LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEDŁKA to:

ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych; zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości konsumpcyjnej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEDŁKA

BEDŁKA to:

ludowa nazwa niektórych grzybów z rodzaju dzwonkówek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.379

DZIEŻA, CERKIEW, WIRTUOZ, WIATROWNICA, POWSTANIE LISTOPADOWE, KOREKTOR, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, BROŃ BIOLOGICZNA, KIERDEL, INFORMACJA, BIELIZNA, EMALIA, INSEKT, PRAWO WEWNĘTRZNE, SREBRZENIE, STÓWA, GATUNEK MIESZANY, AFTERPARTY, TITR, SUŁTANIT, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, TABU, GOLFIK, ATMOSFERA, SPÓD, HIT, EGZEKUTOR, PRZECIEK, WANNA, INSTRUMENTALISTYKA, CEGŁA DZIURAWKA, MRÓWKA, UNIONIZM, WSZARZ, KOPIEC, DOM, PRACA, GARNUSZECZEK, GAWĘDA SARMACKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ZNIECZULENIE, ALBULOKSZTAŁTNE, STRZELNICA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, TOWARZYSTWO, FUS, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, GRAF, OBRONA, ERA EOFITYCZNA, LOT ŚLIZGOWY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DŻINS, INTROJEKCJA, SENTYMENT, ABSORPCJA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, TWARDZIOSZEK, BASEN, DZIADZIENIE, PIECZEŃ, POLIETER, KOCZOWNIK, LUFKA, NAŁOGOWOŚĆ, MEGATSUNAMI, ŻABA SZTYLETOWATA, KRYNOLINA, ASYMILOWANIE SIĘ, MEDYCYNA SPORTOWA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ZBÓJNIKOWATE, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, MINUTA, KOSMOGONIA, GURU, ABORYGEN, BRZMIENIE, METATEZA, MEMFIS, CHAŁTURA, TWARDA SPACJA, KOSZMAR, BUZUKI, DODATEK MOTYWACYJNY, KOŃ JOMUDZKI, MUZYKA CERKIEWNA, BELKA, DEZAKTYWACJA, MEDIALNOŚĆ, BUTERSZNYT, PUNKT MOTORYCZNY, EUROPALETA, BEETHOVEN, PAJĄCZEK, PYTANIE, KOLCZAK, THAULOW, ZASUWA, SEANS, BARETKA, ŁAŃCUCH, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ITINERER, STRÓJ HISZPAŃSKI, WYWIAD, PEPTON, WSZECHNICA, NEKTARNIK, PORTAL, KLOSZ, PONTICELLO, MEDALION, CALMATO, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KOLEŚ, ZAMIENIALNOŚĆ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, BAKBURTA, WAŁEK, PINAKOID, SECIK, KONCERN, GLONY ZŁOCISTE, DWUSETKA, SILNIK SKOKOWY, MELINA, KOZAK, BIURO, RZEMIEŚLNIK, DYSPENSA, DZIKI RYDZ, PRZEGUBOWIEC, ŁACINA, WYROK, BENEFICJENT, ARKADA, DRABANT, MAŁPA WĄSKONOSA, MÓZG ELEKTRONOWY, OSOBISTOŚĆ, ZABÓR, MELON, JĘZYCZEK, DIAGRAM KWIATOWY, POJAWIENIE SIĘ, PIĘKOŚ, PIGULARZ, ZAŚPIEW, POJAZD ZABYTKOWY, DRZEWKO, HALA PERONOWA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, BIURO PODAWCZE, SPIKER, HAFTARNIA, ANTYCYPACJA, BUNT, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WYPAD, NADZÓR PEDAGOGICZNY, CZAPKA TEKTONICZNA, SAMOPOŚWIĘCENIE, ROŚLINA NACZYNIOWA, MOSTEK, ORIENTACJA, ZŁÓG WAPNIOWY, BENEFICJUM, SODOMIA, SKŁAD GATUNKOWY, TARANTELA, ODCZYN ZAPALNY, TEATR MUZYCZNY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SADZIEC, DZIÓB, AWIZO, STYMULACJA ODWIERTU, PIANISSIMO, TORII, HANZA, BLOK SOCJALISTYCZNY, ORŁORYB, STÓŁ, CHRZESTNY, STARY, WISIELCZY HUMOR, KREACJA PIENIĄDZA, FLAKI, WOSK, NATURA, CHRONOMETR, ZAPONA, MASKA WSTYDU, LAPICIDA, ROZPUSZCZALNIK, STONKA, PROGRAM WYBORCZY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MRÓWKA SMĘTNICA, PERIODONTOLOGIA, MIKROMIKRON, MAJTEK, MELODIA, NIEPOKORNOŚĆ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, WODA PO KISIELU, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, KREOL, GRAFIK, PROPLASTYD, KIR, TAPAS, ŁOWCZY, BAL, DEPILACJA, SUFLET, OBRONA SŁOWIAŃSKA, MUCHOMOR ŻÓŁTAWY, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DNO KWIATOWE, CHWYTNIK, SYSTEM ALARMOWY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, DOBRO, BURSZTYNNIK, INOKULACJA, KABAT, EKOLOGISTYKA, ZNAJOMY, PUSTA STRUNA, CIASTO DROŻDŻOWE, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, SKAŁA WAPIENNA, STRĄGA, BRUDAS, STYL KOLONIALNY, HETEROSFERA, BITUMIZACJA, KARRUKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SLOW-FOX, MASZYNA PROSTA, PERCEPAN, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, KOMPLANACJA, KLAMRA, ZMIERZCHNIKOWATE, SPLOT, ĆWICZENIA, NOWOPŁETWE, CIASTKO, OBMUROWANIE, NAWAŁNICA, ARANŻACJA, OMATNIKOWATE, ULTRABOOK, TRUFLA, POTĘPICIEL, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DEWOCJONALIA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KOSZATNICZKA, ZĘBOWCE, KONFIRMACJA, FREON, BEATA, PASO DOBLE, PASEK, POGŁOS, MUCHA MOKRA, WYSZUKIWARKA, BŁĄD POMIARU, GORZKA ZGNILIZNA, SYF, BARWNOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, STRZAŁOWY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, MURARKA RUDA, SOGDYJSKI, CHOROBA KAHLERA, , POPRZECZNICA, WILGOTNOŚĆ, OPAŁ, GRANDA, BANIA, OGRANICZENIE WIEKOWE, PŁASZCZ WODNY, PLAKAT, STAWKA AMORTYZACYJNA, DRAPIEŻNOŚĆ, NAJDUCH, ZMIENNA, INFORMATOLOGIA, ?BŁĄD SYSTEMATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEDŁKA ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych; zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości konsumpcyjnej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEDŁKA
ludowy termin botaniczny na określenie różnych gatunków grzybów, najczęściej w znaczeniu ogółu blaszkowych grzybów kapeluszowych; zazwyczaj określa się tak grzyby niejadalne lub o nikłej wartości konsumpcyjnej (na 6 lit.).

Oprócz LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LUDOWY TERMIN BOTANICZNY NA OKREŚLENIE RÓŻNYCH GATUNKÓW GRZYBÓW, NAJCZĘŚCIEJ W ZNACZENIU OGÓŁU BLASZKOWYCH GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH; ZAZWYCZAJ OKREŚLA SIĘ TAK GRZYBY NIEJADALNE LUB O NIKŁEJ WARTOŚCI KONSUMPCYJNEJ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x