CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYPUŁA to:

część organu, przez którą przechodzi wiązka nerwowa lub naczyniowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.386

BLOCZEK, PĘDZLIK, CHROBOTEK, NEKTARIUM, BOCZNIAK, EKSPLOATACJA, EUCHARYSTIA, LEWICOWOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, ANATOMIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, CIEK, MNICH, KAPITALNY REMONT, DOZYMETR, ŁĘK, GWARA MIEJSKA, MARTWIAK, MANDAT, RESORT SIŁOWY, SELEKCJA, APSYDA, INGUSZKA, STALNICA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NET, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BIEŻNIK, ZŁOTOKAP, CERKIEW ŁEMKOWSKA, CIELISTOŚĆ, LIMBO, REFERENDUM GMINNE, SILNIK INDUKCYJNY, POTRZEBA, ILOCZYN MIESZANY, CHRYSTOLOGIA, WYROK, HAMBURGER, TAJNIAK, OKUCIE, KALIKO, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, OMFALOMANCJA, OWADOŻERNOŚĆ, TRZMIELINA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, KOKTAJL KRABOWY, OKRYWA KWIATOWA, SOLANKA, WŁODZIMIERZ, GŁADŹ, WIERZCHOŁEK KORZENIA, DYREKTOR KREATYWNY, PACHYPLEUROZAUR, ADIDAS, LASER, MIMEZJA, IDEACJA, OPERATOR BITOWY, OLEJARSTWO, SKUP INTERWENCYJNY, JĘZYK KAFIRSKI, GENIUSZEK, FOTEL KLUBOWY, STOPA ZWROTU, ZBROJOWNIA, BEZLIST, WESTFALKA, KONFIGUROWANIE, TUNICZKA, RACJONAŁ, MUŁOWCOWATE, EKSPERT, KOCIOŁEK, BOMBER, FORMIŚCI, SOCHACZKI, ZABYTEK RUCHOMY, SYLABA MOCNA, KARL, STARA MALUTKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, OKRĘŻNICA, TRÓJKA, PADACZKA ODRUCHOWA, SZTUKA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, BAWET, ANTYFONA, OCZAROWIEC, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, INWOLUCJA, VIBRAM, APOLOGETA, KOŚĆ KLINOWA, MISZCZU, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, SZKARŁATNICA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WYCIERACZKA, PŁYWACZ, COŚ, NAGOLENNIK, ELEW, TURANIZM, KLINKIER, PIERDOLENIE O SZOPENIE, GRECKOŚĆ, LB, OBSTRUKCJA, SPISEK, OPAŁ, CIŚNIENIE STATYCZNE, SUPORT, ODCINEK KOŁA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, REDUKCJA, CZASOWNIKI, IPERYT, NARKOTYK, MAGNES, UTAGAWA, CHRANCUSKI, PROCH BEZDYMNY, APRETUROWANIE, TLENEK, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KRYKIET, TRZEŚNIA, RURA, IRENA, KĄCIK, STACJA, NOSÓWKA, CHOROBA RDZY, WARZYWNIK, HIPSOMETRIA, ZABIEG, OCZKO, ŚRUBSZTAK, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, OTWARTOŚĆ, SKOK TŁOKA, LEJ, OWOCNIK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, PROCH, KSIĄŻĄTKO, ETIUDA, TASMAN, MUR, HISZPAŃSKI LODZIK, BOKS, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, DALMATYKA, PODMIOT LOGICZNY, TURANIE, LAGERPETON, ŁAM, SALEZJANIE, KOBIECISKO, OGIEŃ ZAPOROWY, ŁYK, MLECZNIK, KOŁO WERTYKALNE, WARSZTAT, LISTA PROSKRYPCYJNA, PIĘTA, WASĄG, KORMORAN JAPOŃSKI, DRAJREP, BIGBIT, WIELKA ROSJA, MISIO, CZYTNIK, ANGINA MONOCYTOWA, MOC ZNAMIONOWA, ZIELONI, WIENIEC, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ZGRZEBŁO, E, CHARLES, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, WETTER, ZAŚPIEW, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SERDAK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, WAPNO NIEGASZONE, ŁUSKA, DEKADA, DIABEŁEK, ROZTOCZE, KRZYŻYK, LICENCJA OTWARTA, PLATFORMA CYFROWA, FISHARMONIA, LAKIER, KLAUZURA, DRAGONADA, WĄTEK, LICZBA HITTORFA, ARCHIDIECEZJA, CHOROBA PROMIENNA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SKANIA, PĘCHERZ, BIURO TECHNICZNE, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, DOŻYWOCIE, KAPUŚCIANY ŁEB, PANNA, OSMOZA, FRANCUSKOŚĆ, HANDEL NARĘCZNY, RZECZ, CIERPLIWOŚĆ, ODEZWA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, APARTAMENT, JARZMO, PILOTÓWKA, OPĘTANIE, BLOKADA EKONOMICZNA, LINIA, TKANKA STAŁA, BYDLAK, KOMŻA, FILANDER PRĘGOWANY, WIZJER, LAMERSTWO, ARTROZA, ESDEK, KWATERUNEK, PODZIEMIE, KIRPAN, JEDWAB, FELER, FETYSZYZM, CONFIT, GARBATE ANIOŁKI, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KRESKA, ZEWŁOK, SZATAN, KONTAKT, PAPIRUS, POCZWARA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, MIARA, KIERUNEK, CHYLUS, DOMICYL, NARKOTYK MIĘKKI, PRALNIA, RZADKOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, CENTYMETR SZEŚCIENNY, MISIACZEK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, DZIAŁO HARPUNNICZE, BALAST, GWIAZDA, BĄBELEK, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, ZYSK, SZELF KONTYNENTALNY, KONSULAT, ODCINEK, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PAJA, PRASAD, TYBINKA, KILOWAT, ANTYKATOLICYZM, SZEŚCIAN, REGUŁA SARRUSA, POLO, NIDA, NEUROPRZEKAŹNIK, ŚCIANA, PODATEK EKOLOGICZNY, AKTORSTWO, BINDA, ALASKA, CERKIEW, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, IMPLEMENTACJA, LARP, HARFA EOLSKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, JĘZYK, GRZYB ATOMOWY, PACHWINA, ?OBAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYPUŁA część organu, przez którą przechodzi wiązka nerwowa lub naczyniowa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYPUŁA
część organu, przez którą przechodzi wiązka nerwowa lub naczyniowa (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ ORGANU, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI WIĄZKA NERWOWA LUB NACZYNIOWA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x