SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURBINA GAZOWA to:

silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 13 lit.)TURBINA SPALINOWA to:

silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TURBINA GAZOWA

TURBINA GAZOWA to:

silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 13 lit.)TURBINA GAZOWA to:

turbina, w której czynnikiem roboczym jest gorący gaz (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.530

OBIEG, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, KAMIEŃ NERKOWY, OFIARA ŚMIERTELNA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, TOREBKA BOWMANA, CEMENT, KOMFORT CIEPLNY, FACSIMILE, WINA UMYŚLNA, GLORIETTA, WYCHODZTWO, PŁYTA DETONACYJNA, SMOCZEK, KLAMOTY, POŁYSK, PLAMISTOŚĆ, POSZKODOWANA, IZBICA, PRZEPAD, ELEKTROWÓZ, SCHABOSZCZAK, ZAPRAWA, CURRY, CHRYJA, SANIE, PODUSZKA POWIETRZNA, BAZA ODSETKOWA, MEBLOWÓZ, WÓZ MEBLOWY, HEKSAMETR, LINIA WIDMOWA, NOK, ZOONOZA, SKAŁA METAMORFICZNA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, UPADEK, JEDNOŚĆ, BOMBA ATOMOWA, KOLEJKA LINOWA, RASA, TARNOWIANKA, NASTAWIENIE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, RYZYKO OPERACYJNE, PATRON, WRZĘCHY, KROKANT, BAŃKA, WADA, PEDAŁÓWKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SALA, PLATFUS, ARTEFAKT, HRABINI, NAPIĘCIE, ANEGDOTA, INKA, ROPUCHA BLOMBERGA, BRZYDACTWO, PIERÓG, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, TANK, AREA, PLAMA WĄTROBOWA, KLERK, POLE, TEST PŁATKOWY, LAMPA ŁUKOWA, PUNKT, MARKIZETA, RÓG, MOTORÓWKA, PSAMMOFITY, SĘK OTWARTY, KOZAK, PRYMULA, EDYKUŁA, NIEREGULARNOŚĆ, WIELKOŚĆ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ŚRODOWISKO, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ODSYŁACZ, HYDROBUS, TYMPANON, GRZEBIEŃ, OKRUCH SKALNY, KRATOWNICA, PREZYDENCJA, PĘCHERZYK, PINGWINARIUM, RESPONDENT, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, BĄK, DZIENNIKARZ, WOLNY ZAWÓD, CYWIL, HALOGENEK ALKILOWY, BÓR BAGIENNY, MIĘCZAK, NIEPOSPOLITOŚĆ, PALISADA, SOWIECKOŚĆ, INTERNAT, SKUTEK PRAWNY, POSUW, LANE KLUSKI, BRODAWKOWIEC CZYSTY, AGRESOR, PORZĄDEK SPOŁECZNY, NIEWOLNIK, BANK DOMICYLOWY, OBCY, KSYLOFAGIA, NERKÓWKA, KREACJA, TRZĘSIDŁA, FRASZKA, KANAŁ LATERALNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, NORDYCKOŚĆ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MARATON, PARAWANING, ZASTRZALIN, CYSTERNA, DYMARKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DEFICYT, WYŚCIGI KONNE, KUPA, PAROWANIEC, MINERAŁ ZABARWIONY, RASOWOŚĆ, POJAZD, LEKTORIUM, EUROWALUTA, STOŻEK WULKANICZNY, ZWOLNIENIE, FETYSZYZM, PODWODA, GRANAT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, WYBUCHOWOŚĆ, EMPIREUM, TOFFI, AFERA, MOTOROWIEC, PRAŻUCHA, BYSTROŚĆ, PRZEBÓJ, ALIDADA, APRETUROWANIE, NOWALIA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TARAN, PIERWSZEŃSTWO, GAMBIT, PLIK GRAFICZNY, IZBA ROZLICZENIOWA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KAMIKAZE, ŁUK SKRZELOWY, SZCZYTÓWKA, DZIWKARZ, OBOZOWISKO, DZIEWIĘTNASTY, MONOPOLISTA, SOK, OTRUCIE, PAPIER WELINOWY, MIRAŻ, ŁAŹNIA, DZIEŁO ROGOWE, MATECZNIK, JAN, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, MARGINESOWOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, STRINDBERG, KAPELMISTRZ, FUTRO, ZESPÓŁ, BOZIA, KOTLET POŻARSKI, OSTROMLECZ, RADIANT, ŚLĄSKOŚĆ, ORGANIZM, ROŻEK, KRYJÓWKA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WALC, SIŁA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, JEMIOŁA, GALARETA, FREGATA ŻAGLOWA, EKSPANDER, ŁAPOWNICTWO, JUMPER, OBI, POJEMNOŚĆ POLOWA, DESZCZ, MAGIEL, ARKABALISTA, CZERPAK, PRZEKŁADNIA, RECEPTYWNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, SEZON, BETON KOMÓRKOWY, PANNICA, SZÓSTKA, CIAŁO, ROZMODLENIE, RETENCJA, LEBERWURSZT, RDZA, BIRET, EMIGRACYJNOŚĆ, POTĘPICIEL, BARWY PAŃSTWOWE, TULEJA, RONDEL, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PODATEK GRUNTOWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BURZA, BULLA, KACAPSKI, WÓZEK, KOKORYCZKA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, KUTER UZBROJONY, TABU MILCZENIA, RERECORDING, FASOLA, GAD, UNISONO, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ULGA BUDOWLANA, RUDI, JADZICA, SKONTRUM, BAZYLIKA KATEDRALNA, PROFIT, PASKUDNIK, FILIGRAN, POKRZYWDZONA, ANALIZA, WYLĘGARNIA, ALASKAN HUSKY, FITOCYD, MOST PONTONOWY, PROMIENIOWANIE, CIŚNIENIE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PIK, RENA, DROGI RODNE, LOBELIA, MASZKARON, RANWERSY, PRZYŚPIEW, PARAPET, DZIESIĘCINA, PIONEK, NIEGOSPODARNOŚĆ, ODTRUTKA, WŻER, KOMOSA, ŻORŻETA, KALATOS, SZNUR, POLAK, SUWNICA, OLEJ PALMOWY, BOŻA RĘKA, PĘCHERZYCA, PŁÓD, CIEK, PRZEZWISKO, ORLĘ, KOSMITA, BOCIANIEC, WÓDKA, PLAGA, CIEPLICA, KSYLOFON, ADRES, MUSZLA, STEROWIEC SZKIELETOWY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PIĘKNY WIEK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ?KET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURBINA GAZOWA silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 13 lit.)
TURBINA SPALINOWA silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURBINA GAZOWA
silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 13 lit.).
TURBINA SPALINOWA
silnik cieplny pobierający energię napędową z przepływających spalin lub gazu (na 16 lit.).

Oprócz SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SILNIK CIEPLNY POBIERAJĄCY ENERGIĘ NAPĘDOWĄ Z PRZEPŁYWAJĄCYCH SPALIN LUB GAZU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast