ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.695

SZACHULEC, MATEMATYKA, SSAKI ŻYWORODNE, DOMEK, HAK, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KORPUS, PIERÓG KARELSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SUPERKLIENT, INŻYNIERIA CHEMICZNA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, OBRONA ROSYJSKA, SZKLISTOŚĆ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KORMORAN ROGATY, RZADKOŚĆ, HISTORIA, PŁAT, POJEMNIK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, JAZDA, TWARDA DUPA, OKRUCH SKALNY, PIÓRO, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, BÓBR WSCHODNI, BIEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, WICIOKRZEW, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, ORTOGRAFIA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, ZŁOŻENIE PODPISU, CHRYSTOFANIA, PLASTYKA, SAKIEWNIK, WIELOETAPOWOŚĆ, RUCH, DANE JAKOŚCIOWE, INSTALATORSTWO, SMOKING, TENDENCJA, WŁÓKNO WĘGLOWE, KOD ALFANUMERYCZNY, PROFESJA, OBRAZEK, SAMOZAPŁON, ASTROGRAFIA, STATEK, LUZAK, PASTA, TOWOT, OCHOTNIK, PAS WŁĄCZENIOWY, UCHWYT, WESTA, PUBLIKA, PINGWINARIUM, SPRZĘT GAŚNICZY, SUBSKRYPCJA, DAGLEZJA SINA, OKLEPIEC, RUMBA, WĘZEŁ DROGOWY, POŁUDNIOWY WSCHÓD, AKTYWISTA, KRĄG, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WĘŻOWIDŁO, RODZINA NUKLEARNA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ZDROWIE, PICOWNIK, POCZEKALNIA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, RAKI, RAUIZUCHY, ICHTIOBIOLOGIA, TEMPERATURA ROSY, POLIMORF, CZYŻNIE, PĘTLA, PALEOPATOLOGIA, HAŁASOWNIK, BAGAŻ, KOMEDIANT, WĘGIERSKI, FISZ, CIELĘCY WIEK, EDYL, KARABIŃCZYK, TRANSPOZYCJA, ROZRZĄD, RZEŹBA, SOSNA CZERWONA, OŚLICA BALAAMA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, STEROWNOŚĆ, WORLD OF WARCRAFT, STYL WILHELMIŃSKI, OCEL, LITOSFERA OCEANICZNA, FIGA Z MAKIEM, KACZUSZKA, TEMPERATURA CURIE, INTEL, JODEŁKA, BAJKOWOŚĆ, CHIRURG, POŻYWIENIE, ASOCJACJA, PRĄD STAŁY, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, UPRAWA, BALSA, MONOPOL, NAUKOWIEC, HARMONIA, M, ROZSZERZENIE CIAŁA, BIELIZNA, JOGURT, KOMPLEKS, KOŃ, KATSUDON, OMACNICA, DIAFTOREZA, NIEPOKALANEK MNISI, BABIMÓR, PARTNER, CYKL MIESIĘCZNY, ŚWIECA, PRZYKWIATEK, JĘZYK, KUCHNIA, PSAŁTERZ, WŁÓKNO, WARTKOŚĆ, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, FOLK, JEDYNA, PREPERS, RETROGRADACJA, MAKROWIRUS, IZDEBNIK, ANTYCYPACJA, FREGATA ŻAGLOWA, ANALIZATOR, DAMULA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PIASKOWIEC KWARCOWY, ZESTAWIK, RUCH RELIGIJNY, SYMPLEKS, KATEGORIA, BEZJĘZYKOWE, ENTOMOFAGI, RZUTKA, KĄT UJEMNY, HELISA, CHOROBA GAMSTORP, MOIETA, KŁĄB PSZCZELI, ROBUSTA, ZSYP, LIŚCIEŃ, PROPORZEC, INTERPOZYCJA, OSET NASTROSZONY, PLATON, LANE CIASTO, BOMBA GŁĘBINOWA, LASKA, OPPERT, ANON, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, OLEWKA, DRZWI WAHADŁOWE, KLOPS, PADOK, KORONKARZ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ODROŚL, SZEREG HARMONICZNY, DEFERENT, LÓD LODOWCOWY, WIRTUOZ, JĘZYKI AŁTAJSKIE, AUTOSANIE, NEANDERTALCZYK, SKÓRNIK, SUPERNOWA TYPU IB, TROSKA, INTUICYJNOŚĆ, PRZYZWYCZAJENIE, PANOPTIKON, SEKCJA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, WOLNOAMERYKANKA, WULWODYNIA, PROCES CHEMICZNY, ORZEŁ, ZAPONA, BŁONKA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, ROK KOŚCIELNY, SZPIK KOSTNY, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, BROGSY, ADAT, MARMURKOWANIE, POWTÓRZENIE, LAMPA ELEKTRONOWA, CERATOFILID, GENTIL, ŚCIANA, SANDINISTA, DIMER, NOCEK ORZĘSIONY, FRUWANIE, FLISAK, MUNSZTUK, FILM WOJENNY, PARADYGMAT, PRAWA MIEJSKIE, DOMINO, WYSPA BARIEROWA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KIESA, ABSOLUTYZACJA, ŻALE, LEMNID, LATAWICA, ROTATOR, BIURO LUSTRACYJNE, PLEBEJKA, BĘBEN WIELKI, GRA W KARTY, PLOTER BĘBNOWY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, LEGENDA, WIELKA CHOROBA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, OGON, SUWNICA, ROZKŁAD, PANTOGRAF, RÓŻNOPAZURKOWCE, ROZSTAW, KUMOSZKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ARYTMETYKA MODULARNA, STACJA TELEWIZYJNA, HIPERPOWIERZCHNIA, PRZYRZĄD, MENISK, SAMOZATRATA, REGION, HETEROTROFIZM, POCIĄG ROBOCZY, BABRAŁA, GZY, NACZYNIE DEWARA, FORNALKA, WYWALENIE SIĘ, SPRINTER, INSTALATOR, MATOWOŚĆ, FILOLOGIA WŁOSKA, SEMITKA, KROWA, EUTEKTYK, PARAPETÓWA, PRYSZNIC, BEZGRANICZNOŚĆ, AHISTORYZM, KOSTUREK, HAJDUK, TAŚMA MAGNETYCZNA, WIETRZENIE TERMICZNE, SYGNAŁ CYFROWY, POPISOWOŚĆ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, APOLOGETA, KRYJÓWKA, ARCHEOLOGIA, PACZKA, KIOSK, KASA, ZGNILIZNA DREWNA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, CZESALNIA, NOWOWIERCA, BRYZOMANCJA, KAMIEŃ, SZALKA, PUSTAK, ?OBRAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.).

Oprócz ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZBIÓR TEKSTÓW SŁUŻĄCY BADANIOM LINGWISTYCZNYM, NP. OKREŚLANIU CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA FORM WYRAZOWYCH, KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH, KONTEKSTÓW W JAKICH POJAWIAJĄ SIĘ DANE WYRAZY ITP. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast