ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGŁAWA to:

araukaria, Araucaria - rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych; drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IGŁAWA

IGŁAWA to:

ARAUKARIA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.435

ARETOLOGIA, ZIEMNODROZD DUŻY, SIATKA, WYWÓZ, KAŁKAN, CYWILIZACJA TURAŃSKA, SANDERSONIA, CHOPINISTKA, INFLACJA KONSUMENCKA, PĘPAWA DACHOWA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, DIABEŁ MORSKI, ŻAŁOBNICZKA, AGAPANT, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, ŚWIERK KANADYJSKI, SZEPT, URUBU CZARNY, WYGŁAD LODOWCOWY, MIEDNICZKA NERKOWA, TAKSON, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, DOMEK, TEAK, BONKRETA, SZPATUŁKA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, DIBATAG, PŁASKOGON HENKELA, CZAPLA CZARNOGŁOWA, TOREBKA, GILOSZ, PEGMATYT, KLAMELIZAUR, NAWROTOWOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, CZERWONY CEDR, HAFT KRZYŻYKOWY, KODYFIKATORKA, ALBATROS BRUNATNY, SZKARŁATKA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, BOROWIK SZLACHETNY, KEBRACZO, ŻURAWIEC, LATAWICA, SPŁYW GRAWITACYJNY, COLLEGE, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, BARK, ORIBI, WEDGE, ALGEBRA OGÓLNA, PERILLA ZWYCZAJNA, TULIPAN GÓRSKI, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, MIOPIA, MARYNISTYKA, BURZYK GALAPAGOSKI, TRASZKA KALIFORNIJSKA, PALATALIZACJA, SPRZĘŻNICE, JASKINNICA ŻÓŁTA, ROKITNIK ZWYCZAJNY, ROZBÓJNIK, CYNAMOŃCZYKI, BEDŁKA FIOLETOWA, SKRZYDLICA PROMIENIOPŁETWA, PRACE KONSERWACYJNE, ZWINNOŚĆ, ŁĄCZEŃ, ZIEMIA ŚWIĘTA, WIKUNIA, AMEBA, ŻMIJOWIEC BABKOWATY, PŁASKODZIUR TRÓJKĄTNY, ŻWAWIK, KORELACJA ELEKTRONOWA, KRĘPACZEK BIAŁORZYTNY, FAETON, PINGWIN MAŁY, NORNICA RUDA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, DŁUGOSZ, GEOLOGIA NAFTOWA, SELER WODNY, MROCZEK POZŁOCISTY, FUZJA PIONOWA, WODA GEOTERMALNA, GALANGAL WIĘKSZY, GLIZA, LATAJĄCA ŻABA JAWAJSKA, WŁOŚNICA, CHMURA NISKA, BŁONA, KOŃ TROJAŃSKI, BRAZYLIJSKIE DRZEWO PIEPRZOWE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, DELFIN HEKTORA, ROPUCHA PANTEROWATA, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, OSZCZĘDNIŚ, PLĄDRAK CZARNY, BYSTROŚĆ, TUPAJA POSPOLITA, TEATR MUZYCZNY, NAKIEROWANIE SIĘ, HARMONIJKA, SALAMANDRA PLAMISTA, KLASA, FOWIZM, KOSTRZEWA SITOWATA, PROSZEK, PODKATEGORIA, PODSZYCIE, PAJĘCZYNA, DRUT, MOA MUSKULARNY, SĘK OTWARTY, CHALDEJSKI, AMARYLEK, STEROWIK BRĄZOWY, SIATKOWIEC, BURZYK BIAŁORZYTNY, INDOZUCH, PINANG, STANOWISKO, KANION PODMORSKI, PRZEŁAWICENIE, NUTACJA, ŚWIERSZCZAK, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, BALDACH ZŁOŻONY, SOSNÓWKA, SASSEBI, SOBOL, SKRYBA, KRZYWOSZCZEĆ, ROSZPUNKA BRUZDKOWANA, SAKI SZATANKA, ZWOJEK SKRĘCONY, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, SITEK, JEDLICA DOUGLASA, SALWINIA BRAZYLIJSKA, PRZELEW, DEWOCJONALIA, GRZBIETOPŁAT, FONETYKA AKUSTYCZNA, TRYWIALIZM, INFORMATYKA, NARCYZ BIAŁY, DOLICHOCEFALIA, RESYNTEZA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, GRA RPG, GERMANISTYKA, KIMA, SZYSZEŃ POSPOLITY, NIBYROKIET SKALNY, PORĘCZE, KUZU, DŁUGOSZYJ JĘZYKOWATY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, PSALM ALFABETYCZNY, PATAT, FREEGANIN, NASIENIE, ACEROLA, KOPCIUCH, ANALOGIA, PORWAK, MARANG, POKŁAD DOLNY, LAPARENTOZAUR, DELAWIRDYNA, REJESTRACJA, CYNIA, ORFA, HUBA PÓŁNOCNA, JIVE, ŁEB NA KARKU, TRUPOJAD, OSTROSŁUP FOREMNY, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOGARDŁA, MAKAK JAPOŃSKI, ROZMODLENIE, GALAGO KARŁOWATY, OFENSYWA, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, CHIROPTEROLOG, PIWONIA, SCHWANNOMA, AERONOMIA, POCIĄG OSOBOWY, METRIAKANTOZAUR, SANTANARAPTOR, PÓŁDYPLOM, SAKI, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, ROZCHÓD, POŚCIELÓWKA, PERFORACJA, TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY, DOZNANIE, TRAWA KANARYJSKA, NUMER, PŁETWAL BŁĘKITNY, WEZWANIE, KWIACIAREK NIEBIESKOSTERNY, WSZYSTKOIZM, EOBRONTOZAUR, ASTRONOMIA POZYCYJNA, BALSAMOWIEC, ADAPTACJA SPOŁECZNA, RZUT WOLNY, SZTUKA KONCEPTUALNA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, KAPLICA CHRZCIELNA, SARNA, GRZYB ATOMOWY, SPEDYTOR, KOŻUSZEK, AULONIA SIECIARKA, DOBRO, KORONA, MEDRESA, FAZA, KORMORAN WYSPOWY, KREPA, RYBACZEK, FULMAR POŁUDNIOWY, SMILISKA MEKSYKAŃSKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, SŁOWO, KOTYLION, POITEVIN, PARAROTACYZM, WĄŻ DIONY, SZYMEL, SOSNA KŁUJĄCA, UJGURSKI, JĘCZMIEŃ OZIMY, BÓB KOŃSKI, APLIKACJA, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, MAJZA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, SOŚNICA JAPOŃSKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, DRAMAT OBYCZAJOWY, WALABIA GREYA, GAZELA DAMA, ROLNICA, PSZCZOLINKI, WYGIBAS, KOSTRZEWA MIOTLASTA, GŁOWIENKA, WOLA BOŻA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, ZATOKA, IKAR, PETREL TAHITAŃSKI, BOCZNIAK ŁAGODNY, KOMÓRKA KERRA, MIODOWIEC CZERWONOLICY, BARANEK, CZYHAK SZEŚCIOOKI, DZBANECZEK, PARASZA, TAPIR AZJATYCKI, PERCHA, KORALICOWIEC MAŁY, MISIOLUB, KARAFINKA, KURURO, GYMNARCHUS NILOWY, STAŁA, DUR POWROTNY, GRECKI, GALICJA, KOLEBKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ŚWIATŁO WAPIENNE, ZŁOTOUCH ZMIENNY, ZAJĄC, GEKON MALAJSKI, ROZKRUSZEK DROBNY, WIECHLINA SPŁASZCZONA, ARCHEORNITOMIM, PIECZARKA ZIELONA, LUGER, DIEREZA, STOJAK, KRAMNICA, KORÓWKA WEŁNISTA, KREDYT REWOLWINGOWY, ?BUSZÓWKA RUDORZYTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGŁAWA araukaria, Araucaria - rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych; drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGŁAWA
araukaria, Araucaria - rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych; drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem (na 6 lit.).

Oprócz ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ARAUKARIA, ARAUCARIA - RODZAJ DRZEW IGLASTYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH; DRZEWA WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE (RZADKO JEDNOPIENNE), WYRÓŻNIAJĄ SIĘ REGULARNYM POKROJEM. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x