CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚLA CZAPKA to:

czapka, którą nosi się za karę, informująca otoczenie o tym, że ten, który ją nosi, został ukarany (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŚLA CZAPKA

OŚLA CZAPKA to:

kara za naruszenie jakichś norm (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.316

FONDUE SEROWE, PASIECZNIK, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, METALURGIA PROSZKÓW, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, NATURYZM, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, KONCENTRACJA, UPROWADZENIE, GŁOWNIA, ROZŁUPNOGŁOWCE, ŁUSKOSKÓRNE, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, GIPSORYT, REASORTACJA GENOWA, PIEC WANNOWY, STAROEGIPSKI, ZAPRAWA, HERMAFRODYTYZM, KACZUSZKA, KUŹNIA, ŚPIĄCY, USZCZYPLIWOŚĆ, OSET NASTROSZONY, WIEŻA STRAŻNICZA, DOŁEK OSIOWY, TAGALOG, HEROS, SZOK POPORODOWY, RURALISTYKA, UKŁAD ODOSOBNIONY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MŁODA PARA, BIAŁE WINO, MARSZ, PUSZKARZ, ŻABA KRZYKLIWA, CHART, DYŻURNY RUCHU, PAS WŁĄCZENIOWY, NIEDŹWIEDNIK, MAMMOLOGIA, WIRTUOZ, FELOPLASTYKA, SYNSEPAL, FLAMING, PRZYDAŚ, PODSYP, POBRZMIENIE, MIASTOWOŚĆ, ORGANISTKA, DEPRESJA, PITA, KONIEC, SUPERKOMBINACJA, ACENA NOWOZELANDZKA, CZAPLA ŁUPKOWATA, STEEL PAN, PUNKT PRZYSŁONECZNY, GRUBY, ZALANIE PAŁY, MONARCHIANIZM, SKORPIONY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, STADION, JĘZYK ŁACIŃSKI, ZAJOB, WILCZY OBŁĘD, POŚREDNIK, WÓR, ŁOWCZY, NUDZIAK, RAK PRĘGOWATY, KUNDMAN, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PIĘTNO, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, OKULAR, UROJENIE KSOBNE, MIECZ DWURĘCZNY, BIOMETRIA, INŻYNIER DUSZ, DZIENNIK PROMULGACYJNY, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, GÓRNIK, REALIZM, KOLANO, TRANSMISJA, BRYDŻ SPORTOWY, MISTRZOSTWO, OŚ PORTALOWA, HETEROTROFIZM, ŚLIZG STAWOWY, JASTRZĘBI NOS, MAREMMANO, KINETYKA CIECZY, ASTROKOMPAS, PRACOWNIK LEŚNY, NABÓJ BOJOWY, TEST, PRAKTYCZNOŚĆ, LANE CIASTO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KASZKIET, HIPOTELORYZM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SZARA MYSZKA, PŁYWAK, OZÓR, KATAKUMBY, CHOROBA PICKA, ERGOTERAPIA, OBRAZ, TWÓR, MIKOLOGIA, KOMIN WULKANICZNY, PARKIET, CZCIONKA, AGNOSTYCYZM, STANCA, NIEWYDOLNOŚĆ, LAWA TRZEWIOWA, PIERWSZOROCZNY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, TALMUDYSTKA, NEOREALIZM, BABIE LATO, TALERZ, PLAMIEC AGREŚCIAK, OBELGA, CHOROBA FONGA, LIGA, MASTYGONEMA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ŚNIADOŚĆ, CIENNIK, SHONEN-AI, FILOLOGIA, POMOC DROGOWA, RACJONALIZACJA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ŁAŃCUSZEK SZCZĘŚCIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BECZKOWÓZ, HRABIANKA, ARKA, FRONT POLARNY, EGZOTYK, SAMORZUTNOŚĆ, KUC AUSTRALIJSKI, FALABELLA, KCIUK NARCIARZA, OGNISKO, TŁOK, POJĘCIE, PĄCZKOWCE, WICEHRABIA, BŁĄD, HIPSOMETRIA, ZAPUSTY, ODWARSTWIENIE, MIODOJAD BIAŁOUZDY, BOLIMUSZKA, OWAD WODNY, SENTYMENT, DWUCYFRÓWKA, ANTYGRAWITACJA, PSIA MINA, PŁYN, OKREŚLNIK, DEKANTER, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, FIVE O'CLOCK, KONFORMISTA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ZAKRĘT, ELOKWENCJA, DRZEWKO, WĘŻOJAD, POWIĄZANIE, STREFA UNIKANIA, NADKRWISTOŚĆ, PŁUG, ZWIĘZŁOŚĆ, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KOD GRAYA, ODMIANA UPRAWNA, KAMERTON, DROZD, TEMPERATURA CURIE, BECZUŁKA, JASŁO, HISTORIA LITERATURY, POPĘDLIWOŚĆ, KSIĘŻYC W PEŁNI, PSALMISTA, TEORIA KOLEJEK, PRZEPLOTKA, DYSKWALIFIKACJA, SEJSMOAKUSTYKA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, FALA, ALBEE, PIEC INDUKCYJNY, RDZEŃ, PRZEBIEG, KWAZIKRYSZTAŁ, PARANOJA PIENIACZA, MAZAJA, HYDROFIL, SCHETYNÓWKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, HALON, WODA PO KISIELU, PARADOKS EASTERLINA, TRACKLISTA, ATAK, EMALIA, PRZYCHYLNY WIATR, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, PORTE-PAROLE, OGI, NIERUCHLIWOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, NACIEK, RUMIANEK, MOC, SKÓRNIK, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, GASKONADA, UPOJENIE SENNE, KAWA ROZPUSZCZALNA, STROIK, RADIOLOGIA, DRABKA, ĆWICZENIA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, FENOLOGIA, TRÓJSKOK, PERMAKULTURA, KRYZYS OTOLITOWY, ROZSTRZAŁ, BARYKADA, PISMO FONETYCZNE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SERM, WYWIETRZNIK, AGORA, ŁUSZCZAK, FARMAKOEKONOMIKA, WĘDROWNICZEK, KATOLIK, MARSZAND, OTĘPIENIE, INTERESOWNOŚĆ, FISZBINOWIEC, APOLOGETA, IDIOM, NIESPIESZNOŚĆ, TIOMERSAL, ANTYCYPACJA, EP, RUSYCYSTYKA, RUSEK, DOM GRY, KAPRALSTWO, TREPANGOWCE, MUFKA, INICJATYWNOŚĆ, GRAF EULEROWSKI, MECHANIKA NIEBA, SZAJBUS, PRZETYCZKA, OGNISKO MUZYCZNE, STATEK POWIETRZNY, ZBIORÓWKA, MOTYW, SZRAPNEL, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, NATURA, SKOMPROMITOWANY, CHWYTNIK, WIRTUOZERIA, GORĄCZKA DUM-DUM, PORWAK, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, OLDBOJ, POMIOTŁO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, LOGOPEDKA, ?RUMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚLA CZAPKA czapka, którą nosi się za karę, informująca otoczenie o tym, że ten, który ją nosi, został ukarany (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚLA CZAPKA
czapka, którą nosi się za karę, informująca otoczenie o tym, że ten, który ją nosi, został ukarany (na 10 lit.).

Oprócz CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - CZAPKA, KTÓRĄ NOSI SIĘ ZA KARĘ, INFORMUJĄCA OTOCZENIE O TYM, ŻE TEN, KTÓRY JĄ NOSI, ZOSTAŁ UKARANY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast