BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁONIARNIA to:

budynek, w którym hodowane są słonie, najczęściej stanowiący część ogrodu zoologicznego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.260

TARCZA, IMPLEMENTACJA, ROZWORA, PODUSZKA, SILNIK GAŹNIKOWY, OGRÓDEK PIWNY, SAUNA, PRZESILENIE, NERWICA SPOŁECZNA, SZCZUR DRZEWNY, NOC, HORODNIA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MENU PODRĘCZNE, CIĄGNIK, STREFA NUMERYCZNA, UKŁAD LOGICZNY, HACZYK, FOTOLABORATORIUM, WIERZCHOŁEK, LĘDŹWIE, LAWATERZ, PUCKA, MÓWNICA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, ZAĆMIENIE, PĄCZEK, LOPOLIT, LOGOGRAF, GNIAZDO ZAWOROWE, PISMO SYLABICZNE, JĘZYK ARGOBBA, RÓŻA BAZALTOWA, PUNKT ROSY, WOJSKO KOMPUTOWE, TECHNOKRACJA, SPIŻARNIA, PANEL ADMINISTRACYJNY, REFERENDUM LOKALNE, PRZEDPŁATA, CHLEB, WARTOŚĆ MODALNA, KONSTRUKCJA NOŚNA, OBÓZ, GOTÓWKOMAT, PAKLAK, ORCZYCA, IDEOGRAFIA, DYPTYCH, PASIAK, TANIEC, TARAS, TEOKRACJA, LIMBUS, ZAPROSZENIE, BANDA, GRECKI, CENTRUM POBYTOWE, PROLOG, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, SIKORY, ANGIELSKI, SZEWRON, PIĄTY, PUSTELNIA, BIAŁE MYSZKI, DYMKA, QUETZAL, WRĘGA, CHLOREK WINYLU, KŁĄB, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KONJUPKCJA, STANOWOŚĆ, DOM RODZINNY, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, MAŁA GASTRONOMIA, REPUBLIKA JAKUCKA, WYRYWEK, NORRLAND, AGREGATOR, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, NADTWARDÓWKA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, REWERS, JON KARBONIOWY, CZASZA, RUBRUM, GRUPA, MNIEJSZOŚĆ, CIAŁO, METROPOLIA, OSKARŻENIE PUBLICZNE, KADŁUB, JĘZYK ŻYWY, NARCIARSTWO NORWESKIE, POLECANKA, OLIWKA, ROSTBEF, PALEC, ŁAWA FUNDAMENTOWA, KLEIN, ADRES, ZAĆMIENIE, ZABAWA, CENTRALA RYBNA, ALPINARIUM, GRZECZNOŚĆ, SINGEL, CZŁON SKŁADNIOWY, EGZEKWIE, SKRZYNKA LĘGOWA, ODZIOM, ŚLONSK, BARWY PAŃSTWOWE, WOJNA CELNA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, TLENEK AZOTU, TINTA, SKRZYDŁO, POPRZECZNICA, DYL, AZYL, OJCIEC CHRZESTNY, OSKARŻENIE, MARTWAK, SĄD APODYKTYCZNY, WARZELNIA, PRZĘSŁO, GOTOWALNIA, PIĘTNASTY, PRECJOZA, ARSENEK, PARTER OGRODOWY, PRZYBYTEK, PIĘKNY JAŚ, KOMINEK, KONTAKT, PŁACA MINIMALNA, DRAPACZ, PEDOFILIA, DOM, WAPIENNIK, KNECHT, RELIGIA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KOKPIT, ALBUMIK, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, TŁO, NACZYNIE LIMFATYCZNE, ZEGAR KWARCOWY, LIBELLA, GOSPODARSTWO DOMOWE, FACJATA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, LINOWIEC, BARIERA JĄDROWA, BAPTYSTERIUM, POWINOWATY, IZBA, HAMULEC NAJAZDOWY, FEERIA, ZJADACZ CHLEBA, NIEBIOSY, KIBLA, STOPIEŃ TURBINY, ROKPOL, LICE, CAMPUS, BANANOWIEC, MINA, JĘZYK CHORWACKI, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, GEOMETRIA CZYSTA, KLAMRA, SPAŁA, WĄS, MASELNICZKA, GROMBELARD, FLEBODIUM ZŁOCISTE, SALA GIMNASTYCZNA, PARTIA, POLE BRAMKOWE, KUBEK, MUCHY W NOSIE, NONA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BRAMOWNICA, FIORDING, KALKA CERAMICZNA, EPOKA, KOLUMNA, SPOT, POLITYKA MIESZKANIOWA, JĘZYK ASEMBLERA, SPOKOJNOŚĆ, KARBOKATION, GŁOŚNIK JONOWY, ZABURZENIE UROJENIOWE, LAS MIESZANY, PATRYSTYKA, BETON, ZŁAMANIE OTWARTE, OKRES SKŁADKOWY, NOŚNIA, ARCYDIAKON, PRZÓD, ULEPEK, KRAINA GEOGRAFICZNA, BEZROBOCIE SEZONOWE, SYSTEM KAPITAŁOWY, TRZONEK, PALIWO CIEKŁE, POCHWA LIŚCIOWA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PISMO, TALK SHOW, PODTLENEK AZOTU, ROŚLINA BULWIASTA, AUTOGIEŁDA, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, SEKEL, SZTANGA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, GADZINA, PLOTER PŁASKI, DYWANIK, HOBBISTA, PASMANTERIA, OBCIĄŻENIE, GŁOS, UKŁAD CYFROWY, PREBENDA, ŁĄCZNIK, KULTURA, ABLUCJA, UZDA, KOŃ FIORDZKI, FOTOLAB, PODNIEBIENIE TWARDE, ŹRENICA, BINOKLE, REPLIKACJA DNA, OKIENKO, GAR, PSYCHOLOGIA, REWOLTA, PIĘTNO, ISLANDZKI, BIEŻNIK, DOPEŁNIENIE, BIUSTONOSZ, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, MARZANA FARBIARSKA, NAKARCZEK, DŁUGOSZOWE, SAMOZAPŁON, DZIESIĄTY, WIERZCHOŁEK KORZENIA, MASOWOŚĆ, KULTURA AZYLSKA, KLAWISZ FUNKCYJNY, AGREGAT, RECYTATYW, KONSOLA, KAPNIK, PASZTETNIK, MIKRODOKUMENT, ZAD, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, KLUB, ZABYTEK RUCHOMY, ŚRODEK MASY, WIECHA, LEJEK, TRANSPARENTNOŚĆ, COMBER, BAR, ASYRYJSKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, ROCZEK, SILNIK PIERŚCIENIOWY, PÓŁINTERNAT, SZÓSTY, WIENIEC, PSYCHUSZKA, JURA, WARZYWNIK, NAKO, RUCH JEDNOSTAJNY, REPUBLIKA FEDERALNA, FILTRACJA, CENTYGRAM, LODOWIEC SZELFOWY, ATAK, DZIEŃ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ŚCIANA, ?PRZYGOTOWALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁONIARNIA budynek, w którym hodowane są słonie, najczęściej stanowiący część ogrodu zoologicznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁONIARNIA
budynek, w którym hodowane są słonie, najczęściej stanowiący część ogrodu zoologicznego (na 10 lit.).

Oprócz BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BUDYNEK, W KTÓRYM HODOWANE SĄ SŁONIE, NAJCZĘŚCIEJ STANOWIĄCY CZĘŚĆ OGRODU ZOOLOGICZNEGO. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast