PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEDZICZNOŚĆ to:

prawo posiadania spadku lub stanowisk po przodkach (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEDZICZNOŚĆ

DZIEDZICZNOŚĆ to:

zespół procesów zachodzących w organizmach w przebiegu powstawania i rozwoju osobniczego organizmów potomnych, który prowadzi do odtwarzania cech organizmów rodzicielskich (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.469

BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, INTERKALACJA, SPONDYLOSOMA, GLIF, SIAD, EMPIRYZM GENETYCZNY, KASA, PANTOFAG, INTERWENCJA PROCESOWA, ZMIANA WSTECZNA, MUZYK, MERZYK OBRZEŻONY, PARKIET, ROKOWANIA ZBIOROWE, SYNDYK, PRAWO JOULE'A, SYLWETKA, ŁUK TĘCZOWY, KARZEŁEK, LINA, GAL, HOL, STARTER, SCHEDA, GOŹDZIENIEC, PROTEGOWANY, INTROIT, KILOMETR NA GODZINĘ, KAZACZOK, SZTURMAK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, RZEZAK, TWARDZIAK, KASZTELANIA, BASEN, MATERIAŁ, FORYŚ, SKARYFIKACJA, WYŁĄCZNIK, AGENCJA, NOWOROCZNIK, MARATON, PRZEWODNIK, GŁOS, LARWA, ORDYNACJA PODATKOWA, BRYTYJSKOŚĆ, WIĘZADŁO, CZÓŁNO, UZYSK, TORU, ZAWIKŁANIE, ODWAGA, REZERWA WALUTOWA, PION ŻYROSKOPOWY, PIKA, PARTIA, POLE DRUMLINOWE, REHABILITACJA, NARZĄD KRYTYCZNY, ANTONOMAZJA, FROTTOLA, TYMBALIK, CHWYTNIK, EFEKT SNOBIZMU, MEMORANDUM, POLKA, TRAGEDIA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, RAJSKI PTAK, OBRONA STREFOWA, KONSOLETA, PRZEDROSTEK, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KET, PĘTO, PROCES BIOLOGICZNY, MASZOPERIA, SZKARADA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, PRZYTULIA, AKWEN, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, RATOWNIK MEDYCZNY, BRUK, BRZEG, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MODUŁ MIESZKALNY, LISTA PROSKRYPCYJNA, INSPEKTOR SZKOLNY, NIETZSCHEANISTA, FIGURA GEOMETRYCZNA, MEDALION, TRAWERS, CYNADRY, UPOWAŻNIENIE, ASEKURANT, SKRZYDLATE SŁOWO, CHLEB, KIJ, KOTWICA, FUNKCJA, ŁATA, KATEGORIA, STUDNIA ABISYŃSKA, MASKA, MASA KAJMAKOWA, KOZAK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KONFISKACJA, RODODENDRON, TAPER, ŻUPA, PRZEKLEŃSTWO, MATERIAŁ SKALNY, RELIKWIE, PASIERB, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GLORIA, ŁUPEK ILASTY, ROZKRUSZ, TRANSPORTEREK, ROLADA, ŚCIEKI KOMUNALNE, AMUR, SYRENA, BATERIA WODOCIĄGOWA, GOŁĄBECZEK, OMYŁKA, CAP, MOTORÓWKA, METAMERIA, DOKUMENT, WOSK, ASYGNACJA, RELACYJNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, KALETKA, CIASTO PIASKOWE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, TERAPIA, OŚCIEŻE, OMDLAŁOŚĆ, KLEJONKA, MAKINTOSZ, PIŁA CZOPOWA, ROBOTA, ŻACHWA, KAND, CYGANKA, FRATER, KIESZEŃ, BAGNIAK ZDROJOWY, SARAFAN, PASOŻYT, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, LAPILLI, SUCHORYT, DRUK AKCYDENSOWY, MONETYZACJA, DRZEWO IGLASTE, ATRYBUCJA, STOŻEK DZIOBOWY, TABU, GRÓB SKRZYNKOWY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CZASZA, CERAMIKA SANITARNA, NAKO, GŁUPEK, PRODUKCJA, PILOKARPUS, BORYS, PŁOMYK, DASZEK, RESPONDENT, MAKIMONO, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WIENIEC, PRZYSTOSOWANIE, SKWAPLIWOŚĆ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KUGLARZ, FILM S-F, KLERODENDRON, WYCHODŹSTWO, PROLEK, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WERANDA, LISTA TRANSFEROWA, FOTOGRAM, UCHRONNOŚĆ, TRUBADUR, STAROŚCIŃSKI, PRAWO SPADKOWE, ŻAGIEL REJOWY, MIMETYZM FORMALNY, NAUKA MEDYCZNA, OSTATNIE POŻEGNANIE, KOMPRES, PASZPORTYZACJA, GARNITUR, DWUDZIESTY SZÓSTY, PRAWIDŁO, OTWÓR, OKRĘT SZPITALNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, BIAKS, ŁOŻYSKO, KAWA ZBOŻOWA, SOPRANISTA, STAŁOŚĆ, ZAKŁÓCENIE, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, RYTOWNIK, CENA DETALICZNA, SOBÓR, KRANÓWKA, IMMUNIZACJA CZYNNA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SZARIAT, NEKTARIUM, HEAD-HUNTER, MUR, GWAJAKOWIEC, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PODATEK, KONSERWA, POWÓZ, MARSZ, LAMPA WYŁADOWCZA, ANGLOFOBIA, DZIESIĄTY, LEASING, CZARNUCH, PODZIEMIE, SPRYCIULA, NAKŁADKA, SEGMENT, REFREN, SZASZŁYK, MUZYKA PROGRAMOWA, REMONT KAPITALNY, GRA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, JĘZYK OBCY, LIAZA, GRAF PODSTAWOWY, CIAŁKO MRÓWCZE, PRAWOMOCNOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, PREPARAT, PRANKO, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PLANETA, SIŁY, RYNKA, SŁODKA BUŁKA, PIEC, RÓW, KASIARZ, TRYMER, STRZYKAWKA, ZBYWCA, KIA, TRANSKRYPCJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, ILUZJA PIENIĄDZA, DRUGIE DNO, UDAR, CIĘŻKA ARTYLERIA, WULGARYZM, KAPITANA, METADANE, PÓŁWYSEP, ANTYCYPACJA, PRZEPIS, JON CENTRALNY, SKRZYNIA, MONITOR, KULTURA MATERIALNA, WYBRANKA, KARP BEZŁUSKI, RESIDUUM, GENIUSZEK, LOT CZARTEROWY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, CZYSTKA ETNICZNA, ONELINER, RELISH, ISKRA, CHEMOTAKSYNA, PIECZYWO, BOSS, PRÓBA, KONTUR, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SYSTEM ALARMOWY, ?PŁETWA STEROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEDZICZNOŚĆ prawo posiadania spadku lub stanowisk po przodkach (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEDZICZNOŚĆ
prawo posiadania spadku lub stanowisk po przodkach (na 13 lit.).

Oprócz PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRAWO POSIADANIA SPADKU LUB STANOWISK PO PRZODKACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast