ZAPRZĘG SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERECH LUB SZEŚCIU KONI, ZWYKLE JEDNEJ MAŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CUG to:

zaprzęg składający się z czterech lub sześciu koni, zwykle jednej maści (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CUG

CUG to:

ruch powietrza z jednej przestrzeni do drugiej; przeciąg (na 3 lit.)CUG to:

dość intensywny ruch powietrza (na 3 lit.)CUG to:

zaprzęg konny składających się z sześciu (rzadziej czterech) koni dobranych maścią, wzrostem lub innymi cechami (na 3 lit.)CUG to:

dwójka koni zaprzęgniętych do cugu (na 3 lit.)CUG to:

przeciąg (na 3 lit.)CUG to:

przepływ powietrza (na 3 lit.)CUG to:

przepływ powietrza w kominie (pot.) (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPRZĘG SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERECH LUB SZEŚCIU KONI, ZWYKLE JEDNEJ MAŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.734

NAUKI GEOLOGICZNE, REGENT, OSUWISKO, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ALGOLOGIA, GAZPACHO, FYKOLOGIA, PODWODA, SUBSTANCJA OBCA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CIĘŻKA ARTYLERIA, SYSTEM AUTONOMICZNY, NAMYSŁ, BBS, PUSZCZYK, OSSUARIUM, PUNKT PROCENTOWY, MADAPOLAM, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ROZPIĘTOŚĆ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LOJALIZM, TANGO, WORKOWCE, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁADOWACZ, CZASTUSZKA, REWITALIZACJA, NASTURCJA, JEDNORAZOWOŚĆ, RZYMSKI, ŻYWA PAGINA, NIEWYDOLNOŚĆ, APEL, SIŁACZ, GERIDON, OPŁATA PROLONGACYJNA, COCKNEY, NAWÓZ KATALITYCZNY, KAFTAN, WYWŁASZCZENIE, FURAŻ, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ODKAŻACZ, POTWÓR, ELANA, SPŁYW BŁOTNY, CYSTERNA, SMAR, CIELĘCE LATA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, LAKIERNICTWO, BURGRAF, LEGALIZACJA PONOWNA, BAON, KAMIEŃ, OŚCIEŻNICA, NIESTAWIENNICTWO, PODŁOWCZY, OSIEDLINY, KOSZULKA WODNA, SMOŁA DRZEWNA, FASOLA ZŁOTA, PODSTAWA, SUBKULTURA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, USTAWKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PARK MIEJSKI, CZERPAK, KIEROWNIK BUDOWY, SPÓJNIK WYNIKOWY, ENTEROKOK, MAREMMANO, SAVE, UCZUCIE, BŁONKA, WROTKARSTWO FIGUROWE, OBRONICIEL, KONCERT, ILLOKUCJA, RAK PRĘGOWATY, POWIEŚĆ SCI-FI, BAR SAŁATKOWY, MORZE AZOWSKIE, TEATR EPICKI, BATIK, SAKE, LICZBA NIEWYMIERNA, CHOROBA LENEGRE'A, HIPOMANIA, USZYSKO, ARC TG, BRZOZA, FULAR, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ADVOCATUS DIABOLI, OPARY, MINIATURA, ANKIETOWANY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, LAWOWANIE, HOMARY, NASTRÓJ ROJOWY, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, WIERSZ LEONIŃSKI, MIKROFON LASEROWY, KRAB, PYSZOTA, PREDYKCJA, ASTRONAUTYKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, AKINEZJA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, KOŁO, BAZYLIKA WIĘKSZA, ODSKOK, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, MUZYKA, ZONK, MOŁODYCA, RAJTUZY, LEMIESZKA, DESZYFRAŻ, OUTSIDER, BULAJ, KOMISUROTOMIA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, CZYNNIK ONKOGENNY, TROGLOBIONT, ARYSTARCH, WSPINALNIA, KISIEL, DOMEK DLA LALEK, POWRÓT, SPŁYW GRAWITACYJNY, SIEDMIOMILOWE BUTY, EKSTRADYCJA, GOSPODYNI DOMOWA, MEGAPOLIS, DŻINS, BARION, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, NADMIERNA SENNOŚĆ, GRUNT, KRYTERIUM SYLVESTERA, KIEP, OSŁONKA NABYTA, MUCHA, MONARCHIA STANOWA, PINGWINY, DEZASEMBLER, MYSZ WERTYKALNA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OZDOBNIK, GRZYWA FALI, FAŁSZYWY ŚWIADEK, HEAD-HUNTER, SER PODPUSZCZKOWY, KIRPAN, MANIPULATOR, SENES, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, AKADEMIK, MIJANKA, KOSZARY SZYJOWE, WEKA, BUCEFAŁ, KARDIOIDA, FARBIARSTWO, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PASTORALE, MROŹNIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ABOLICJA, SCENKA, ROZLEGŁOŚĆ, ŁOBODA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, UKROP, POWÓD, FRUSTRACJA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, BOROWIEC, BADYL, AKREDYTACJA, SEKSTET, ZWIĄZKOWIEC, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, MARCIN, CHOPIN, LAWA TRZEWIOWA, DULKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TELLUREK, KUCHENKA MIKROFALOWA, PLASTYKA, PŁYWACZEK, KŁOPOTANIE SIĘ, CEL, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, POKAL, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MORDENT, ORKIESTRA SYMFONICZNA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, REZYGNACJA, KARMELEK, MĘTY SPOŁECZNE, PRZEDSZKOLE, NUŻYCA, PODPORA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, STRZEMIENNY, BARIATRA, RDZEŃ, MASZOPERIA, KONTENER, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, PEŁZAK, TURBINA AKCYJNA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, EPKA, PŁÓCIENNICA, PARNOTA, OPAR, SMAR MASZYNOWY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, UPAŁ, ZODIAK, MOL, ZAWIKŁANIE, BEZGRANICZNOŚĆ, PRZEBŁYSK, GEODEZJA OGÓLNA, PRZEZROCZE, OFICER NAWIGACYJNY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, JARZĘBINÓWKA, CZAPA, CUKIER MLEKOWY, KOŻUSZYSKO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, FILOLOGIA NIEMIECKA, TRZMIEL PARKOWY, SŁUPEK, SŁODYCZ, SITWA, KHMERKA, NEUROFIBROMATOZA, EMENTALER, CYGANOLOGIA, KLERK, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, RADIOWIEC, WRÓBEL MAZUREK, PANEGIRYSTA, HAMULEC, KURATELA, SROKACZ, PRZECHOWALNICTWO, KAMIZELKA KULOODPORNA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, GOSPODARKA, ODŁAM, ZMIĘKCZANIE SIĘ, OPĘTANY, TORNADO SATELICKIE, FRYGIJCZYCY, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PIES MYŚLIWSKI, SERCÓWKA, SMAK, KALECKI, MARSKOŚĆ, OBRAMIENIE, DOKUMENTACJA BUDOWY, ŁYŻKA, MUESLI, SKRYTKA, CENZURA, ALFABET PUNKTOWY, POKRYCIE, PENETRACJA GENU, ANARCHIZM, SKUPINA, WYRAZ OBCY, PANOCZEK, ANTRYKOT, FAKTOR, PIONIER, CEKOTROFIA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, DRĄŻEK POGO, MENISK, KANTYLENA, PATYK, RATOWNIK MEDYCZNY, KRYPTODEPRESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zaprzęg składający się z czterech lub sześciu koni, zwykle jednej maści, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAPRZĘG SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERECH LUB SZEŚCIU KONI, ZWYKLE JEDNEJ MAŚCI to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CUG, zaprzęg składający się z czterech lub sześciu koni, zwykle jednej maści (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CUG
zaprzęg składający się z czterech lub sześciu koni, zwykle jednej maści (na 3 lit.).

Oprócz ZAPRZĘG SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERECH LUB SZEŚCIU KONI, ZWYKLE JEDNEJ MAŚCI inni sprawdzali również:

mały nóż do obierania i krojenia warzyw ,
Dasyproctidae - rodzina ssaków z rzędu gryzoni, obejmująca 2 rodzaje z 13 gatunkami znanych pod nazwami aguti i akuczi; żyją w Ameryce Środkowej i Południowej, w lasach, na sawannach i polach, niektóre introdukowano w Indiach Zachodnich ,
metalowa spłonka, która ma kształt miseczki oraz masę palną, która wybucha po uderzeniu kurka ,
urządzenie do ciągłego podawania insuliny, ułatwiające kontrolę leczenia cukrzycy i poprawiające jakość życia chorego ,
budowla piętrząca (przegroda) zbudowana na strumieniu górskim w celu przechwycenia (uniemożliwienia dalszego przemieszczania się) rumowiska wleczonego ,
substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania ,
przyprawa ze sproszkowanej papryki chili ,
przen. znaczna długość, często w lmn ,
duży ręcznik używany na plaży ,
Oceanodroma tethys - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae) ,
tłustość, mętność ,
lekceweważąco, pogardliwie: osoba, która dorobiła się majątku i pozycji społecznej, wkroczyła na salony, nie będąc osobą uprawnioną do tego z urodzenia, rażąca swoim brakiem ogłady, prostackim gustem itp ,
szybszy od stępa ,
jedno ze zjawisk magnetooptycznych polegające na indukowaniu dwójłomności w izotropowej cieczy umieszczonej w polu magnetycznym ,
technika graficzna polegająca na wyryciu rysunku ostrą igłą na płycie miedzianej; rysunek powiela się farbą i odbija na papierze ,
nauka pomocnicza socjologii, zajmująca się opisem społeczeństwa i zachodzących w nim zjawisk ,
ptak z rzędu wróblowatych, występuje od Meksyku po Urugwaj ,
zasób słów danego języka ,
nabywca ,
koszatniczka pospolita, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe ,
Philemon meyeri - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae); wystepuje w Australii, Nowej Gwinei, wschodniej Indonezji i Nowej Kaledonii ,
lekkie, krótkie okrycie wierzchnie ,
pieszczotliwie lub żartobliwie o jakimś przedmiocie ocenianym pozytywnie ,
w astronomii - skupisko gwiazd ,
fundusz, w ramach którego dokonuje się wpłat do Krajowego Depozytu, przeznaczony do rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym ,
Paradipus ctenodactylus - gatunek gryzonia z rodziny skoczkowatych; występuje w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie ,
SATELITY ,
gad z rzędu krokodyli ,
powolny walc, który narodził się w Ameryce ,
Steno bredanensis - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Steno; spotykany jest od pelagicznych wód tropikalnych po ciepłe w różnych częściach wszechoceanu

ZAPRZĘG SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZTERECH LUB SZEŚCIU KONI, ZWYKLE JEDNEJ MAŚCI. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x