KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAMA to:

kompromitacja, wpadka, coś, co się nie udało (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAMA

PLAMA to:

nieregularny kształt (na 5 lit.)PLAMA to:

zabrudzenie, brudny ślad po czymś (na 5 lit.)PLAMA to:

miejsce, które się wyróżnia spośród innych (na 5 lit.)PLAMA to:

coś, co kogoś kompromituje, zaważa o jego negatywnej ocenie (na 5 lit.)PLAMA to:

na obrusie lub na honorze (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.561

DRAMATYZM, DEFLAGRACJA, ZUBOŻENIE, WATA CELULOZOWA, MUSZKA, HYDROCHEMIA, VOLLEY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, NAPAŚĆ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PAJACYK, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, ŻAREŁKO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, JELITO PROSTE, SPRZĘT MECHANICZNY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, MINA, MATA GRAWITACYJNA, ŚWIETLICA, GRZYWA FALI, SPŁATA, NACECHOWANIE, STĘP, ICHNOLOGIA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, RDZEŃ, KARTUSZ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, SZPITAL ZAKAŹNY, ITALIAŃSKI, SNICKERS, FICTIO PERSONAE, PARTIA ANGIELSKA, LIST POLECONY, KOPIAŁ, CIASNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, ANGIELCZYK, POTWORKOWATOŚĆ, NORKA, HELISA, HISTORYZM, ASTROSPEKTROSKOPIA, FIŃSKI, WIR POWIETRZNY, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, NAPRAWA, TRAKEN, TER, INDYWIDUALNOŚĆ, PENITENCJARYSTYKA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, SPIRALA ARCHIMEDESA, SZARA MYSZKA, ZUCH, MIAZMAT, BLANKOWANIE, DROGÓWKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MIETLORZ, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, MIKROSOCZEWKA, WIZJER, SPLENDID ISOLATION, PRECYZYJNOŚĆ, PARASOLNIK, ULM, EKSPOZYCJA, MASA SOLNA, DZIEWIARKA, WYPYCHACZ, WYLEW, FAZA, SZCZĘT, GONDOLA, HARMONIJNOŚĆ, KAMELEON, HINDUSKI, BOROWODOREK, BIOSELENOLOGIA, PIASZCZYSTOŚĆ, WZÓR UŻYTKOWY, GLAZURA, ZMARZLAK, MOA, WIEŻA STRAŻNICZA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, NONET, WILAMOWSKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, ZIMA, PŁOTKA, TRANSSEKSUALISTKA, WODOCIĄGOWNIA, CZERWONA GWARDIA, LUFKA, SKRĘCENIE STAWU, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, KĄT UJEMNY, CYTADELA, WIEŚ, KAZUISTYKA, RAWKA BŁAZEN, ODROŚL, PODREGION, PAJĄK, KAWALERIA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, IMMUNOFLUORESCENCJA, PRZENOSICIEL, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, APELATYWNOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, RAK, STREFA PERYGLACJALNA, OXFORD, REHABILITANT, STYL FORMULARNY, LODOWIEC ALPEJSKI, AGENT ROZLICZENIOWY, NIECENZURALNOŚĆ, DZIEŃ POLARNY, RZUTKA, PITU PITU, SYSTEM PRZYPOROWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, SFERA BIOTYCZNA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PENETRACJA, NOSACZ, IZOLACJA, DOWÓD WPROST, KOŃ LUZYTAŃSKI, MAJSTRA, TRUMNA, PROPORZEC, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GLOBALNOŚĆ, ŁOŻE BOLEŚCI, RETOROMANIN, KARMAN, MASZYNA TŁOKOWA, TŁUMACZ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, OPTYKA, TELEWIZJA, WIECZERNIK, KOMPARATYSTYKA, SIATKA, ZBIORNIK, MOCARSTWO LOKALNE, PŁYTA, SNOBISTYCZNOŚĆ, MORGAN, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ZŁOTY BLOK, KRĘG SZYJNY, SADÓWKA, AZOLLA, NUMER TAKTYCZNY, RARYTASIK, NOGA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, NIESZLACHECTWO, CEWNIK, KRATA KSIĘCIA WALII, WNIEBOWSTĄPIENIE, GRACKA, PRZYDAŚ, DOSKONAŁOŚĆ, ELEMENT TOCZNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WYPŁYW, UPOMNIENIE, KRASNOLUDEK, WINNICA NABOTA, ASTRONOM, GADACZ, MOŻNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, ASZKENAZYJCZYK, KULTURA AZYLSKA, MNICH, CUDO, TEREN ZIELONY, ŚLIZG, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, LITERATURA POPULARNA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, LUSTRO, WZGÓREK ŁONOWY, TEMPERATURA CURIE, PALISADA, WYWÓZ, CERTACJA, OSTRONOS WORKOWATY, ORLĘ, RATING, GARDEROBIANA, WIDOWNIA, WAGA SZALKOWA, SZPRYCA, CHRONOGRAF, PRZYKRYCIE, FORMALISTA, CUDA NA KIJU, BELKA, PRZEBIEG, OSŁONKA NABYTA, GAZ IDEALNY, RÓŻDŻKARZ, GRAFOLOGIA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, KOMORNIK, PŁYTKA CHODNIKOWA, SZNAPS, GRZBIETORODOWATE, KANCONA, MIGLANC, ELENI, CUDZOŁOŻNICA, WIDZENIE PERYFERYJNE, IMIESŁÓW BIERNY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, DNI OTWARTE, OBJAWIENIE PRYWATNE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, MAJACZENIE, BLOK STARTOWY, MAANAM, PALMA KRÓLEWSKA, SZTYBLETY, TŁUSZCZYK, STRAŻ OGNIOWA, ZASTANOWIENIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SCEPTYK, KRÓLIKARNIA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, ASCETA, MIEDZIORYTNIK, BIAŁE WINO, CHEMOTROPIZM DODATNI, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, EKLEZJALNOŚĆ, GAPA, OKTAEDRYT, TRAWELEBRYTA, GRAF, DANIE KOSZA, JAŁÓWKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WIEDENKI, WOJNA NAPOLEOŃSKA, KREPA, MOCARSTWO REGIONALNE, BRYZG, KWADRAT, EPITET, POWSTANIE WARSZAWSKIE, RZEZAK, FIGA Z MAKIEM, POBRZMIENIE, KOALA, SENTYMENT, POTENCJAŁ ZETA, LIZOFORM, TAŚMA, NIEZGRABA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, MITSUKURINA, RADIANT, BARBARZYŃSKOŚĆ, DEZADAPTACJA, PĘCINA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, OPIEKUN, FRYZYJSKI, SONOMETR, ŁAPACZKA, REPLIKATOR, IZOLACJONIZM, KINDERBAL, KRWIOBIEG, DWUDZIESTKA, KĄT, NAPRAWICIEL, ZAŁAM, KAPRYS, PAPILOT, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, FIZYKA MATEMATYCZNA, CHRZĄSTKA, MARUDA, ?BATERIA TERMOELEKTRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAMA kompromitacja, wpadka, coś, co się nie udało (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAMA
kompromitacja, wpadka, coś, co się nie udało (na 5 lit.).

Oprócz KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KOMPROMITACJA, WPADKA, COŚ, CO SIĘ NIE UDAŁO. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast