STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDROŚLE to:

stadium rozwojowe u roślin, zawierające organy męskie, żeńskie lub oba jednocześnie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDROŚLE

PRZEDROŚLE to:

tkanka odżywcza zarodka u roślin nagonasiennych, komórki wegetatywne gametofitu żeńskiego, które po zapłodnieniu stają się tkanką odżywczą nasiona (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.571

TENDENCJA ROZWOJOWA, SANKI, ALERGIA PYŁKOWA, KONSYGNATARIUSZ, APARAT STEREOSKOPOWY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KRET, OPAD, USZAK, MASZTÓWKA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, PIĘTA ACHILLESOWA, WAŁ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, OBRZĘK GAZOWY, HORMON ROŚLINNY, SELER BŁOTNY, GRANDA, SEGMENTACJA, STROBILANT, KAPUSTA KWASZONA, ZABIEG KOSMETYCZNY, PĄK, DOROSŁOŚĆ, TARCZA, KULUARY, KAMIEŃ, DRZEWO SOLITEROWE, SUPPORT, WITAMINA, KOREKTOR, OBRONA STREFOWA, ANTRESOLA, TARCZA, ZAJĄCZEK, ZROŚLAK, KARL, KUCHNIA GAZOWA, ANTEPEDIUM, NISKOŚĆ, KARIOTA, ODRUCH, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ETAP, PUSTAK ŚCIENNY, STEMPEL, BI, WĘZEŁ GORDYJSKI, MUFKA, SZAŁAS, OSTRZAŁ, ZAMEK, DREWNO LETNIE, RAKIJA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, AUGUR, CENA MAKSYMALNA, LISTEK, POLIGAMISTKA, PŁESZKA, UZYSK, BARWY NARODOWE, ZAAWANSOWANIE, PARK MIEJSKI, OPERATOR, MARGINESOWOŚĆ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, GRADACJA, RYBA UKWIAŁOWA, PUNKT ASEKURACYJNY, PREMIERA, PŁOZA, AGRESOR, SUPERKOMBINACJA, ROŚLINA KOPALNA, GORĄCZKA, KOSZT INWESTYCYJNY, ŚLIWA, PREZYDENCJA, AMORY, ANTYSZTUKA, KSIĘGI, INKA, LUD, ŚMIECIARZ, BYSTROŚĆ, ODPRYSK, URAN, MAŁPA, AGREGACJA, HELISA, OPERACJA, SITKO, ZDZIADZIENIE, MELUZYNA, RYKSZA, CYNIA, SZARADA, FILET, NAROŻNIK, ROŚLINA ZIELNA, GETRY, PORTRET, KORYTARZ, GRZĘDA, PRZYTULIA, TECHNOKRATA, SMERF, DELFINA, GRÓDŹ, TRAMWAJ, PŁYN NASIENNY, WŁOSIE, FUNKCJA CELOWA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, ELIMINACJA, KLIKER, ZAŁOŻENIE, KNEDLE, PUKLERZ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PARCH, ANNA, OPERA, SER, WROŚNIAK, REMONT BIEŻĄCY, KONGLOMERACJA, AMPUŁKA, LEON, STATUS SPOŁECZNY, WEZWANIE, REKOMENDACJA, ŚLIZG, DYSZEL, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KASKADER, TANGO, WERANDA, KONTENER, CHMURSKO, KAJUTA, ABOLICJONISTKA, ZARAZA, KILIM, JAJECZKO, SAKLA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BUDOWA, WYŻYNKA, CEDUŁA, KOMA, ERPEG, DZIEWKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KOLET, EKSPLOATACJA, KROPKA, ANTENA MIKROPASKOWA, POZYCJA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, SET, PODZIAŁ, WIESZAK, LEKCJA, DOCHODZĄCA KOBIETA, KOTYLION, KARTEL, FETYSZYZM, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ŻEBRO, EDYKUŁA, LUGIER, STRATA, DIABEŁ, MALARSTWO IKONOWE, TULEJA, KRUSZNICA, GARBNIK, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, TEKSASY, POCISK ARTYLERYJSKI, PRZETWÓRCZOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, TLENEK, EUFORBIA, PRÓBA JĄDROWA, DOSTAWCA, KIEŁBACHA, SKRZELOTCHAWKI, UŁANKA, SASANKA, KONTROLER, PŁÓD, PSYCHOLOGIA, ORŁORYB, RETUSZ, FASCYNATOR, PLEŚNIAK, ANALOG, OGÓR, KONWOLUCJA, OBRÓT, GĄSKA, KAMARYLA, PRZEDZIAŁ, SREBRNIKI JUDASZA, SZKAPLERZ, KOŃ, LIŚĆ ŁODYGOWY, EGZEKUTYWA, WARGOWE, KRAKWA, OFICJALNOŚĆ, KOSZARKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, STOPKA, KSYLOFON, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, DZIAŁOWIEC, KOŁYSANIE, KARIN, ANALITYKA MEDYCZNA, ANTYKATOLICYZM, PROGRAM, EMOTKA, WYŚCIGÓWKA, MECHANIKA, RYWALIZACJA, GENDER, ROLNIK INDYWIDUALNY, ROTUŁA, PENSJA, JADZICA, KOCIOŁ EWORSYJNY, HIACYNT, WINO ZIOŁOWE, OKARYNA, ODCZYNNIK, CIOCIA, NISZA, CAP, KAMIENICA, ALARM LOTNICZY, ŚCIANKA, UZIOM, ARYTMOMETR, SZUM, AMPUŁKA, KAZALNICA, SKABIOZA, KLEJÓWKA, BARSZCZ, KRUPON, DYSTRYBUTOR, KULFONIK, DZIABA, GETTO ŁAWKOWE, DOBRO POZYCJONALNE, LIZ, GALERIA, RACZYNA, HERBARIUM, DYMISJA, PSIZĄB HOWELLA, GWIAZDNICA BAGIENNA, ZMOWA CENOWA, PIÓROSZ PIERZASTY, TRANSPOZYCJA, VIP, KOSMATKA KŁOSOWA, FRUSTRACJA, PAROWCZYK, BIAŁE MIĘSO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KĄPIEL, WRONIE OKO, OKRĘT ARTYLERYJSKI, NIECHLUJA, OPASKA, CZUPRYNA, ZABURZENIE, DRUK, STROICZKOWE, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, POWIEŚĆ SF, GLUKOMETR, GORĄCE ŹRÓDŁO, GŁOWICA KONWENCJONALNA, TONAŻ, SPÓŁKA CICHA, SYFON, PRZYDAWKA, IRRADIACJA, STROPNICA, KRÓCIEC, UCHWYT, DYSHARMONIA, WYRAZ POCHODNY, ?PACIORKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDROŚLE stadium rozwojowe u roślin, zawierające organy męskie, żeńskie lub oba jednocześnie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDROŚLE
stadium rozwojowe u roślin, zawierające organy męskie, żeńskie lub oba jednocześnie (na 10 lit.).

Oprócz STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STADIUM ROZWOJOWE U ROŚLIN, ZAWIERAJĄCE ORGANY MĘSKIE, ŻEŃSKIE LUB OBA JEDNOCZEŚNIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast