DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSTAWA to:

dolna część budowli, jej elementu, ale też pomnika, rzeźby itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODSTAWA

PODSTAWA to:

założenie, zasadniczy element, punkt wyjścia (na 8 lit.)PODSTAWA to:

coś (osobny element lub część konstrukcji), na czym coś jest postawione, oparte (na 8 lit.)PODSTAWA to:

punkt wyjścia (na 8 lit.)PODSTAWA to:

bok w figurze geometrycznej lub ściana w wielościanie (na 8 lit.)PODSTAWA to:

liczba podnoszona do potęgi w działaniu potęgowania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.234

DZIERŻAWCZOŚĆ, SARYSOFON, FRYTURA, KĄT TRÓJŚCIENNY, KOŚĆ SZCZĘKOWA, KORPUS, PRUNELA, KOKON, ŚLONSK, CYKL WEGETACYJNY, TAŚMA, SZTUKA LUDOWA, PĘTLA JELITOWA, ENTEROBAKTERIA, GREY, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ZESKALANIE, BARBETA, PŁATEK, DESKRYPTOR, DROGA PUBLICZNA, STREFA POŻAROWA, LICE, PODPORA, INFOBOKS, LAMPERIA, ODCINEK, ROZDZIALIK, WALOŃSKI, MŁOTEK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, NATKA, MIĘDZYWĘŹLE, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MARZANA FARBIARSKA, BOCZEK, CENTRUM URAZOWE, PIERSI, ZAKŁAD PRACY, REKIN OWSONA, UDZIAŁ, DOBROWOLNOŚĆ, PODGŁÓWEK, TRYGLIF, LENIWIEC, RÓG, SZELF KONTYNENTALNY, ŁAWA DZIAŁOWA, SIODŁO, PROLOG, KOLANO, DZIAŁKA ROBOCZA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, MIODOWNIK, CHWYTAK, PANICZĄTKO, PODREGION, TWARDZIEL, FIFKA, ŚRÓDOKRĘCIE, JĘZYK, RAMA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KANAŁ, GRZYBY ANAMORFICZNE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, CHINY ZACHODNIE, REGLAN, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KASZTANEK, JIG, GEOFIT KORZENIOWY, KUPLET, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, SUWAK, ODCINEK, NIEGOŚCINNOŚĆ, BATAGURY, ZWIERCIADŁO, NASADKA, PODKŁAD, AWANSCENA, PŁAT CIEMIENIOWY, POSIADACZ ZALEŻNY, ETAT, ALE, OKAP, ROBOTA, SINGEL, WYLINKA, BOHATER, SET, MECHANIKA KONSTRUKCJI, OKRYWA KWIATOWA, SERIA, CHOLEWA, ŻYWIENIE, FUNDAMENT, EUROPAZAUR, MANKIET, ANTYWESTERN, CZOP, DOLNA SAKSONIA, FANTAZJA, SUFFOLK PUNCH, JELEŃ AKSIS, JAKLA, WIELKA ROSJA, NIEDOPASOWANIE, BERNIKLA BIAŁOLICA, KANEMEJERIA, WSKRZESICIEL, DANDYS, KANTATA, EISEGEZA, DARŃ, NAKO, CARYZM, WEWNĘTRZNY, TACIERZYŃSKI, AMALAKA, MIECZNIK, GLORIETA, CEWKA MOCZOWA, SZTUKA, OKULARY, STOJAK, AGENT, BROŃ MYŚLIWSKA, PARAFASZYSTA, ABRAHAM, SKOWYT, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, NAPLECZNIK, LIMBUS, BANIECZKA, PRZEŁOM, OGÓŁ, GRUSZKA ŻAROWA, INTERWENCJA POSELSKA, GONDOLA, HAZARDZISTA, DZWON HEŁMU, CZYTANKA, MAKINTOSZ, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KOŁO, KLEJONKA, WIELOWIEŚ, WACHTA, ISKIERNIK, PODZAMCZE, OSTROGA, EURO, WPUST, ERA PALEOFITYCZNA, ARKUSZ DRUKU, SKAFANDER, PRACA SEZONOWA, PASZTETNIK, GNIAZDO NASIENNE, KALESONY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, RELACJA ODWROTNA, JASZMAK, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, GÓRNICTWO NAFTOWE, UDO, WOKALISTYKA, TRZON, SPAŁA, KASKADA, PRZEWIESZKA, TYBET, OSET KĘDZIERZAWY, MARCHEW, BEDŁKA FIOLETOWA, WYROSTEK BARKOWY, POCHODNA, TRZON, MARUDA, KWAS GLUKONOWY, RUBRUM, JĘZYCZEK U WAGI, BUDOWNICTWO, ABC, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, SLAJS, CHWAST, PARAZYTOFIT, JUNIORKA STARSZA, SYDEROFIR, DYLATACJA, PROPORZEC, PETARDA, TRZONEK, PŁASZCZ, SYNONIMICZNOŚĆ, OTCHŁAŃ, MADEYSKI, LOGIKA KIERUNKOWA, DUPAL, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TOCZYSKO, SZCZUR POLINEZYJSKI, PLATFUS, AKWAWITA, CZYTAL, WYKŁADZINA, PODSTAWA, EKSLIBRYS, NOS, MUNSZTUK, PODNIEBIENIE TWARDE, KWIATOWA, SUPINACJA, WULKAN DRZEMIĄCY, BIEGNIK, OSZOŁOMSTWO, DZIELNICA, SPÓD, OBRAZ, GŁUPKOWATOŚĆ, STANEK, ARCHITEKTURA, NACJA, BONSAI, GADACZ, JĄDRO ZIEMI, NARZĄD KOPULACYJNY, PÓŁWOLEJ, ODCISK PALCA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TRATWA, DELEGACJA, ZWIERZYNIEC, REZONATOR, STURSA, CHURCHING, NAUKI GEOLOGICZNE, TERLICA, KORONA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, MATA GRAWITACYJNA, KUREK, SŁOWO POSIŁKOWE, MIOTEŁKA, KLARK, BIOFLAWONOID, SZYNA, ŚWIERKLE, PECYNA, BUKIECIARZ, WKŁAD, AFLASTON, CHIPPER, MODELUNEK, CHWOST, KIMOGRAF, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ASOCJACJA, BICZYKOODWŁOKOWCE, CZAPLA MODRA, PONUR, GUGIEL, SKOK, ŚWIATŁO, TABLICA ROZDZIELCZA, WIARA, BRODA, DASZEK, DZBANEK NA KWIATY, BRUZDA LODOWCOWA, ANTIFA, PRACOWNIK BUDOWLANY, FREELANCER, LABIRYNT, TERMIN PREKLUZYJNY, PANEW, WARTOŚĆ DODANA, SUPERPRODUKCJA, DRZEWCE, CZAS TERAŹNIEJSZY, SOŚNIK, WIEK DOROSŁY, PROWINCJA, GRUNWALD, DIABELEC, GOLFIK, KROBNIKOWATE, GEOGRAFIA, OSTOJA, PUPCIA, SARDELOWATE, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, LUFA, INDEKS, POWIEŚĆ SENSACYJNA, ?ZBIORY ROZŁĄCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSTAWA dolna część budowli, jej elementu, ale też pomnika, rzeźby itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSTAWA
dolna część budowli, jej elementu, ale też pomnika, rzeźby itp (na 8 lit.).

Oprócz DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - DOLNA CZĘŚĆ BUDOWLI, JEJ ELEMENTU, ALE TEŻ POMNIKA, RZEŹBY ITP. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x