTROMBINA, ZABAWKA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PEJZAŻ, TRANSMITER, NEGATYWA, ZAKŁADNIK, GIGANT, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CYKL ASTRONOMICZNY, GEN RECESYWNY, SYSTEM BANKOWY, SEMINARZYSTA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ŚMIECIUCH, SPOCZYNEK, REED, ŁAWA MIEJSKA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, INTENCJONALIZM, TARTAN, CIAŁKO ZIELENI, WYMIENIACZ, HUNGARYSTYKA, BIAŁE WINO, KROTOCHWILA, ZNACZENIE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, POCHŁANIACZ, WYBRYK NATURY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ASCETA, ZERÓWKA, KOPARKA POPRZECZNA, SWAWOLA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, BERGMAN, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ZAKON MENDYKANCKI, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CZKAWKA, ZAPAŚNICTWO, ROZGŁOSICIEL, MACZANKA, BALUT, WYZNAWCA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, OŚLA CZAPKA, TRÓJBOISTA SIŁOWY, IMPAS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, SCHLANIE SIĘ, OPŁATEK, PAROKSYZM, UDRY, KOKCYDIOZA, LAKIER DO PAZNOKCI, PAREJAZAURY, NAPĘD RAKIETOWY, DRWINA, ?BEKON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FASOLA SZPARAGOWA każdy kultywar fasoli zwykłej, który ma małe nasiona w długich i wąskich mięsistych strąkach, które spożywa się w całości (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FASOLA SZPARAGOWA
każdy kultywar fasoli zwykłej, który ma małe nasiona w długich i wąskich mięsistych strąkach, które spożywa się w całości (na 16 lit.).

Oprócz KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KAŻDY KULTYWAR FASOLI ZWYKŁEJ, KTÓRY MA MAŁE NASIONA W DŁUGICH I WĄSKICH MIĘSISTYCH STRĄKACH, KTÓRE SPOŻYWA SIĘ W CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast