ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁA SALA to:

zacisze domowe; zwrotu używa się, kiedy miało się lub mogło się gdzieś wyjść (zwłaszcza na jakąś imprezę), a zostało się w domu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.546

POLE BITOWE, SUPERPOZYTYW, PLUTON, WAFEL, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WYZNAWCA, ORATORIUM, FILEMONKA, MŁOT, ZGRED, WĄTEK, NIEWYDAJNOŚĆ, KALIKO, RENTGENOLOGIA, MIĘDZYŻEBRZE, PIÓRO, ABSYDA, TOŃ WODNA, POPRZEDNIK, ZERO, KLASTER DYSKOWY, PORA, ENAMINA, MEKSYKAŃSKA FALA, DEKORTYKACJA, WATERPROOF, FALA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PAGINATOR, GALANTYNA, ALBUM, GONG, ŻYCIE, CIĘTOŚĆ, SEKSTOLA, PRZĄDEK, PÓŁWYSEP, TAPER, ZAPORA, TAŚMA, ODPORNOŚĆ, OLEJARSTWO, ZNAK, NIEZAWODNOŚĆ, CUMULUS, WESTERN, SZEŚCIAN, TKAŃCOWATE, WINA UMYŚLNA, KYZYŁ, SIŁOWNIA JĄDROWA, LENIWIEC BRUNATNY, DRUT, JUTRZYNA, INSTRUMENTALISTYKA, ODGAŁĘZIACZ, PRZEDWIECZNY, TEMPERAMENCIK, ANNA, WOODSTOCK, BATERIA, ŚMIECH, WĘZEŁ, TŁUK PIĘŚCIOWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, NARÓD, KOSTKA, PRZYPAŁ, BLENDA, WSPÓŁWŁADCA, METEOR, GALERIA, KORD, CHOROBA PROMIENNA, EUCHARYSTIA, WYPALANKA, NUGAT, NASIONNICE, KOCHAŚ, TURBINA SPALINOWA, TRYBADYZM, MOIETY, AKALKULIA, PLATER, GOMORA, LEBIODA, BETONOWE BUTY, PIĄTA WODA PO KISIELU, TRUD, ZWARTOŚĆ, PSYCHUSZKA, MŁAK, MYJNIA SAMOCHODOWA, TRASZKA GÓRSKA, MYJNIA, GORĄCZKA DUM-DUM, CZARNA REAKCJA, FLAUSZ, POSTOŁY, MAKAK, DEKANTER, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ARTYKUŁ, MIEDNICZKA, PARAFIA, PARKIET, STOPIEŃ, IRRADIACJA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, PIKA, BISIOR, WĘDRÓWKA DUSZ, KĘDZIERZAWKA, ITAKA, PUSZKARZ, DANA, DOWCIPNIŚ, MYSZ, KASKADA, WĄTEK, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, IMIĘ, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ARALIA, DINODONTOZAUR, SZMAT, DZWONNICA, TWIERDZENIE CEVY, WARNIK, KASZA MANNA, PRZYRODA, ATAK, WIDOWNIA, MARENGO, CIAŁO NIEBIESKIE, GALARETA, CZARCIK, SZKARŁUPNIE, OBCIĄŻNIK, FONDUE MIĘSNE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, WŁAŚCIWOŚĆ, PIĘTNO, MARYNARCZYNA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, OKUPACJA, CZEPLIWOŚĆ, RZODKIEW BIAŁA, MOTET, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KRUPNIK, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, POŃCZOSZNIK, ANUCZIN, GROTESKA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, DRAMA, BURZA DZIEJOWA, GALERIA, ŚWIADEK KORONNY, PARA, BOMBA, ZASIŁEK CHOROBOWY, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, PRZEJAW, PIPA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MIŁOŚĆ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, STRAŻ, NIEOCZYWISTOŚĆ, SKOK, DEMONSTRACJA, LIBRA, TRAGICZNOŚĆ, WYKONANIE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SYSTEM, CZYNNIK PRODUKCJI, BEZTORBIK BAMBUSOWY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, TALERZ, DZIEWIĘTNASTKA, DZIENNIK, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ZWŁOKI, CZASTUSZKA, BLEŻNIA, ODPŁYW, BURZAN, LOTNISKO, TOPIELEC, WIZERUNEK, LANE KLUSKI, PONCZÓWKA, BEAN, JĘZYK KARYJSKI, ALGEBRAIK, WZORNIK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, TALIB, NARTA, KOPALNIA, KANAŁY, PRACE KONSERWACYJNE, PREZYDENCJA, ZABURZENIE, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZNAK, GOSPODARKA WODNA, LIBRA, ALPAKA, OKTAEDRYT, WODOROSIARCZEK, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PREPERS, ROMULAŃSKI, ROŻEN, DELOKALIZACJA, KLASTER, HORMON ANTYMILLEROWSKI, BŁONA PODSTAWOWA, SZURPEK, KROPELKA, EKSPEKTORACJA, POKŁAD GÓRNY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SZYLKRET, STRZAŁA, DOMENA PUBLICZNA, ANTENA YAGI-UDA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, LUK, JELITO PROSTE, KANGUR TULAK, OPIESZAŁOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PROMINENT, ALFRED, TORPEDA, PALEC ŚRODKOWY, BĘBEN, PALCE, ODWAGA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, FANTOM, KLUCZ, PRZEJEZDNA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, TRAMWAJ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PUNKT WIDZENIA, DZIAD, LILA, DEKOMPENSACJA, INWALIDA WOJSKOWY, OKLUZJA, GARDEROBIANA, PASZTECIK, KIRPAN, TYRAŃSTWO, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, AKUMULATORY, CHRANCUSKI, KADŹ, SZTUCZNE ŻYCIE, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, PRZEŚWIETLENIE, DZIERŻAWCA, STATYSTA, KRYPTOGRAFIA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SOS SOJOWY, NIESZLACHECTWO, ROZMIAR, SONG, PAPROĆ WODNA, GERMANIZACJA, PRZEMOC, DRĄŻEK POGO, ŁAŃCUSZEK, YORKSHIRE PUDDING, POSTRZELENIEC, MIKSTURA, GAZ GENERATOROWY, ANTECEDENCJA, BEZAN, NACIĄG, PODKOWA, REWALIDACJA, OBELGA, MĄŻ ZAUFANIA, JADZICA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ?PRZEMIANA POKOLEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁA SALA zacisze domowe; zwrotu używa się, kiedy miało się lub mogło się gdzieś wyjść (zwłaszcza na jakąś imprezę), a zostało się w domu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁA SALA
zacisze domowe; zwrotu używa się, kiedy miało się lub mogło się gdzieś wyjść (zwłaszcza na jakąś imprezę), a zostało się w domu (na 9 lit.).

Oprócz ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZACISZE DOMOWE; ZWROTU UŻYWA SIĘ, KIEDY MIAŁO SIĘ LUB MOGŁO SIĘ GDZIEŚ WYJŚĆ (ZWŁASZCZA NA JAKĄŚ IMPREZĘ), A ZOSTAŁO SIĘ W DOMU. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast